Multimediálne záznamy z jednotlivých rozpráv

Pondelok, 7. septembra 2015

17:07 - 17:07

Martin Schulz

Zoznam :

Dĺžka vystúpenia

00:00:25

Začiatok

17:07:13

Koniec

17:07:38

17:07 - 17:07 Pokračovanie prerušeného zasadania