Multimediálne záznamy z jednotlivých rozpráv

Streda, 27. apríla 2016

15:05 - 15:06

Martin Schulz

Zoznam :

Dĺžka vystúpenia

00:00:52

Začiatok

15:05:25

Koniec

15:06:17

15:05 - 15:06 Pokračovanie prerušeného zasadania

Martin Schulz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:35

Začiatok

15:05:40

Koniec

15:06:15

15:06 - 15:11 Vyhlásenie predsedníctva

Martin Schulz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:05:14

Začiatok

15:06:05

Koniec

15:11:19

15:10 - 15:18 Oficiálne privítanie

Martin Schulz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:01:38

Začiatok

15:10:55

Koniec

15:12:33

Manfred Weber

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:02:05

Začiatok

15:12:08

Koniec

15:14:13

Martin Schulz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:02:44

Začiatok

15:13:42

Koniec

15:16:26

Gabriele Zimmer

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:00:53

Začiatok

15:15:59

Koniec

15:16:52

Martin Schulz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:02:01

Začiatok

15:16:38

Koniec

15:18:39

15:17 - 15:18 Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu

15:18 - 15:18 Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca: pozri zápisnicu

15:18 - 15:18 Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity: pozri zápisnicu

15:18 - 15:19 Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu

15:19 - 15:19 Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu

Martin Schulz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

15:19:07

Koniec

15:19:24

15:19 - 15:20 Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu

15:19 - 15:41 Program práce

Martin Schulz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

15:19:58

Koniec

15:20:12

Gianni Pittella

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:42

Začiatok

15:20:05

Koniec

15:21:47

Martin Schulz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:22

Začiatok

15:21:17

Koniec

15:21:39

David Borrelli

Zoznam : EFDD

Dĺžka vystúpenia

00:00:38

Začiatok

15:21:30

Koniec

15:22:08

Martin Schulz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

15:21:54

Koniec

15:22:14

Daniel Caspary

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:47

Začiatok

15:22:04

Koniec

15:23:51

Martin Schulz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

15:23:25

Koniec

15:23:44

Philippe Lamberts

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:00:59

Začiatok

15:23:35

Koniec

15:24:34

Martin Schulz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

15:24:19

Koniec

15:24:36

Gianni Pittella

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:00:52

Začiatok

15:24:29

Koniec

15:25:21

Martin Schulz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

15:25:02

Koniec

15:25:14

David Borrelli

Zoznam : EFDD

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

15:25:07

Koniec

15:25:28

Martin Schulz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

15:25:19

Koniec

15:25:32

Manfred Weber

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:00:42

Začiatok

15:25:22

Koniec

15:26:04

Martin Schulz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:31

Začiatok

15:25:51

Koniec

15:26:22

Gianni Pittella

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:00:22

Začiatok

15:26:12

Koniec

15:26:34

Martin Schulz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:01:31

Začiatok

15:26:24

Koniec

15:27:55

Gianni Pittella

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

15:27:29

Koniec

15:27:49

Martin Schulz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:57

Začiatok

15:27:43

Koniec

15:28:40

Gianni Pittella

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

15:28:19

Koniec

15:28:42

Martin Schulz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:02:21

Začiatok

15:28:33

Koniec

15:30:54

Enrique Guerrero Salom

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:45

Začiatok

15:30:28

Koniec

15:32:13

Martin Schulz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:22

Začiatok

15:31:47

Koniec

15:32:09

Malin Björk

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:00:58

Začiatok

15:32:00

Koniec

15:32:58

Martin Schulz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

15:32:43

Koniec

15:33:06

Ryszard Antoni Legutko

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:31

Začiatok

15:32:56

Koniec

15:34:27

Martin Schulz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:48

Začiatok

15:34:00

Koniec

15:34:48

Sophia in 't Veld

Zoznam : ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:00:31

Začiatok

15:34:40

Koniec

15:35:11

Martin Schulz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

15:35:04

Koniec

15:35:16

Esteban González Pons

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:31

Začiatok

15:35:09

Koniec

15:36:40

Martin Schulz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

15:36:13

Koniec

15:36:31

Enrique Guerrero Salom

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:11

Začiatok

15:36:23

Koniec

15:37:34

Martin Schulz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:01:47

Začiatok

15:37:16

Koniec

15:39:03

Fabio Massimo Castaldo

Zoznam : EFDD

Dĺžka vystúpenia

00:01:51

Začiatok

15:38:37

Koniec

15:40:28

Martin Schulz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:01:14

Začiatok

15:39:59

Koniec

15:41:13

15:41 - 17:17 Výročná správa Európskej investičnej banky za rok 2014 (rozprava)

Martin Schulz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

15:40:57

Koniec

15:41:14

Georgi Pirinski

Zoznam : Spravodajca

Dĺžka vystúpenia

00:04:17

Začiatok

15:41:21

Koniec

15:45:38

Antonio Tajani

Zoznam : Predseda

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

15:45:25

Koniec

15:45:48

Werner Hoyer

Zoznam : EIB

Dĺžka vystúpenia

00:07:27

Začiatok

15:45:42

Koniec

15:53:09

Antonio Tajani

Zoznam : Predseda

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

15:53:03

Koniec

15:53:21

Pierre Moscovici

Zoznam : Komisár

Dĺžka vystúpenia

00:08:00

Začiatok

15:53:12

Koniec

16:01:12

Antonio Tajani

Zoznam : Predseda

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

16:00:46

Koniec

16:01:01

Daniele Viotti

Zoznam : BUDG

Dĺžka vystúpenia

00:01:59

Začiatok

16:00:53

Koniec

16:02:52

Antonio Tajani

Zoznam : Predseda

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

16:02:25

Koniec

16:02:42

Dimitrios Papadimoulis

Zoznam : ECON

Dĺžka vystúpenia

00:02:06

Začiatok

16:02:33

Koniec

16:04:39

Antonio Tajani

Zoznam : Predseda

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

16:04:12

Koniec

16:04:32

Ivan Jakovčić

Zoznam : REGI

Dĺžka vystúpenia

00:01:34

Začiatok

16:04:22

Koniec

16:05:56

Antonio Tajani

Zoznam : Predseda

Dĺžka vystúpenia

00:00:28

Začiatok

16:05:30

Koniec

16:05:58

Maria Grapini

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:00:45

Začiatok

16:05:45

Koniec

16:06:30

Antonio Tajani

Zoznam : Predseda

Dĺžka vystúpenia

00:00:35

Začiatok

16:06:17

Koniec

16:06:52

Ivan Jakovčić

Zoznam : Odpoveď na otázku položenú zdvihnutím modrej karty

Dĺžka vystúpenia

00:00:33

Začiatok

16:06:29

Koniec

16:07:02

Antonio Tajani

Zoznam : Predseda

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

16:06:53

Koniec

16:07:08

Brian Hayes

Zoznam : V mene politickej skupiny

Dĺžka vystúpenia

00:02:19

Začiatok

16:07:05

Koniec

16:09:24

Antonio Tajani

Zoznam : Predseda

Dĺžka vystúpenia

00:00:31

Začiatok

16:09:18

Koniec

16:09:49

Doru-Claudian Frunzulică

Zoznam : Otázka položená zdvihnutím modrej karty

Dĺžka vystúpenia

00:00:25

Začiatok

16:09:43

Koniec

16:10:08

Antonio Tajani

Zoznam : Predseda

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

16:10:00

Koniec

16:10:11

Brian Hayes

Zoznam : Odpoveď na otázku položenú zdvihnutím modrej karty

Dĺžka vystúpenia

00:00:42

Začiatok

16:10:09

Koniec

16:10:51

Antonio Tajani

Zoznam : Predseda

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

16:10:46

Koniec

16:10:58

Liadh Ní Riada

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:00:48

Začiatok

16:10:49

Koniec

16:11:37

Antonio Tajani

Zoznam : Predseda

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

16:11:24

Koniec

16:11:37

Brian Hayes

Zoznam : Odpoveď na otázku položenú zdvihnutím modrej karty

Dĺžka vystúpenia

00:01:02

Začiatok

16:11:33

Koniec

16:12:35

Antonio Tajani

Zoznam : Predseda

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

16:12:28

Koniec

16:12:45

Bill Etheridge

Zoznam : Otázka položená zdvihnutím modrej karty

Dĺžka vystúpenia

00:00:38

Začiatok

16:12:42

Koniec

16:13:20

Antonio Tajani

Zoznam : Predseda

Dĺžka vystúpenia

00:00:09

Začiatok

16:13:13

Koniec

16:13:22

Brian Hayes

Zoznam : Odpoveď na otázku položenú zdvihnutím modrej karty

Dĺžka vystúpenia

00:00:50

Začiatok

16:13:19

Koniec

16:14:09

Antonio Tajani

Zoznam : Predseda

Dĺžka vystúpenia

00:00:22

Začiatok

16:14:04

Koniec

16:14:26

Inés Ayala Sender

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:03:19

Začiatok

16:14:17

Koniec

16:17:36

Antonio Tajani

Zoznam : Predseda

Dĺžka vystúpenia

00:00:22

Začiatok

16:17:10

Koniec

16:17:32

Edouard Ferrand

Zoznam : ENF

Dĺžka vystúpenia

00:00:32

Začiatok

16:17:23

Koniec

16:17:55

Inés Ayala Sender

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:27

Začiatok

16:17:45

Koniec

16:19:12

Antonio Tajani

Zoznam : Predseda

Dĺžka vystúpenia

00:00:30

Začiatok

16:17:47

Koniec

16:18:17

Antonio Tajani

Zoznam : Predseda

Dĺžka vystúpenia

00:00:31

Začiatok

16:18:30

Koniec

16:19:01

Ryszard Czarnecki

Zoznam : V mene politickej skupiny

Dĺžka vystúpenia

00:01:14

Začiatok

16:18:56

Koniec

16:20:10

Adina-Ioana Vălean

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:35

Začiatok

16:20:01

Koniec

16:20:36

Maria Grapini

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:00:48

Začiatok

16:20:24

Koniec

16:21:12

Adina-Ioana Vălean

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

16:20:59

Koniec

16:21:10

Ryszard Czarnecki

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:00:54

Začiatok

16:21:04

Koniec

16:21:58

Adina-Ioana Vălean

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

16:21:42

Koniec

16:21:57

Miguel Viegas

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:01:32

Začiatok

16:21:49

Koniec

16:23:21

Adina-Ioana Vălean

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

16:22:52

Koniec

16:23:04

Bart Staes

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:01:32

Začiatok

16:22:57

Koniec

16:24:29

Adina-Ioana Vălean

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

16:24:02

Koniec

16:24:17

Jane Collins

Zoznam : V mene politickej skupiny

Dĺžka vystúpenia

00:02:18

Začiatok

16:24:13

Koniec

16:26:31

Adina-Ioana Vălean

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

16:26:25

Koniec

16:26:38

Barbara Kappel

Zoznam : ENF

Dĺžka vystúpenia

00:01:57

Začiatok

16:26:29

Koniec

16:28:26

Adina-Ioana Vălean

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:25

Začiatok

16:27:52

Koniec

16:28:17

Zoltán Balczó

Zoznam : NI

Dĺžka vystúpenia

00:02:03

Začiatok

16:28:06

Koniec

16:30:09

Adina-Ioana Vălean

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

16:29:43

Koniec

16:29:56

Petri Sarvamaa

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:43

Začiatok

16:29:53

Koniec

16:31:36

Adina-Ioana Vălean

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

16:31:29

Koniec

16:31:42

Isabelle Thomas

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:02:59

Začiatok

16:31:34

Koniec

16:34:33

Adina-Ioana Vălean

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

16:34:07

Koniec

16:34:21

Sander Loones

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:40

Začiatok

16:34:12

Koniec

16:35:52

Adina-Ioana Vălean

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

16:35:24

Koniec

16:35:36

Luke Ming Flanagan

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:01:17

Začiatok

16:35:34

Koniec

16:36:51

Adina-Ioana Vălean

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

16:36:45

Koniec

16:36:59

Molly Scott Cato

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:01:07

Začiatok

16:36:54

Koniec

16:38:01

Adina-Ioana Vălean

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

16:37:55

Koniec

16:38:09

Bernard Monot

Zoznam : ENF

Dĺžka vystúpenia

00:01:13

Začiatok

16:38:00

Koniec

16:39:13

Adina-Ioana Vălean

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

16:38:56

Koniec

16:39:11

Ingeborg Gräßle

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:02:13

Začiatok

16:39:03

Koniec

16:41:16

Adina-Ioana Vălean

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

16:40:50

Koniec

16:41:05

Bogusław Liberadzki

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:02:34

Začiatok

16:40:55

Koniec

16:43:29

Adina-Ioana Vălean

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

16:43:03

Koniec

16:43:18

Notis Marias

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:37

Začiatok

16:43:10

Koniec

16:44:47

Adina-Ioana Vălean

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

16:44:21

Koniec

16:44:34

Liadh Ní Riada

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:01:36

Začiatok

16:44:27

Koniec

16:46:03

Adina-Ioana Vălean

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

16:45:37

Koniec

16:45:54

Ernest Urtasun

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:01:35

Začiatok

16:45:46

Koniec

16:47:21

Adina-Ioana Vălean

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:25

Začiatok

16:46:55

Koniec

16:47:20

Inés Ayala Sender

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:00:35

Začiatok

16:47:10

Koniec

16:47:45

Ernest Urtasun

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:00:22

Začiatok

16:47:33

Koniec

16:47:55

Adina-Ioana Vălean

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

16:47:43

Koniec

16:47:55

Laurenţiu Rebega

Zoznam : ENF

Dĺžka vystúpenia

00:01:34

Začiatok

16:47:49

Koniec

16:49:23

Adina-Ioana Vălean

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

16:48:57

Koniec

16:49:11

Maria Spyraki

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:02:03

Začiatok

16:49:03

Koniec

16:51:06

Adina-Ioana Vălean

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

16:50:40

Koniec

16:51:03

Ivana Maletić

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:32

Začiatok

16:50:54

Koniec

16:52:26

Adina-Ioana Vălean

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

16:52:00

Koniec

16:52:11

Nicola Caputo

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:33

Začiatok

16:52:05

Koniec

16:53:38

Adina-Ioana Vălean

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

16:53:11

Koniec

16:53:28

Igor Šoltes

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:01:40

Začiatok

16:53:20

Koniec

16:55:00

Adina-Ioana Vălean

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

16:54:34

Koniec

16:54:53

Rosa D'Amato

Zoznam : EFDD

Dĺžka vystúpenia

00:01:44

Začiatok

16:54:45

Koniec

16:56:29

Adina-Ioana Vălean

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

16:55:59

Koniec

16:56:15

Marco Valli

Zoznam : EFDD

Dĺžka vystúpenia

00:01:44

Začiatok

16:56:07

Koniec

16:57:51

Adina-Ioana Vălean

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

16:57:25

Koniec

16:57:45

Pierre Moscovici

Zoznam : Komisár

Dĺžka vystúpenia

00:07:23

Začiatok

16:57:35

Koniec

17:04:58

Adina-Ioana Vălean

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

17:04:32

Koniec

17:04:52

Werner Hoyer

Zoznam : EIB

Dĺžka vystúpenia

00:07:44

Začiatok

17:04:47

Koniec

17:12:31

Mairead McGuinness

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:08

Začiatok

17:12:29

Koniec

17:12:37

Georgi Pirinski

Zoznam : Spravodajca

Dĺžka vystúpenia

00:04:16

Začiatok

17:12:36

Koniec

17:16:52

Mairead McGuinness

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

17:16:42

Koniec

17:17:01

17:17 - 19:37 Absolutórium za rozpočtový rok 2014 (rozprava)

Mairead McGuinness

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:35

Začiatok

17:17:08

Koniec

17:17:43

Martina Dlabajová

Zoznam : Spravodajca

Dĺžka vystúpenia

00:04:52

Začiatok

17:17:38

Koniec

17:22:30

Mairead McGuinness

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

17:22:00

Koniec

17:22:17

Claudia Schmidt

Zoznam : Spravodajca

Dĺžka vystúpenia

00:04:50

Začiatok

17:22:11

Koniec

17:27:01

Mairead McGuinness

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:24

Začiatok

17:26:29

Koniec

17:26:53

Markus Pieper

Zoznam : Spravodajca

Dĺžka vystúpenia

00:04:27

Začiatok

17:26:41

Koniec

17:31:08

Mairead McGuinness

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

17:30:41

Koniec

17:30:54

Ryszard Czarnecki

Zoznam : Spravodajca

Dĺžka vystúpenia

00:03:10

Začiatok

17:30:53

Koniec

17:34:03

Mairead McGuinness

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

17:33:56

Koniec

17:34:11

Anders Primdahl Vistisen

Zoznam : Spravodajca

Dĺžka vystúpenia

00:04:45

Začiatok

17:34:02

Koniec

17:38:47

Mairead McGuinness

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:27

Začiatok

17:38:18

Koniec

17:38:45

Monica Macovei

Zoznam : Spravodajca

Dĺžka vystúpenia

00:06:55

Začiatok

17:38:34

Koniec

17:45:29

Mairead McGuinness

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

17:45:02

Koniec

17:45:18

Derek Vaughan

Zoznam : Spravodajca

Dĺžka vystúpenia

00:05:20

Začiatok

17:45:11

Koniec

17:50:31

Mairead McGuinness

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

17:50:23

Koniec

17:50:38

Marian-Jean Marinescu

Zoznam : Spravodajca

Dĺžka vystúpenia

00:06:27

Začiatok

17:50:28

Koniec

17:56:55

Mairead McGuinness

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

17:56:26

Koniec

17:56:47

Jeanine Hennis-Plasschaert

Zoznam : Présidente en exercice du Conseil

Dĺžka vystúpenia

00:07:17

Začiatok

17:56:42

Koniec

18:03:59

Mairead McGuinness

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

18:03:52

Koniec

18:04:12

Kristalina Georgieva

Zoznam : Vice-présidente de la Commission

Dĺžka vystúpenia

00:08:31

Začiatok

18:04:11

Koniec

18:12:42

Sylvie Guillaume

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

18:12:35

Koniec

18:12:58

Vítor Caldeira

Zoznam : C.Auditors

Dĺžka vystúpenia

00:04:50

Začiatok

18:12:49

Koniec

18:17:39

Sylvie Guillaume

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

18:17:33

Koniec

18:17:48

Cristian Dan Preda

Zoznam : AFET

Dĺžka vystúpenia

00:01:57

Začiatok

18:17:40

Koniec

18:19:37

Sylvie Guillaume

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

18:19:08

Koniec

18:19:23

Doru-Claudian Frunzulică

Zoznam : Rap avis DEVE

Dĺžka vystúpenia

00:01:33

Začiatok

18:19:20

Koniec

18:20:53

Sylvie Guillaume

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

18:20:45

Koniec

18:20:56

David Casa

Zoznam : EMPL

Dĺžka vystúpenia

00:01:35

Začiatok

18:20:49

Koniec

18:22:24

Sylvie Guillaume

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

18:21:55

Koniec

18:22:10

Massimiliano Salini

Zoznam : TRAN

Dĺžka vystúpenia

00:02:05

Začiatok

18:22:00

Koniec

18:24:05

Sylvie Guillaume

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

18:23:38

Koniec

18:23:54

Ivana Maletić

Zoznam : REGI

Dĺžka vystúpenia

00:01:49

Začiatok

18:23:44

Koniec

18:25:33

Sylvie Guillaume

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

18:25:05

Koniec

18:25:22

Paolo De Castro

Zoznam : AGRI

Dĺžka vystúpenia

00:01:45

Začiatok

18:25:12

Koniec

18:26:57

Sylvie Guillaume

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

18:26:31

Koniec

18:26:45

Yana Toom

Zoznam : Rap avis CULT

Dĺžka vystúpenia

00:01:16

Začiatok

18:26:41

Koniec

18:27:57

Sylvie Guillaume

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

18:27:49

Koniec

18:28:09

Pascal Durand

Zoznam : Rap avis AFET

Dĺžka vystúpenia

00:01:06

Začiatok

18:28:04

Koniec

18:29:10

Sylvie Guillaume

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

18:29:04

Koniec

18:29:18

Inés Ayala Sender

Zoznam : TRAN

Dĺžka vystúpenia

00:02:06

Začiatok

18:29:09

Koniec

18:31:15

Sylvie Guillaume

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

18:30:47

Koniec

18:31:02

Markus Ferber

Zoznam : ECON

Dĺžka vystúpenia

00:01:49

Začiatok

18:30:52

Koniec

18:32:41

Sylvie Guillaume

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

18:32:15

Koniec

18:32:29

José Blanco López

Zoznam : PECH

Dĺžka vystúpenia

00:01:00

Začiatok

18:32:20

Koniec

18:33:20

Sylvie Guillaume

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

18:33:02

Koniec

18:33:19

Joachim Zeller

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:02:22

Začiatok

18:33:10

Koniec

18:35:32

Sylvie Guillaume

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:34

Začiatok

18:35:05

Koniec

18:35:39

Georgi Pirinski

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:02:48

Začiatok

18:35:17

Koniec

18:38:05

Sylvie Guillaume

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

18:37:35

Koniec

18:37:56

Zbigniew Kuźmiuk

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:56

Začiatok

18:37:44

Koniec

18:39:40

Sylvie Guillaume

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

18:39:12

Koniec

18:39:30

Martina Dlabajová

Zoznam : ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:02:06

Začiatok

18:39:20

Koniec

18:41:26

Sylvie Guillaume

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

18:40:59

Koniec

18:41:12

Rina Ronja Kari

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:02:05

Začiatok

18:41:04

Koniec

18:43:09

Sylvie Guillaume

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

18:42:42

Koniec

18:43:02

Igor Šoltes

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:01:41

Začiatok

18:42:49

Koniec

18:44:30

Sylvie Guillaume

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

18:44:03

Koniec

18:44:17

Marco Valli

Zoznam : EFDD

Dĺžka vystúpenia

00:02:10

Začiatok

18:44:09

Koniec

18:46:19

Sylvie Guillaume

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

18:45:53

Koniec

18:46:07

Louis Aliot

Zoznam : ENF

Dĺžka vystúpenia

00:01:27

Začiatok

18:45:58

Koniec

18:47:25

Sylvie Guillaume

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

18:46:59

Koniec

18:47:12

Georgios Epitideios

Zoznam : NI

Dĺžka vystúpenia

00:02:31

Začiatok

18:47:02

Koniec

18:49:33

Sylvie Guillaume

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:24

Začiatok

18:49:00

Koniec

18:49:24

Tomáš Zdechovský

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:02:08

Začiatok

18:49:12

Koniec

18:51:20

Sylvie Guillaume

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

18:50:49

Koniec

18:51:05

Bogusław Liberadzki

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:36

Začiatok

18:50:54

Koniec

18:52:30

Sylvie Guillaume

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

18:52:03

Koniec

18:52:17

Gerben-Jan Gerbrandy

Zoznam : ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:02:55

Začiatok

18:52:08

Koniec

18:55:03

Sylvie Guillaume

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:37

Začiatok

18:52:48

Koniec

18:53:25

Sylvie Guillaume

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:27

Začiatok

18:54:35

Koniec

18:55:02

Bogusław Liberadzki

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:00:45

Začiatok

18:54:50

Koniec

18:55:35

Gerben-Jan Gerbrandy

Zoznam : Odpoveď na otázku položenú zdvihnutím modrej karty

Dĺžka vystúpenia

00:01:00

Začiatok

18:55:27

Koniec

18:56:27

Sylvie Guillaume

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:22

Začiatok

18:56:16

Koniec

18:56:38

Inés Ayala Sender

Zoznam : Otázka položená zdvihnutím modrej karty

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

18:56:30

Koniec

18:56:51

Gerben-Jan Gerbrandy

Zoznam : Odpoveď na otázku položenú zdvihnutím modrej karty

Dĺžka vystúpenia

00:00:31

Začiatok

18:56:50

Koniec

18:57:21

Sylvie Guillaume

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

18:57:14

Koniec

18:57:26

Benedek Jávor

Zoznam : Verts/ALE

Dĺžka vystúpenia

00:01:40

Začiatok

18:57:17

Koniec

18:58:57

Sylvie Guillaume

Zoznam : Predsedníčka

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

18:58:30

Koniec

18:58:41

Gerolf Annemans

Zoznam : ENF

Dĺžka vystúpenia

00:01:08

Začiatok

18:58:34

Koniec

18:59:42

Ildikó Gáll-Pelcz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

18:59:23

Koniec

18:59:44

Tamás Deutsch

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:02:23

Začiatok

18:59:34

Koniec

19:01:57

Ildikó Gáll-Pelcz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:22

Začiatok

19:01:27

Koniec

19:01:49

Miroslav Poche

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:49

Začiatok

19:01:35

Koniec

19:03:24

Ildikó Gáll-Pelcz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:26

Začiatok

19:02:59

Koniec

19:03:25

Michael Theurer

Zoznam : ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:02:05

Začiatok

19:03:02

Koniec

19:05:07

Ildikó Gáll-Pelcz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:18

Začiatok

19:04:39

Koniec

19:04:57

Petri Sarvamaa

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:42

Začiatok

19:04:52

Koniec

19:06:34

Ildikó Gáll-Pelcz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

19:06:28

Koniec

19:06:44

Karin Kadenbach

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:01:36

Začiatok

19:06:36

Koniec

19:08:12

Ildikó Gáll-Pelcz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

19:07:43

Koniec

19:07:58

Nedzhmi Ali

Zoznam : ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:01:35

Začiatok

19:07:55

Koniec

19:09:30

Ildikó Gáll-Pelcz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

19:09:23

Koniec

19:09:37

Ingeborg Gräßle

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:02:14

Začiatok

19:09:29

Koniec

19:11:43

Ildikó Gáll-Pelcz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:32

Začiatok

19:11:04

Koniec

19:11:36

Andrey Novakov

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:02:00

Začiatok

19:11:24

Koniec

19:13:24

Ildikó Gáll-Pelcz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:34

Začiatok

19:12:57

Koniec

19:13:31

Michaela Šojdrová

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:33

Začiatok

19:13:19

Koniec

19:14:52

Ildikó Gáll-Pelcz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

19:14:26

Koniec

19:14:37

Notis Marias

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:01:38

Začiatok

19:14:31

Koniec

19:16:09

Ildikó Gáll-Pelcz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

19:15:38

Koniec

19:15:57

Barbara Kappel

Zoznam : ENF

Dĺžka vystúpenia

00:01:40

Začiatok

19:15:49

Koniec

19:17:29

Ildikó Gáll-Pelcz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:22

Začiatok

19:16:57

Koniec

19:17:19

Stanislav Polčák

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:31

Začiatok

19:17:10

Koniec

19:18:41

Ildikó Gáll-Pelcz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

19:18:15

Koniec

19:18:31

Seán Kelly

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:04

Začiatok

19:18:29

Koniec

19:19:33

Ildikó Gáll-Pelcz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:24

Začiatok

19:19:27

Koniec

19:19:51

Vítor Caldeira

Zoznam : C.Auditors

Dĺžka vystúpenia

00:03:33

Začiatok

19:19:47

Koniec

19:23:20

Ildikó Gáll-Pelcz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

19:23:14

Koniec

19:23:33

Kristalina Georgieva

Zoznam : Vice-présidente de la Commission

Dĺžka vystúpenia

00:02:50

Začiatok

19:23:27

Koniec

19:26:17

Ildikó Gáll-Pelcz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:24

Začiatok

19:26:11

Koniec

19:26:35

Martina Dlabajová

Zoznam : Spravodajca

Dĺžka vystúpenia

00:02:55

Začiatok

19:26:26

Koniec

19:29:21

Ildikó Gáll-Pelcz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:12

Začiatok

19:28:55

Koniec

19:29:07

Claudia Schmidt

Zoznam : Spravodajca

Dĺžka vystúpenia

00:01:12

Začiatok

19:29:00

Koniec

19:30:12

Ildikó Gáll-Pelcz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

19:29:54

Koniec

19:30:14

Markus Pieper

Zoznam : Spravodajca

Dĺžka vystúpenia

00:02:48

Začiatok

19:30:05

Koniec

19:32:53

Ildikó Gáll-Pelcz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

19:32:21

Koniec

19:32:44

Ryszard Czarnecki

Zoznam : Spravodajca

Dĺžka vystúpenia

00:03:31

Začiatok

19:32:34

Koniec

19:36:05

Ildikó Gáll-Pelcz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

19:35:39

Koniec

19:35:58

Anders Primdahl Vistisen

Zoznam : Spravodajca

Dĺžka vystúpenia

00:01:50

Začiatok

19:35:48

Koniec

19:37:38

Ildikó Gáll-Pelcz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:20

Začiatok

19:37:10

Koniec

19:37:30

19:37 - 20:20 Útoky na nemocnice a školy ako porušovanie medzinárodného humanitárneho práva (rozprava)

Ildikó Gáll-Pelcz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:34

Začiatok

19:37:42

Koniec

19:38:16

Elena Valenciano

Zoznam : Autor

Dĺžka vystúpenia

00:03:04

Začiatok

19:38:06

Koniec

19:41:10

Ildikó Gáll-Pelcz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:24

Začiatok

19:40:41

Koniec

19:41:05

Enrique Guerrero Salom

Zoznam : Autor

Dĺžka vystúpenia

00:03:19

Začiatok

19:40:50

Koniec

19:44:09

Ildikó Gáll-Pelcz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:30

Začiatok

19:43:33

Koniec

19:44:03

Jeanine Hennis-Plasschaert

Zoznam : CouncilMember

Dĺžka vystúpenia

00:05:32

Začiatok

19:43:51

Koniec

19:49:23

Ildikó Gáll-Pelcz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:37

Začiatok

19:48:56

Koniec

19:49:33

Cristian Dan Preda

Zoznam : PPE

Dĺžka vystúpenia

00:01:46

Začiatok

19:49:15

Koniec

19:51:01

Ildikó Gáll-Pelcz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:19

Začiatok

19:50:35

Koniec

19:50:54

Pier Antonio Panzeri

Zoznam : S&D

Dĺžka vystúpenia

00:02:35

Začiatok

19:50:45

Koniec

19:53:20

Ildikó Gáll-Pelcz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:16

Začiatok

19:52:52

Koniec

19:53:08

Mark Demesmaeker

Zoznam : ECR

Dĺžka vystúpenia

00:02:38

Začiatok

19:53:00

Koniec

19:55:38

Ildikó Gáll-Pelcz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

19:55:11

Koniec

19:55:26

Charles Goerens

Zoznam : ALDE

Dĺžka vystúpenia

00:02:29

Začiatok

19:55:18

Koniec

19:57:47

Ildikó Gáll-Pelcz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:15

Začiatok

19:57:21

Koniec

19:57:36

Kateřina Konečná

Zoznam : GUE/NGL

Dĺžka vystúpenia

00:02:02

Začiatok

19:57:27

Koniec

19:59:29

Ildikó Gáll-Pelcz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:21

Začiatok

19:59:02

Koniec

19:59:23

Barbara Lochbihler

Zoznam : V mene politickej skupiny

Dĺžka vystúpenia

00:02:10

Začiatok

19:59:16

Koniec

20:01:26

Ildikó Gáll-Pelcz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:14

Začiatok

20:01:20

Koniec

20:01:34

Fabio Massimo Castaldo

Zoznam : V mene politickej skupiny

Dĺžka vystúpenia

00:01:26

Začiatok

20:01:31

Koniec

20:02:57

Ildikó Gáll-Pelcz

Zoznam : President

Dĺžka vystúpenia

00:00:30

Začiatok

20:02:34

Koniec

20:03:04