Multimediálne záznamy z jednotlivých rozpráv

Pondelok, 9. marca 2020

17:06 - 17:06

David Maria Sassoli

Zoznam : Predseda

Dĺžka vystúpenia

00:00:23

Začiatok

17:06:25

Koniec

17:06:48

17:06 - 17:07 Pokračovanie prerušeného zasadania

David Maria Sassoli

Zoznam : Predseda

Dĺžka vystúpenia

00:00:49

Začiatok

17:06:40

Koniec

17:07:29

17:07 - 17:08 Otvorenie rokovania

David Maria Sassoli

Zoznam : Predseda

Dĺžka vystúpenia

00:00:47

Začiatok

17:07:17

Koniec

17:08:04

17:07 - 17:08 Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu

David Maria Sassoli

Zoznam : Predseda

Dĺžka vystúpenia

00:00:26

Začiatok

17:07:52

Koniec

17:08:18

17:08 - 17:08 Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu

David Maria Sassoli

Zoznam : Predseda

Dĺžka vystúpenia

00:00:59

Začiatok

17:08:10

Koniec

17:09:09

17:09 - 17:09 Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu

David Maria Sassoli

Zoznam : Predseda

Dĺžka vystúpenia

00:00:36

Začiatok

17:08:55

Koniec

17:09:31

17:09 - 17:10 Delegované akty (článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu

David Maria Sassoli

Zoznam : Predseda

Dĺžka vystúpenia

00:00:54

Začiatok

17:09:21

Koniec

17:10:15

17:10 - 17:10 Program práce

David Maria Sassoli

Zoznam : Predseda

Dĺžka vystúpenia

00:06:19

Začiatok

17:10:02

Koniec

17:16:21

17:16 - 17:16 Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu

David Maria Sassoli

Zoznam : Predseda

Dĺžka vystúpenia

00:00:40

Začiatok

17:15:56

Koniec

17:16:36

17:16 - 17:16 Skončenie rokovania

David Maria Sassoli

Zoznam : Predseda

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

17:16:25

Koniec

17:16:36

17:16 - 17:16 Skončenie zasadania

David Maria Sassoli

Zoznam : Predseda

Dĺžka vystúpenia

00:00:11

Začiatok

17:16:30

Koniec

17:16:41

Právne oznámenie

Predchádzajúce rozpravy

Texty sú zverejnené iba po vyhotovení doslovného zápisu . Poradie, v akom sú texty zverejnené, sa z prevádzkových dôvodov nie vždy zhoduje s poradím, v akom sa konali rozpravy v pléne.