Multimediálne záznamy z jednotlivých rozpráv

Štvrtok, 14. mája 2020

09:01 - 09:01

Rainer Wieland

Zoznam : Predseda

Dĺžka vystúpenia

00:00:17

Začiatok

09:01:16

Koniec

09:01:33

09:01 - 09:02 Otvorenie rokovania

Rainer Wieland

Zoznam : Predseda

Dĺžka vystúpenia

00:01:04

Začiatok

09:01:26

Koniec

09:02:30

09:02 - 09:03 Zmena programu schôdze: pozri zápisnicu

Rainer Wieland

Zoznam : Predseda

Dĺžka vystúpenia

00:01:11

Začiatok

09:02:15

Koniec

09:03:26

09:03 - 09:09 Oznámenie výsledkov hlasovaní

Rainer Wieland

Zoznam : Predseda

Dĺžka vystúpenia

00:06:49

Začiatok

09:03:10

Koniec

09:09:59

09:09 - 09:30 Núdzové právne predpisy v Maďarsku a ich vplyv na právny štát a základné práva (rozprava)

Rainer Wieland

Zoznam : Predseda

Dĺžka vystúpenia

00:00:24

Začiatok

09:09:34

Koniec

09:09:58

Nikolina Brnjac

Zoznam : Présidente en exercice du Conseil

Dĺžka vystúpenia

00:03:58

Začiatok

09:09:55

Koniec

09:13:53

Rainer Wieland

Zoznam : Predseda

Dĺžka vystúpenia

00:00:13

Začiatok

09:13:47

Koniec

09:14:00

Věra Jourová

Zoznam : Podpredsedníčka Komisie

Dĺžka vystúpenia

00:07:37

Začiatok

09:13:56

Koniec

09:21:33