Rokovacie sály

Zasadnutia 705 poslancov Európskeho parlamentu sa konajú v rokovacích sálach v Štrasburgu a v Bruseli.

Fotografia rokovacej sály

Ako sú usporiadané miesta?

Pravidlá týkajúce sa na prideľovania miest v rokovacích sálach stanovuje Konferencia predsedov:

  • Poslanci Európskeho parlamentu tvoria skupiny na základe politickej príslušnosti, a nie podľa národnosti.
  • Predsedovia politických skupín sedia v prvom rade v polkruhu oproti predsedovi Európskeho parlamentu.
  • V treťom rade sedia členovia Predsedníctva (podpredsedovia a kvestori).
  • Ďalšie miesta v rámci politických skupín sa obyčajne prideľujú podľa abecedného poradia.

Plány rokovacích sál

Oba plány obsahujú:

  • zoznam s číslami miest a mien príslušných poslancov, ktorí na daných miestach sedia.
  • abecedné poradie poslancov s číslom miesta, ktoré im bolo pridelené.

Čísla miest sú v Štrasburgu iné ako v Bruseli a z technických alebo organizačných dôvodov si môže poslanec príležitostne sadnúť na iné miesto.

Tieto zoznamy sú aktualizované na každú schôdzu.

Kontakt

Prioritné informácie a dokumenty