Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

Primeraný minimálny príjem na zabezpečenie aktívneho začlenenia

Otázka na ústne zodpovedanie O-000051/2022
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Dragoş Pîslaru, Krzysztof Hetman, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sara Matthieu, Giuseppe Milazzo, Özlem Demirel
v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

30-11-2022 O-000051/2022

 

Veneto coastline emergency: strong sea storms erode beaches

Priority question for written answer P-003846/2022
to the Commission
Rule 138
Rosanna Conte (ID)

28-11-2022 P-003846/2022

  Special Envoy for freedom of religion or belief

Priority question for written answer P-003837/2022
to the Commission
Rule 138
Bert-Jan Ruissen (ECR)

28-11-2022 P-003837/2022

 

European industry

Question for written answer E-003832/2022
to the Commission
Rule 138
Loucas Fourlas (PPE)

25-11-2022 E-003832/2022

  Commission proposal on gas price cap

Question for written answer E-003830/2022
to the Commission
Rule 138
Antonio Maria Rinaldi (ID), Marco Campomenosi (ID), Paolo Borchia (ID)

25-11-2022 E-003830/2022

  District heating market irregularities

Priority question for written answer P-003826/2022
to the Commission
Rule 138
Maria Angela Danzì (NI), Tiziana Beghin (NI), Mario Furore (NI), Fabio Massimo Castaldo (NI), Sabrina Pignedoli (NI), Laura Ferrara (NI)

24-11-2022 P-003826/2022

Finančné, logistické a koordinačné problémy, s ktorými sa stretávajú európske MSP pri dodávaní materiálu, ktorý požadujú ukrajinské orgány

Prioritná otázka na písomné zodpovedanie P-003823/2022
Komisii
článok 138 rokovacieho poriadku
Ivan Štefanec (PPE), Lukas Mandl (PPE), Riho Terras (PPE)

24-11-2022 P-003823/2022

Prekážky pri prenose pseudonymizovaných zdravotných údajov

Otázka na písomné zodpovedanie E-003828/2022
Komisii
článok 138 rokovacieho poriadku
Miroslav Číž (S&D)

24-11-2022 E-003828/2022

  Introduction of a six-month close season for the European eel in EU waters

Question for written answer E-003827/2022
to the Commission
Rule 138
David McAllister (PPE)

24-11-2022 E-003827/2022

  Illegal Chinese police stations in the EU

Question for written answer E-003825/2022
to the Commission
Rule 138
Thijs Reuten (S&D)

24-11-2022 E-003825/2022

Kontakt

Parlamentné otázky

Parlamentné otázky sú otázky európskych poslancov adresované iným inštitúciám a orgánom Európskej únie. Sú priamym nástrojom parlamentnej kontroly, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie a orgány EÚ.
Rozlišujeme tri kategórie parlamentných otázok:

  • Otázky na ústne zodpovedanie, ktoré sa predkladajú počas zasadnutí Parlamentu a sú zapísané v „rozprave dňa“ a po ktorých môže, ale nemusí nasledovať uznesenie (článok 136 rokovacieho poriadku)
  • Otázky v rámci „hodiny otázok“ položené počas plenárnych zasadnutí v čase vyhradenom na tento účel (článok 137 rokovacieho poriadku)
  • Otázky na písomné zodpovedanie formulované so žiadosťou o odpoveď v písomnej forme (článok 138 rokovacieho poriadku)

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov