Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  Launch of German satellites by the US company SpaceX Where is Ariane 5 in all this?

Question for written answer E-001001/2023
to the Commission
Rule 138
André Rougé (ID)

23-03-2023 E-001001/2023

  Signing of the EU-Mercosur Trade Agreement

Question for written answer E-001000/2023
to the Commission
Rule 138
André Rougé (ID)

23-03-2023 E-001000/2023

  Commission follow-up action in response to Parliament’s call for a directive on teleworking

Question for written answer E-000999/2023
to the Commission
Rule 138
Jordi Cañas (Renew)

23-03-2023 E-000999/2023

  Risks arising from the increase in demand for cobalt

Question for written answer E-000997/2023
to the Commission
Rule 138
Kosma Złotowski (ECR)

23-03-2023 E-000997/2023

  Foreign Influences on NGOs funding

Question for written answer E-000994/2023
to the Commission
Rule 138
Marian-Jean Marinescu (PPE)

23-03-2023 E-000994/2023

  Availability of ventilation air methane (VAM) abatement technologies

Priority question for written answer P-000985/2023
to the Commission
Rule 138
Izabela-Helena Kloc (ECR)

22-03-2023 P-000985/2023

  Contracts for the purchase of vaccines by the Commission

Priority question for written answer P-000981/2023
to the Commission
Rule 138
Ryszard Czarnecki (ECR)

22-03-2023 P-000981/2023

  Violence against the police in EU Member States

Priority question for written answer P-000973/2023
to the Commission
Rule 138
Assita Kanko (ECR), Lena Düpont (PPE), Jeroen Lenaers (PPE), Dragoş Tudorache (Renew), Malik Azmani (Renew)

22-03-2023 P-000973/2023

  End of EU-Japan Tobacco International cooperation agreement

Priority question for written answer P-000969/2023
to the Commission
Rule 138
Michèle Rivasi (Verts/ALE)

22-03-2023 P-000969/2023

  Possible political pressure by Commission leadership on the Constitutional Court of the Republic of Slovenia

Priority question for written answer P-000964/2023
to the Commission
Rule 138
Milan Zver (PPE)

22-03-2023 P-000964/2023

Kontakt

Parlamentné otázky

Parlamentné otázky sú otázky európskych poslancov adresované iným inštitúciám a orgánom Európskej únie. Sú priamym nástrojom parlamentnej kontroly, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie a orgány EÚ.
Rozlišujeme tri kategórie parlamentných otázok:

  • Otázky na ústne zodpovedanie, ktoré sa predkladajú počas zasadnutí Parlamentu a sú zapísané v „rozprave dňa“ a po ktorých môže, ale nemusí nasledovať uznesenie (článok 136 rokovacieho poriadku)
  • Otázky v rámci „hodiny otázok“ položené počas plenárnych zasadnutí v čase vyhradenom na tento účel (článok 137 rokovacieho poriadku)
  • Otázky na písomné zodpovedanie formulované so žiadosťou o odpoveď v písomnej forme (článok 138 rokovacieho poriadku)

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov