Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  German companies helping to rebuild Russian-occupied Mariupol

Priority question for written answer P-001050/2024
to the Commission
Rule 138
Kosma Złotowski (ECR), Anna Fotyga (ECR)

09-04-2024 P-001050/2024

  Macro-financial assistance to Egypt under Article 213 TFEU

Priority question for written answer P-001033/2024
to the Commission
Rule 138
Erik Marquardt (Verts/ALE), Tineke Strik (Verts/ALE), Mounir Satouri (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE)

08-04-2024 P-001033/2024

  Tender procedure for beach concessions on state-owned land in the Municipality of Jesolo

Priority question for written answer P-001025/2024
to the Commission
Rule 138
Elisabetta Gualmini (S&D)

08-04-2024 P-001025/2024

  Turkish Stream

Priority question for written answer P-001022/2024
to the Commission
Rule 138
Radan Kanev (PPE)

05-04-2024 P-001022/2024

  Palestinian communities forcibly transferred in the West Bank

Priority question for written answer P-001021/2024
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
François Alfonsi (Verts/ALE), Jordi Solé (Verts/ALE)

05-04-2024 P-001021/2024

  National age verification requirements imposed on video-sharing platforms

Question for written answer E-001015/2024
to the Commission
Rule 138
Patrick Breyer (Verts/ALE)

04-04-2024 E-001015/2024

  Collective redundancy at Ara Shoes Portuguesa, Unipessoal Lda.

Question for written answer E-001008/2024
to the Commission
Rule 138
Sandra Pereira (The Left)

04-04-2024 E-001008/2024

  Providing the rescEU mechanism with more hospital ships like the Italian vessel ‘Vulcano’

Priority question for written answer P-001007/2024
to the Commission
Rule 138
Anna Bonfrisco (ID)

03-04-2024 P-001007/2024

  Reconstruction programmes for Ukraine

Priority question for written answer P-000995/2024
to the Commission
Rule 138
Jens Gieseke (PPE)

03-04-2024 P-000995/2024

  The European Union must finally ensure full and universal access to sexual and reproductive health services for Ukrainian refugees across all Member States

Priority question for written answer P-000991/2024
to the Commission
Rule 138
Malin Björk (The Left)

03-04-2024 P-000991/2024

Kontakt

Parlamentné otázky

Parlamentné otázky sú otázky európskych poslancov adresované iným inštitúciám a orgánom Európskej únie. Sú priamym nástrojom parlamentnej kontroly, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie a orgány EÚ.
Rozlišujeme tri kategórie parlamentných otázok:

  • Otázky na ústne zodpovedanie, ktoré sa predkladajú počas zasadnutí Parlamentu a sú zapísané v „rozprave dňa“ a po ktorých môže, ale nemusí nasledovať uznesenie (článok 136 rokovacieho poriadku)
  • Otázky v rámci „hodiny otázok“ položené počas plenárnych zasadnutí v čase vyhradenom na tento účel (článok 137 rokovacieho poriadku)
  • Otázky na písomné zodpovedanie formulované so žiadosťou o odpoveď v písomnej forme (článok 138 rokovacieho poriadku)

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov