Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  Worrying level of appropriations received by Italy for the 2007-2013 period still outstanding

Priority question for written answer P-004290/2021
to the Commission
Rule 138
Chiara Gemma (NI)

17-09-2021 P-004290/2021

  Financial discrimination against Polish local authorities declaring their support for families

Priority question for written answer P-004289/2021
to the Commission
Rule 138
Beata Kempa (ECR)

17-09-2021 P-004289/2021

  Commission proposal on establishing the EU Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA)

Priority question for written answer P-004263/2021
to the Commission
Rule 138
Andreas Glück (Renew)

15-09-2021 P-004263/2021

  State of the Union address

Priority question for written answer P-004254/2021
to the Commission
Rule 138
Alexander Bernhuber (PPE)

15-09-2021 P-004254/2021

  Situation in Montenegro

Priority question for written answer P-004245/2021
to the Commission
Rule 138
Ladislav Ilčić (ECR)

15-09-2021 P-004245/2021

  EU Strategy on COVID-19 Therapeutics

Priority question for written answer P-004242/2021
to the Commission
Rule 138
Moritz Körner (Renew)

15-09-2021 P-004242/2021

  Shortcomings of EU deportation policy

Priority question for written answer P-004223/2021
to the Commission
Rule 138
Rob Rooken (ECR)

14-09-2021 P-004223/2021

  Emptying of reservoirs in the Miño-Sil river basin in August and the EU’s environmental directives

Priority question for written answer P-004218/2021
to the Commission
Rule 138
Francisco José Millán Mon (PPE), Dolors Montserrat (PPE)

14-09-2021 P-004218/2021

  State aid and the Brexit Adjustment Reserve

Priority question for written answer P-004215/2021
to the Commission
Rule 138
Søren Gade (Renew)

14-09-2021 P-004215/2021

  Arrest and detention of Zakaria Zubeidi 

Priority question for written answer P-004214/2021
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Massimiliano Smeriglio (S&D)

14-09-2021 P-004214/2021

Kontakt

Parlamentné otázky

Parlamentné otázky sú otázky európskych poslancov adresované iným inštitúciám a orgánom Európskej únie. Sú priamym nástrojom parlamentnej kontroly, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie a orgány EÚ.
Rozlišujeme tri kategórie parlamentných otázok:

  • Otázky na ústne zodpovedanie, ktoré sa predkladajú počas zasadnutí Parlamentu a sú zapísané v „rozprave dňa“ a po ktorých môže, ale nemusí nasledovať uznesenie (článok 136 rokovacieho poriadku)
  • Otázky v rámci „hodiny otázok“ položené počas plenárnych zasadnutí v čase vyhradenom na tento účel (článok 137 rokovacieho poriadku)
  • Otázky na písomné zodpovedanie formulované so žiadosťou o odpoveď v písomnej forme (článok 138 rokovacieho poriadku)

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov