Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  Tax and social security arrangements for cross-border workers in connection with telework

Priority question for written answer P-002220/2022
to the Commission
Rule 138
Pascal Arimont (PPE)

21-06-2022 P-002220/2022

  State of play with regard to the introduction of an EU vaccination card given the spread of monkeypox in Europe

Priority question for written answer P-002215/2022
to the Commission
Rule 138
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)

21-06-2022 P-002215/2022

Vypracovanie stratégie EÚ v oblasti cyklistiky

Otázka na ústne zodpovedanie O-000025/2022
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Karima Delli
v mene Výboru pre dopravu a cestovný ruch

21-06-2022 O-000025/2022

  A comprehensive European approach to energy storage

Priority question for written answer P-002214/2022
to the Commission
Rule 138
Claudia Gamon (Renew)

20-06-2022 P-002214/2022

COVID-19 – Podpora pripravenosti a reakcie EÚ: pohľad do budúcnosti

Otázka na ústne zodpovedanie O-000024/2022
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Kathleen Van Brempt
v mene Special Committee on the COVID-19 pandemic: lessons learned and recommendations for the future
Pascal Canfin
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

20-06-2022 O-000024/2022

  Reasoned opinion sent to the Kingdom of Belgium for incorrect implementation of Directive 2008/50/EC

Priority question for written answer P-002203/2022
to the Commission
Rule 138
Hilde Vautmans (Renew)

17-06-2022 P-002203/2022

  Conviction of Jeanine Áñez, former interim president of Bolivia, on charges trumped up by the MAS

Priority question for written answer P-002201/2022
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Hermann Tertsch (ECR)

17-06-2022 P-002201/2022

  Registration of Frontex flights with the Libyan Civil Aviation Authority

Question for written answer E-002204/2022
to the Commission
Rule 138
Özlem Demirel (The Left)

17-06-2022 E-002204/2022

  Review of Frontex air surveillance

Question for written answer E-002202/2022
to the Commission
Rule 138
Özlem Demirel (The Left)

17-06-2022 E-002202/2022

  Economic consequences of the war in Ukraine

Question for written answer E-002199/2022
to the Commission
Rule 138
Tom Vandendriessche (ID)

17-06-2022 E-002199/2022

Kontakt

Parlamentné otázky

Parlamentné otázky sú otázky európskych poslancov adresované iným inštitúciám a orgánom Európskej únie. Sú priamym nástrojom parlamentnej kontroly, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie a orgány EÚ.
Rozlišujeme tri kategórie parlamentných otázok:

  • Otázky na ústne zodpovedanie, ktoré sa predkladajú počas zasadnutí Parlamentu a sú zapísané v „rozprave dňa“ a po ktorých môže, ale nemusí nasledovať uznesenie (článok 136 rokovacieho poriadku)
  • Otázky v rámci „hodiny otázok“ položené počas plenárnych zasadnutí v čase vyhradenom na tento účel (článok 137 rokovacieho poriadku)
  • Otázky na písomné zodpovedanie formulované so žiadosťou o odpoveď v písomnej forme (článok 138 rokovacieho poriadku)

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov