Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  EU leaders’ reception by Turkey’s President

Priority question for written answer P-002037/2021
to the Commission
Rule 138
Harald Vilimsky (ID)

15-04-2021 P-002037/2021

  Future management of the carp pond farming habitat

Priority question for written answer P-001964/2021
to the Commission
Rule 138
David McAllister (PPE)

13-04-2021 P-001964/2021

  Renewal of the derogation/authorisation allowing the use of sulphuryl fluoride for the fumigation of oak logs from the US

Priority question for written answer P-001957/2021
to the Commission
Rule 138
Manuel Pizarro (S&D)

13-04-2021 P-001957/2021

  Target to reduce the administrative burden

Priority question for written answer P-001956/2021
to the Commission
Rule 138
Henna Virkkunen (PPE), Jens Gieseke (PPE)

13-04-2021 P-001956/2021

  Equal participation in Erasmus+ programme on a multilingual basis

Priority question for written answer P-001950/2021
to the Commission
Rule 138
Elisabetta Gualmini (S&D), Massimiliano Smeriglio (S&D)

12-04-2021 P-001950/2021

  EU-Africa Strategy

Priority question for written answer P-001914/2021
to the Commission
Rule 138
Gunnar Beck (ID)

09-04-2021 P-001914/2021

  Coronavirus travel restrictions for couples who are not in a ‘duly attested’ partnership or married

Priority question for written answer P-001905/2021
to the Commission
Rule 138
Bernhard Zimniok (ID)

09-04-2021 P-001905/2021

  EU response to the ‘sofa-gate’ incident in Ankara

Priority question for written answer P-001893/2021
to the Commission
Rule 138
Hilde Vautmans (Renew)

08-04-2021 P-001893/2021

  Ongoing bilateral negotiations and possible joint negotiation at EU level to diversify vaccine purchase options

Priority question for written answer P-001886/2021
to the Commission
Rule 138
João Ferreira (The Left)

08-04-2021 P-001886/2021

  Wine planting authorisations

Priority question for written answer P-001875/2021
to the Commission
Rule 138
Irène Tolleret (Renew)

07-04-2021 P-001875/2021

Kontakt

Parlamentné otázky

Parlamentné otázky sú otázky európskych poslancov adresované iným inštitúciám a orgánom Európskej únie. Sú priamym nástrojom parlamentnej kontroly, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie a orgány EÚ.
Rozlišujeme tri kategórie parlamentných otázok:

  • Otázky na ústne zodpovedanie, ktoré sa predkladajú počas zasadnutí Parlamentu a sú zapísané v „rozprave dňa“ a po ktorých môže, ale nemusí nasledovať uznesenie (článok 136 rokovacieho poriadku)
  • Otázky v rámci „hodiny otázok“ položené počas plenárnych zasadnutí v čase vyhradenom na tento účel (článok 137 rokovacieho poriadku)
  • Otázky na písomné zodpovedanie formulované so žiadosťou o odpoveď v písomnej forme (článok 138 rokovacieho poriadku)

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov