Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  Damage caused by Storm Filomena to Spain’s agricultural sector

Priority question for written answer P-000282/2021
to the Commission
Rule 138
Mazaly Aguilar (ECR)

19-01-2021 P-000282/2021

  Attack on Ghazanchetsots Cathedral in the city of Shusha

Priority question for written answer P-000279/2021
to the Commission
Rule 138
Loucas Fourlas (PPE)

19-01-2021 P-000279/2021

  Justice and home affairs and the UK

Priority question for written answer P-000266/2021
to the Commission
Rule 138
Moritz Körner (Renew)

18-01-2021 P-000266/2021

  EU vaccination strategy

Priority question for written answer P-000257/2021
to the Commission
Rule 138
Beata Mazurek (ECR)

18-01-2021 P-000257/2021

  Reduced distribution of Pfizer vaccines to the detriment of Europe

Priority question for written answer P-000246/2021
to the Commission
Rule 138
Rosanna Conte (ID)

18-01-2021 P-000246/2021

  Additional US tariffs on European agricultural, wine and agri-food products

Priority question for written answer P-000243/2021
to the Commission
Rule 138
Anne Sander (PPE)

18-01-2021 P-000243/2021

Stanovisko Komisie k celoplošnému testovaniu na COVID-19 prostredníctvom antigénových testov

Prioritná otázka na písomné zodpovedanie P-000226/2021
Komisii
článok 138 rokovacieho poriadku
Milan Uhrík (NI)

16-01-2021 P-000226/2021

  EU power supply failure

Priority question for written answer P-000225/2021
to the Council
Rule 138
Claudia Gamon (Renew), Morten Petersen (Renew)

15-01-2021 P-000225/2021

Odber vzoriek pre antigénové testy iným ako zdravotníckym personálom

Prioritná otázka na písomné zodpovedanie P-000221/2021
Komisii
článok 138 rokovacieho poriadku
Eugen Jurzyca (ECR)

15-01-2021 P-000221/2021

  European Disability Card

Priority question for written answer P-000213/2021
to the Commission
Rule 138
Stefania Zambelli (ID)

15-01-2021 P-000213/2021

Kontakt

Parlamentné otázky

Parlamentné otázky sú otázky európskych poslancov adresované iným inštitúciám a orgánom Európskej únie. Sú priamym nástrojom parlamentnej kontroly, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie a orgány EÚ.
Rozlišujeme tri kategórie parlamentných otázok:

  • Otázky na ústne zodpovedanie, ktoré sa predkladajú počas zasadnutí Parlamentu a sú zapísané v „rozprave dňa“ a po ktorých môže, ale nemusí nasledovať uznesenie (článok 136 rokovacieho poriadku)
  • Otázky v rámci „hodiny otázok“ položené počas plenárnych zasadnutí v čase vyhradenom na tento účel (článok 137 rokovacieho poriadku)
  • Otázky na písomné zodpovedanie formulované so žiadosťou o odpoveď v písomnej forme (článok 138 rokovacieho poriadku)