Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  Import of durum wheat treated with glyphosate

Question for written answer P-002726/2019
to the Commission
Rule 138
Catherine Griset (ID)

12-09-2019 P-002726/2019

  Combating smart-tachograph fraud

Question for written answer P-002717/2019
to the Commission
Rule 138
Caroline Nagtegaal (Renew)

11-09-2019 P-002717/2019

  Further question to reply to question E-002294/2019 concerning a carbon border tax

Question for written answer P-002713/2019
to the Commission
Rule 138
Jörg Meuthen (ID)

11-09-2019 P-002713/2019

  Continued operations in the Turów lignite mine

Question for written answer P-002703/2019
to the Commission
Rule 138
Stanislav Polčák (PPE)

10-09-2019 P-002703/2019

  Brexit negotiations

Question for written answer P-002702/2019
to the Council
Rule 138
Lance Forman (NI)

10-09-2019 P-002702/2019

  EU's response to the WHO Ebola alert

Question for written answer P-002682/2019
to the Commission
Rule 138
Dolors Montserrat (PPE)

09-09-2019 P-002682/2019

Situácia lesov v EÚ

Otázka na ústne zodpovedanie O-000027/2019
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Herbert Dorfmann, Peter Liese
v mene skupiny PPE

09-09-2019 O-000027/2019

Patentovateľnosť rastlín a ich vytvárania v podstate biologickými spôsobmi

Otázka na ústne zodpovedanie O-000026/2019
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Norbert Lins
v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

09-09-2019 O-000026/2019

Pátracie a záchranné operácie v Stredozemnom mori

Otázka na ústne zodpovedanie O-000025/2019
Komisii
článok 136 rokovacieho poriadku
Juan Fernando López Aguilar
v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

09-09-2019 O-000025/2019

Pátracie a záchranné operácie v Stredozemnom mori

Otázka na ústne zodpovedanie O-000024/2019
Rade
článok 136 rokovacieho poriadku
Juan Fernando López Aguilar
v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

09-09-2019 O-000024/2019

Kontakt

Parlamentné otázky

Parlamentné otázky sú otázky európskych poslancov adresované iným inštitúciám a orgánom Európskej únie. Sú priamym nástrojom parlamentnej kontroly, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie a orgány EÚ.
Rozlišujeme tri kategórie parlamentných otázok:

  • Otázky na ústne zodpovedanie, ktoré sa predkladajú počas zasadnutí Parlamentu a sú zapísané v „rozprave dňa“ a po ktorých môže, ale nemusí nasledovať uznesenie (článok 136 rokovacieho poriadku)
  • Otázky v rámci „hodiny otázok“ položené počas plenárnych zasadnutí v čase vyhradenom na tento účel (článok 137 rokovacieho poriadku)
  • Otázky na písomné zodpovedanie formulované so žiadosťou o odpoveď v písomnej forme (článok 138 rokovacieho poriadku)