Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  European Disability Card

Priority question for written answer P-000213/2021
to the Commission
Rule 138
Stefania Zambelli (ID)

15-01-2021 P-000213/2021

  Purchase of COVID-19 vaccines by Member States without a joint purchasing agreement

Priority question for written answer P-000210/2021
to the Commission
Rule 138
Andrzej Halicki (PPE)

14-01-2021 P-000210/2021

  Compensation for manufacturers of COVID-19 vaccines

Priority question for written answer P-000192/2021
to the Commission
Rule 138
Jean-Paul Garraud (ID)

14-01-2021 P-000192/2021

  Quota exchanges 

Priority question for written answer P-000191/2021
to the Commission
Rule 138
Nicolás González Casares (S&D)

14-01-2021 P-000191/2021

Príspevok riečneho systému Dunaja k cieľom obnovy migrácie rýb

Prioritná otázka na písomné zodpovedanie P-000187/2021
Komisii
článok 138 rokovacieho poriadku
Michal Wiezik (PPE)

13-01-2021 P-000187/2021

  Purchase of Covid-19 vaccine

Priority question for written answer P-000179/2021
to the Commission
Rule 138
Krzysztof Hetman (PPE)

13-01-2021 P-000179/2021

  Stakeholder consultations for national plans in the Recovery and Resilience Facility

Priority question for written answer P-000175/2021
to the Commission
Rule 138
Thomas Waitz (Verts/ALE)

13-01-2021 P-000175/2021

  A new strategy for European SMEs

Priority question for written answer P-000147/2021
to the Commission
Rule 138
Josianne Cutajar (S&D)

13-01-2021 P-000147/2021

  Humanitarian situation in Lipa camp

Priority question for written answer P-000144/2021
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Janina Ochojska (PPE)

12-01-2021 P-000144/2021

  Protection of designation of origin of Macedonian products

Priority question for written answer P-000143/2021
to the Commission
Rule 138
Maria Spyraki (PPE)

12-01-2021 P-000143/2021

Kontakt

Parlamentné otázky

Parlamentné otázky sú otázky európskych poslancov adresované iným inštitúciám a orgánom Európskej únie. Sú priamym nástrojom parlamentnej kontroly, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie a orgány EÚ.
Rozlišujeme tri kategórie parlamentných otázok:

  • Otázky na ústne zodpovedanie, ktoré sa predkladajú počas zasadnutí Parlamentu a sú zapísané v „rozprave dňa“ a po ktorých môže, ale nemusí nasledovať uznesenie (článok 136 rokovacieho poriadku)
  • Otázky v rámci „hodiny otázok“ položené počas plenárnych zasadnutí v čase vyhradenom na tento účel (článok 137 rokovacieho poriadku)
  • Otázky na písomné zodpovedanie formulované so žiadosťou o odpoveď v písomnej forme (článok 138 rokovacieho poriadku)