Kontakt

Čas vyhradený na otázky Komisii

Na každej plenárnej schôdzi môže byť vyhradený čas v trvaní maximálne 90 minút na otázky pre Komisiu týkajúce sa jednej alebo viacerých špecifických horizontálnych tém, o ktorých rozhodne Konferencia predsedov mesiac pred schôdzou.

Táto tzv. hodina otázok prebieha takto:

  • Predmetom je vždy špecifická horizontálna téma a poslanci sa prihlasujú o slovo výlučne zdvihnutím ruky. Otázky poslancov sa striedajú s odpoveďami komisárov. Poslanci majú na položenie otázky jednu minútu a komisári majú dve minúty na odpoveď.
  • Na hodinu otázok sa pozývajú komisári, ktorých rezort súvisí so zvolenou témou. Na každú plenárnu schôdzu môžu byť prizvaní maximálne dvaja komisári (prípadne maximálne traja v závislosti od zvolených tém).

Hodina otázok s Radou, predsedom Komisie, podpredsedom Komisie/vysokým predstaviteľom a predsedom Euroskupiny

  • V súlade s usmerneniami, ktoré vypracovala Konferencia predsedov, sa môžu konať osobitné hodiny otázok s Radou, predsedom Komisie, podpredsedom Komisie/vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a predsedom Euroskupiny.