Pondelok, 18. januára 2021 - Štvrtok, 21. januára 2021

Brusel

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

DELEGATED_ACTS

TAX

  MOTION FOR A RESOLUTION on reforming the EU list of tax havens

13-01-2021 B9-0052/2021

Vyhľadávanie

Kontakt

Prioritné informácie a dokumenty

Zoznam uznesení a pozmeňujúcich návrhov

Návrhy uznesení predložené na hlasovanie v pléne

V programe schôdze sa uvádza, či bude po vyhláseniach Rady, Komisie alebo Európskej rady (článok 132 a po otázkach na ústne zodpovedanie pre Radu a Komisiu (článok 136 nasledovať hlasovanie o návrhu uznesenia. Prijatím uznesenia sa môžu ukončiť okrem iného aj rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 144. Tieto texty vo všeobecnosti predkladajú výbory, politické skupiny alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu.