Priamy prenos

od 16. do 19. septembra 2019 / / Štrasburg

Pondelok, 16. septembra 2019 - Štvrtok, 19. septembra 2019

Štrasburg

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Rumunsku, Taliansku a Rakúsku

06-09-2019 A9-0002/2019 2019/2023(BUD)
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Zoznam hlasovaní :  FINAL VERSION [budget]

SPRÁVA o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Írsku

09-09-2019 A9-0003/2019 2019/0806(CNS)
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Zoznam hlasovaní :  FINAL VERSION [*]

SPRÁVA o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2019 na rozpočtový rok 2019: Pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2018

09-09-2019 A9-0005/2019 2019/2021(BUD)
BUDG

John HOWARTH

Zoznam hlasovaní :  FINAL VERSION [budget]

SPRÁVA o návrhu Európskej centrálnej banky na vymenovanie podpredsedu rady pre dohľad Európskej centrálnej banky

09-09-2019 A9-0007/2019 2019/0903(NLE)
ECON

Roberto GUALTIERI

Zoznam hlasovaní :  FINAL VERSION [appoint.]

SPRÁVA o odporúčaní Rady o vymenovaní prezidentky Európskej centrálnej banky

09-09-2019 A9-0008/2019 2019/0810(NLE)
ECON

Roberto GUALTIERI

Zoznam hlasovaní :  FINAL VERSION [appoint.]

Vyhľadávanie

Kontakt

Prioritné informácie a dokumenty

Zoznam pozmeňujúcich návrhov k správam

Správy

Správy prijímajú parlamentné výbory na návrh spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko menovaného gestorským výborom.
Návrhy uznesení, ktoré správy obsahujú, sa prerokujú počas plenárnej schôdze a v prípade ich prijatia budú uvedené v prijatých textoch.