Multimedija za posamezno razpravo

Torek, 8. junij 2021

09:00 - 09:00

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:13

Začetek

09:00:15

Konec

09:00:28

09:00 - 09:00 Otvoritev seje

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:08

Začetek

09:00:29

Konec

09:00:37

09:00 - 09:02 Razglasitev izidov glasovanja: gl. zapisnik

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:02:05

Začetek

09:00:38

Konec

09:02:43

09:02 - 23:59 Digitalno zeleno potrdilo EU – državljani Unije - Digitalno zeleno potrdilo EU – državljani tretjih držav

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:43

Začetek

09:02:44

Konec

09:03:27

Juan Fernando López Aguilar

Vloga : Poročevalec

Trajanje

00:07:09

Začetek

09:03:27

Konec

09:10:36

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:21

Začetek

09:10:35

Konec

09:10:56

Didier Reynders

Vloga : komisar

Trajanje

00:09:36

Začetek

09:10:54

Konec

09:20:30

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:19

Začetek

09:20:29

Konec

09:20:48

Jeroen Lenaers

Vloga : v imenu skupine ELS

Trajanje

00:02:16

Začetek

09:20:47

Konec

09:23:03

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:13

Začetek

09:23:04

Konec

09:23:17

Birgit Sippel

Vloga : v imenu skupine S&D

Trajanje

00:01:26

Začetek

09:23:17

Konec

09:24:43

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:12

Začetek

09:24:43

Konec

09:24:55

Sophia in 't Veld

Vloga : au nom du groupe Renew

Trajanje

00:02:15

Začetek

09:24:51

Konec

09:27:06

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:13

Začetek

09:27:04

Konec

09:27:17

Tineke Strik

Vloga : V imenu skupine

Trajanje

00:02:14

Začetek

09:27:18

Konec

09:29:32

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:08

Začetek

09:29:29

Konec

09:29:37

Christine Anderson

Vloga : au nom du groupe ID

Trajanje

00:02:32

Začetek

09:29:36

Konec

09:32:08

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:01:17

Začetek

09:32:03

Konec

09:33:20

Joachim Stanisław Brudziński

Vloga : v imenu skupine ECR

Trajanje

00:01:20

Začetek

09:33:18

Konec

09:34:38

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:16

Začetek

09:34:34

Konec

09:34:50

Cornelia Ernst

Vloga : au nom du groupe The Left

Trajanje

00:01:41

Začetek

09:34:49

Konec

09:36:30

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:16

Začetek

09:36:28

Konec

09:36:44

Mislav Kolakušić

Vloga : NI

Trajanje

00:01:21

Začetek

09:36:39

Konec

09:38:00

Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:39

Začetek

09:38:00

Konec

09:39:39

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:05

Začetek

09:39:40

Konec

09:39:45

Simona Bonafè

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:42

Začetek

09:39:45

Konec

09:41:27

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:12

Začetek

09:41:24

Konec

09:41:36

José Ramón Bauzá Díaz

Vloga : Renew

Trajanje

00:01:48

Začetek

09:41:36

Konec

09:43:24

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:13

Začetek

09:43:20

Konec

09:43:33

Tilly Metz

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:09

Začetek

09:43:32

Konec

09:44:41

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:10

Začetek

09:44:39

Konec

09:44:49

Simona Baldassarre

Vloga : ID

Trajanje

00:01:33

Začetek

09:44:47

Konec

09:46:20

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:17

Začetek

09:46:16

Konec

09:46:33

Jorge Buxadé Villalba

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:18

Začetek

09:46:31

Konec

09:47:49

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:18

Začetek

09:47:41

Konec

09:47:59

Silvia Modig

Vloga : The Left

Trajanje

00:01:11

Začetek

09:47:59

Konec

09:49:10

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:15

Začetek

09:49:03

Konec

09:49:18

Kostas Papadakis

Vloga : NI

Trajanje

00:01:15

Začetek

09:49:17

Konec

09:50:32

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:15

Začetek

09:50:26

Konec

09:50:41

Paulo Rangel

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:48

Začetek

09:50:39

Konec

09:52:27

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:14

Začetek

09:52:24

Konec

09:52:38

Heléne Fritzon

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:19

Začetek

09:52:37

Konec

09:53:56

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:18

Začetek

09:53:42

Konec

09:54:00

Véronique Trillet-Lenoir

Vloga : Renew

Trajanje

00:01:28

Začetek

09:53:55

Konec

09:55:23

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:18

Začetek

09:55:18

Konec

09:55:36

Michèle Rivasi

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:32

Začetek

09:55:34

Konec

09:57:06

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:17

Začetek

09:57:02

Konec

09:57:19

Joëlle Mélin

Vloga : ID

Trajanje

00:01:46

Začetek

09:57:17

Konec

09:59:03

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:23

Začetek

09:59:02

Konec

09:59:25

Assita Kanko

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:07

Začetek

09:59:13

Konec

10:00:20

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:13

Začetek

10:00:12

Konec

10:00:25

Kateřina Konečná

Vloga : The Left

Trajanje

00:01:14

Začetek

10:00:24

Konec

10:01:38

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:15

Začetek

10:01:36

Konec

10:01:51

Márton Gyöngyösi

Vloga : NI

Trajanje

00:01:11

Začetek

10:01:49

Konec

10:03:00

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:13

Začetek

10:02:58

Konec

10:03:11

Cristian-Silviu Buşoi

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:39

Začetek

10:03:09

Konec

10:04:48

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:08

Začetek

10:04:47

Konec

10:04:55

Jytte Guteland

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:03

Začetek

10:04:54

Konec

10:05:57

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:11

Začetek

10:05:53

Konec

10:06:04

Dita Charanzová

Vloga : Renew

Trajanje

00:01:04

Začetek

10:06:02

Konec

10:07:06

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:28

Začetek

10:07:05

Konec

10:07:33

Marcel Kolaja

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:08

Začetek

10:07:19

Konec

10:08:27

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:12

Začetek

10:08:22

Konec

10:08:34

Roman Haider

Vloga : ID

Trajanje

00:01:44

Začetek

10:08:32

Konec

10:10:16

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:12

Začetek

10:10:15

Konec

10:10:27

Michiel Hoogeveen

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:08

Začetek

10:10:26

Konec

10:11:34

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:12

Začetek

10:11:32

Konec

10:11:44

Balázs Hidvéghi

Vloga : NI

Trajanje

00:01:22

Začetek

10:11:40

Konec

10:13:02

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:26

Začetek

10:12:52

Konec

10:13:18

Lena Düpont

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:40

Začetek

10:13:16

Konec

10:14:56

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:19

Začetek

10:14:55

Konec

10:15:14

Javier Moreno Sánchez

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:19

Začetek

10:15:11

Konec

10:16:30

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:16

Začetek

10:16:25

Konec

10:16:41

Dragoş Tudorache

Vloga : Renew

Trajanje

00:01:14

Začetek

10:16:39

Konec

10:17:53

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:18

Začetek

10:17:50

Konec

10:18:08

Cristian Terheş

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:19

Začetek

10:18:06

Konec

10:19:25

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:18

Začetek

10:19:23

Konec

10:19:41

Seán Kelly

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:44

Začetek

10:19:40

Konec

10:21:24

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:23

Začetek

10:21:21

Konec

10:21:44

Christel Schaldemose

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:11

Začetek

10:21:39

Konec

10:22:50

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:12

Začetek

10:25:44

Konec

10:25:56

Dolors Montserrat

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:20

Začetek

10:25:55

Konec

10:27:15

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:07

Začetek

10:27:17

Konec

10:27:24

Sylvie Guillaume

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:05

Začetek

10:27:22

Konec

10:28:27

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:32

Začetek

10:36:26

Konec

10:36:58

Isabel Wiseler-Lima

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:12

Začetek

10:36:53

Konec

10:38:05

Othmar Karas

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:19

Začetek

10:38:03

Konec

10:38:22

Vladimír Bilčík

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:21

Začetek

10:38:21

Konec

10:39:42

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:15

Začetek

10:39:40

Konec

10:39:55

Karlo Ressler

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:11

Začetek

10:39:53

Konec

10:41:04

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:14

Začetek

10:41:04

Konec

10:41:18

Massimiliano Salini

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:19

Začetek

10:41:17

Konec

10:42:36

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:10

Začetek

10:42:32

Konec

10:42:42

Daniel Buda

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:21

Začetek

10:42:40

Konec

10:44:01

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:18

Začetek

10:43:59

Konec

10:44:17

Didier Reynders

Vloga : komisar

Trajanje

00:11:06

Začetek

10:44:15

Konec

10:55:21

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:07

Začetek

10:55:19

Konec

10:55:26

10:55 - 23:59 Stanje izvajanja časovnega načrta za vire lastnih sredstev

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:48

Začetek

10:55:26

Konec

10:56:14

Johannes Hahn

Vloga : član Komisije

Trajanje

00:03:52

Začetek

10:56:14

Konec

11:00:06

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:26

Začetek

11:00:04

Konec

11:00:30

José Manuel Fernandes

Vloga : v imenu skupine ELS

Trajanje

00:02:31

Začetek

11:00:29

Konec

11:03:00

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:15

Začetek

11:02:59

Konec

11:03:14

Eider Gardiazabal Rubial

Vloga : v imenu skupine S&D

Trajanje

00:01:46

Začetek

11:03:14

Konec

11:05:00

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:19

Začetek

11:04:59

Konec

11:05:18

Valérie Hayer

Vloga : au nom du groupe Renew

Trajanje

00:01:30

Začetek

11:05:17

Konec

11:06:47

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:22

Začetek

11:06:46

Konec

11:07:08

David Cormand

Vloga : v imenu skupine Zeleni/ESZ

Trajanje

00:01:47

Začetek

11:07:06

Konec

11:08:53

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:16

Začetek

11:08:51

Konec

11:09:07

Joachim Kuhs

Vloga : au nom du groupe ID

Trajanje

00:02:09

Začetek

11:09:06

Konec

11:11:15

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:18

Začetek

11:11:14

Konec

11:11:32

Bogdan Rzońca

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:11

Začetek

11:11:32

Konec

11:12:43

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:15

Začetek

11:12:42

Konec

11:12:57

Dimitrios Papadimoulis

Vloga : au nom du groupe The Left

Trajanje

00:00:52

Začetek

11:12:57

Konec

11:13:49

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:01:29

Začetek

11:16:00

Konec

11:17:29

Dimitrios Papadimoulis

Vloga : The Left

Trajanje

00:01:15

Začetek

11:17:30

Konec

11:18:45

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:30

Začetek

11:18:45

Konec

11:19:15

Siegfried Mureşan

Vloga : PPE

Trajanje

00:02:14

Začetek

11:19:01

Konec

11:21:15

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:13

Začetek

11:21:14

Konec

11:21:27

Margarida Marques

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:14

Začetek

11:21:27

Konec

11:22:41

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:50

Začetek

11:22:40

Konec

11:23:30

11:51 - 11:51 Nadaljevanje seje

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:11

Začetek

11:51:02

Konec

11:51:13

11:51 - 12:13 Stanje izvajanja časovnega načrta za vire lastnih sredstev (nadaljevanje razprave)

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:24

Začetek

11:51:13

Konec

11:51:37

Luis Garicano

Vloga : Renew

Trajanje

00:01:45

Začetek

11:52:24

Konec

11:54:09

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:14

Začetek

11:54:10

Konec

11:54:24

Rasmus Andresen

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:10

Začetek

11:54:23

Konec

11:55:33

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:12

Začetek

11:55:31

Konec

11:55:43

Antonio Maria Rinaldi

Vloga : ID

Trajanje

00:01:20

Začetek

11:55:39

Konec

11:56:59

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:13

Začetek

11:56:49

Konec

11:57:02

Michiel Hoogeveen

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:02

Začetek

11:57:02

Konec

11:58:04

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:10

Začetek

11:58:03

Konec

11:58:13

João Ferreira

Vloga : The Left

Trajanje

00:01:13

Začetek

11:58:12

Konec

11:59:25

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:37

Začetek

11:59:22

Konec

11:59:59

Karlo Ressler

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:16

Začetek

11:59:57

Konec

12:01:13

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:23

Začetek

12:01:12

Konec

12:01:35

Pierre Larrouturou

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:20

Začetek

12:01:33

Konec

12:02:53

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:18

Začetek

12:02:52

Konec

12:03:10

Jérôme Rivière

Vloga : ID

Trajanje

00:01:38

Začetek

12:03:09

Konec

12:04:47

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:13

Začetek

12:04:45

Konec

12:04:58

Paul Tang

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:23

Začetek

12:04:57

Konec

12:06:20

Rainer Wieland

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:16

Začetek

12:06:18

Konec

12:06:34

Jonás Fernández

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:48

Začetek

12:06:33

Konec

12:08:21

12:14 - 13:00 Pregled Evropskega parlamenta o oceni nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost, ki jo opravljata Komisija in Svet

David Maria Sassoli

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:25

Začetek

12:14:03

Konec

12:14:28

Ana Paula Zacarias

Vloga : Présidente en exercice du Conseil

Trajanje

00:03:52

Začetek

12:14:26

Konec

12:18:18

David Maria Sassoli

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:20

Začetek

12:18:16

Konec

12:18:36

Ursula von der Leyen

Vloga : Pt Commission

Trajanje

00:09:08

Začetek

12:18:35

Konec

12:27:43

David Maria Sassoli

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:20

Začetek

12:27:42

Konec

12:28:02

Siegfried Mureşan

Vloga : V imenu skupine

Trajanje

00:02:51

Začetek

12:28:00

Konec

12:30:51

David Maria Sassoli

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:17

Začetek

12:30:50

Konec

12:31:07

Iratxe García Pérez

Vloga : v imenu skupine S&D

Trajanje

00:03:02

Začetek

12:31:06

Konec

12:34:08

David Maria Sassoli

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:16

Začetek

12:34:07

Konec

12:34:23

Luis Garicano

Vloga : au nom du groupe Renew

Trajanje

00:02:11

Začetek

12:34:22

Konec

12:36:33

David Maria Sassoli

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:13

Začetek

12:36:32

Konec

12:36:45

Damian Boeselager

Vloga : V imenu skupine

Trajanje

00:01:40

Začetek

12:36:41

Konec

12:38:21

David Maria Sassoli

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:10

Začetek

12:38:17

Konec

12:38:27

Gunnar Beck

Vloga : au nom du groupe ID

Trajanje

00:02:18

Začetek

12:38:26

Konec

12:40:44

David Maria Sassoli

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:14

Začetek

12:40:43

Konec

12:40:57

Johan Van Overtveldt

Vloga : v imenu skupine ECR

Trajanje

00:02:10

Začetek

12:40:52

Konec

12:43:02

David Maria Sassoli

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:09

Začetek

12:43:00

Konec

12:43:09

Dimitrios Papadimoulis

Vloga : au nom du groupe The Left

Trajanje

00:01:36

Začetek

12:43:08

Konec

12:44:44

David Maria Sassoli

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:17

Začetek

12:44:43

Konec

12:45:00

Tamás Deutsch

Vloga : NI

Trajanje

00:01:22

Začetek

12:44:55

Konec

12:46:17

David Maria Sassoli

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:11

Začetek

12:46:14

Konec

12:46:25

Markus Ferber

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:42

Začetek

12:46:24

Konec

12:48:06

David Maria Sassoli

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:14

Začetek

12:48:05

Konec

12:48:19

Eider Gardiazabal Rubial

Vloga : S&D

Trajanje

00:02:23

Začetek

12:48:17

Konec

12:50:40

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:21

Začetek

12:50:39

Konec

12:51:00

Valérie Hayer

Vloga : Renew

Trajanje

00:02:20

Začetek

12:50:58

Konec

12:53:18

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:18

Začetek

12:53:17

Konec

12:53:35

Ernest Urtasun

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:56

Začetek

12:53:27

Konec

12:55:23

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:19

Začetek

12:55:18

Konec

12:55:37

Antonio Maria Rinaldi

Vloga : ID

Trajanje

00:01:50

Začetek

12:55:35

Konec

12:57:25

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:39

Začetek

12:57:23

Konec

12:58:02

Eugen Jurzyca

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:18

Začetek

12:57:37

Konec

12:58:55

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:14

Začetek

12:58:50

Konec

12:59:04

José Gusmão

Vloga : The Left

Trajanje

00:01:34

Začetek

12:59:02

Konec

13:00:36

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:13

Začetek

13:00:33

Konec

13:00:46

13:01 - 13:38 Pregled Evropskega parlamenta o oceni nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost, ki jo opravljata Komisija in Svet (nadaljevanje razprave)

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:19

Začetek

13:07:14

Konec

13:07:33

Dragoş Pîslaru

Vloga : Renew

Trajanje

00:01:45

Začetek

13:07:31

Konec

13:09:16

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:16

Začetek

13:09:15

Konec

13:09:31

Alexandra Geese

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:19

Začetek

13:09:27

Konec

13:10:46

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:22

Začetek

13:10:42

Konec

13:11:04

Elżbieta Kruk

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:21

Začetek

13:11:01

Konec

13:12:22

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:15

Začetek

13:12:15

Konec

13:12:30

Younous Omarjee

Vloga : The Left

Trajanje

00:01:28

Začetek

13:12:28

Konec

13:13:56

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:15

Začetek

13:13:55

Konec

13:14:10

Krzysztof Hetman

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:45

Začetek

13:14:08

Konec

13:15:53

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:23

Začetek

13:15:52

Konec

13:16:15

Agnes Jongerius

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:29

Začetek

13:16:05

Konec

13:17:34

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:18

Začetek

13:17:26

Konec

13:17:44

Linea Søgaard-Lidell

Vloga : Renew

Trajanje

00:01:39

Začetek

13:17:42

Konec

13:19:21

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:12

Začetek

13:19:18

Konec

13:19:30

Bas Eickhout

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:24

Začetek

13:19:25

Konec

13:20:49

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:15

Začetek

13:20:47

Konec

13:21:02

Vangelis Meimarakis

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:31

Začetek

13:20:58

Konec

13:22:29

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:11

Začetek

13:22:26

Konec

13:22:37

Costas Mavrides

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:42

Začetek

13:22:36

Konec

13:24:18

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:15

Začetek

13:24:17

Konec

13:24:32

Jordi Solé

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:25

Začetek

13:24:30

Konec

13:25:55

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:17

Začetek

13:25:53

Konec

13:26:10

Victor Negrescu

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:45

Začetek

13:26:05

Konec

13:27:50

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:36

Začetek

13:27:46

Konec

13:28:22

Piernicola Pedicini

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:24

Začetek

13:28:15

Konec

13:29:39

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:18

Začetek

13:29:34

Konec

13:29:52

Margarida Marques

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:59

Začetek

13:29:49

Konec

13:31:48

Pedro Silva Pereira

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:35

Začetek

13:31:45

Konec

13:32:20

Valdis Dombrovskis

Vloga : Executive Vice-President of the Commission

Trajanje

00:03:02

Začetek

13:32:15

Konec

13:35:17

David Maria Sassoli

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:15

Začetek

13:35:15

Konec

13:35:30

Ana Paula Zacarias

Vloga : CouncilMember

Trajanje

00:02:10

Začetek

13:35:28

Konec

13:37:38

David Maria Sassoli

Vloga : predsednik

Trajanje

00:00:44

Začetek

13:37:31

Konec

13:38:15

15:08 - 15:08

Heidi Hautala

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:03

Začetek

15:08:51

Konec

15:08:54

15:08 - 15:09 Nadaljevanje seje

Heidi Hautala

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:16

Začetek

15:08:54

Konec

15:09:10

15:09 - 23:59 Sistematično zatiranje v Belorusiji in njegove posledice za evropsko varnost po ugrabitvah iz civilnega letala EU, ki so ga prestregle beloruske oblasti

Heidi Hautala

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:47

Začetek

15:09:10

Konec

15:09:57

Josep Borrell Fontelles

Vloga : VPC/HR

Trajanje

00:06:04

Začetek

15:09:55

Konec

15:15:59

Heidi Hautala

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:31

Začetek

15:15:58

Konec

15:16:29

Andrzej Halicki

Vloga : v imenu skupine ELS

Trajanje

00:01:44

Začetek

15:16:20

Konec

15:18:04

Heidi Hautala

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:15

Začetek

15:17:59

Konec

15:18:14

Robert Biedroń

Vloga : v imenu skupine S&D

Trajanje

00:01:46

Začetek

15:18:13

Konec

15:19:59

Heidi Hautala

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:13

Začetek

15:19:58

Konec

15:20:11

Petras Auštrevičius

Vloga : au nom du groupe Renew

Trajanje

00:01:48

Začetek

15:20:09

Konec

15:21:57

Heidi Hautala

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:21

Začetek

15:21:56

Konec

15:22:17

Viola Von Cramon-Taubadel

Vloga : v imenu skupine Zeleni/ESZ

Trajanje

00:03:22

Začetek

15:22:16

Konec

15:25:38

Heidi Hautala

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:28

Začetek

15:25:31

Konec

15:25:59

Susanna Ceccardi

Vloga : au nom du groupe ID

Trajanje

00:02:01

Začetek

15:25:46

Konec

15:27:47

Heidi Hautala

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:21

Začetek

15:27:45

Konec

15:28:06

Anna Fotyga

Vloga : V imenu skupine

Trajanje

00:02:34

Začetek

15:28:05

Konec

15:30:39

Heidi Hautala

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:13

Začetek

15:30:36

Konec

15:30:49

Helmut Scholz

Vloga : au nom du groupe The Left

Trajanje

00:01:29

Začetek

15:30:47

Konec

15:32:16

Heidi Hautala

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:17

Začetek

15:32:13

Konec

15:32:30

Fabio Massimo Castaldo

Vloga : NI

Trajanje

00:01:18

Začetek

15:32:28

Konec

15:33:46

Heidi Hautala

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:13

Začetek

15:33:42

Konec

15:33:55

Andrius Kubilius

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:45

Začetek

15:33:53

Konec

15:35:38

Heidi Hautala

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:16

Začetek

15:35:35

Konec

15:35:51

Pedro Marques

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:09

Začetek

15:35:48

Konec

15:36:57

Heidi Hautala

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:19

Začetek

15:36:56

Konec

15:37:15

Karin Karlsbro

Vloga : Renew

Trajanje

00:01:26

Začetek

15:37:13

Konec

15:38:39

Heidi Hautala

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:17

Začetek

15:38:34

Konec

15:38:51

Markéta Gregorová

Vloga : Verts/ALE

Trajanje

00:01:09

Začetek

15:38:49

Konec

15:39:58

Heidi Hautala

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:16

Začetek

15:39:56

Konec

15:40:12

Witold Jan Waszczykowski

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:22

Začetek

15:40:11

Konec

15:41:33

Heidi Hautala

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:18

Začetek

15:41:32

Konec

15:41:50

Márton Gyöngyösi

Vloga : NI

Trajanje

00:01:05

Začetek

15:41:48

Konec

15:42:53

Heidi Hautala

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:14

Začetek

15:42:51

Konec

15:43:05

Siegfried Mureşan

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:16

Začetek

15:43:04

Konec

15:44:20

Heidi Hautala

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:11

Začetek

15:44:19

Konec

15:44:30

Maria Arena

Vloga : S&D

Trajanje

00:00:59

Začetek

15:44:29

Konec

15:45:28

Heidi Hautala

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:16

Začetek

15:45:26

Konec

15:45:42

Michal Šimečka

Vloga : Renew

Trajanje

00:01:06

Začetek

15:45:40

Konec

15:46:46

Heidi Hautala

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:12

Začetek

15:46:46

Konec

15:46:58

Patryk Jaki

Vloga : ECR

Trajanje

00:01:20

Začetek

15:46:57

Konec

15:48:17

Heidi Hautala

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:23

Začetek

15:48:15

Konec

15:48:38

Paulo Rangel

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:31

Začetek

15:48:37

Konec

15:50:08

Heidi Hautala

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:11

Začetek

15:50:05

Konec

15:50:16

Tonino Picula

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:05

Začetek

15:50:14

Konec

15:51:19

Heidi Hautala

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:13

Začetek

15:51:18

Konec

15:51:31

Hilde Vautmans

Vloga : Renew

Trajanje

00:01:18

Začetek

15:51:30

Konec

15:52:48

Heidi Hautala

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:14

Začetek

15:52:47

Konec

15:53:01

Kinga Gál

Vloga : NI

Trajanje

00:01:18

Začetek

15:52:58

Konec

15:54:16

Heidi Hautala

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:13

Začetek

15:54:15

Konec

15:54:28

Miriam Lexmann

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:10

Začetek

15:54:25

Konec

15:55:35

Heidi Hautala

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:15

Začetek

15:55:33

Konec

15:55:48

Sven Mikser

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:12

Začetek

15:55:45

Konec

15:56:57

Heidi Hautala

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:12

Začetek

15:56:55

Konec

15:57:07

Urmas Paet

Vloga : Renew

Trajanje

00:01:18

Začetek

15:57:06

Konec

15:58:24

Heidi Hautala

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:22

Začetek

15:58:23

Konec

15:58:45

Alexander Alexandrov Yordanov

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:15

Začetek

15:58:43

Konec

15:59:58

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:08

Začetek

15:59:54

Konec

16:00:02

Carmen Avram

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:23

Začetek

16:00:01

Konec

16:01:24

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:18

Začetek

16:01:21

Konec

16:01:39

Tom Vandenkendelaere

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:16

Začetek

16:01:34

Konec

16:02:50

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:21

Začetek

16:02:42

Konec

16:03:03

Josep Borrell Fontelles

Vloga : VPC/HR

Trajanje

00:03:01

Začetek

16:03:01

Konec

16:06:02

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:11

Začetek

16:06:00

Konec

16:06:11

16:06 - 16:30 Razmere v Afganistanu

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:09:12

Začetek

16:06:12

Konec

16:15:24

Josep Borrell Fontelles

Vloga : VPC/HR

Trajanje

00:09:01

Začetek

16:06:24

Konec

16:15:25

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:18

Začetek

16:15:24

Konec

16:15:42

Rasa Juknevičienė

Vloga : v imenu skupine ELS

Trajanje

00:01:47

Začetek

16:15:41

Konec

16:17:28

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:27

Začetek

16:17:21

Konec

16:17:48

Elena Yoncheva

Vloga : v imenu skupine S&D

Trajanje

00:01:12

Začetek

16:17:34

Konec

16:18:46

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:11

Začetek

16:18:41

Konec

16:18:52

Petras Auštrevičius

Vloga : V imenu skupine

Trajanje

00:01:41

Začetek

16:18:50

Konec

16:20:31

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:19

Začetek

16:20:28

Konec

16:20:47

Erik Marquardt

Vloga : V imenu skupine

Trajanje

00:01:37

Začetek

16:20:43

Konec

16:22:20

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:12

Začetek

16:22:18

Konec

16:22:30

Bernhard Zimniok

Vloga : V imenu skupine

Trajanje

00:01:19

Začetek

16:22:27

Konec

16:23:46

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:13

Začetek

16:23:43

Konec

16:23:56

Mick Wallace

Vloga : au nom du groupe The Left

Trajanje

00:01:12

Začetek

16:23:52

Konec

16:25:04

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:09

Začetek

16:25:01

Konec

16:25:10

Pedro Marques

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:09

Začetek

16:25:09

Konec

16:26:18

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:11

Začetek

16:26:16

Konec

16:26:27

María Soraya Rodríguez Ramos

Vloga : Renew

Trajanje

00:01:12

Začetek

16:26:26

Konec

16:27:38

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:10

Začetek

16:27:37

Konec

16:27:47

Maria Arena

Vloga : S&D

Trajanje

00:00:57

Začetek

16:27:46

Konec

16:28:43

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:17

Začetek

16:28:41

Konec

16:28:58

Josep Borrell Fontelles

Vloga : VPC/HR

Trajanje

00:01:58

Začetek

16:28:55

Konec

16:30:53

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:08

Začetek

16:30:51

Konec

16:30:59

16:30 - 17:06 Človekove pravice in politične razmere na Kubi

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:25

Začetek

16:30:59

Konec

16:31:24

Josep Borrell Fontelles

Vloga : VPC/HR

Trajanje

00:08:52

Začetek

16:31:22

Konec

16:40:14

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:17

Začetek

16:40:11

Konec

16:40:28

Leopoldo López Gil

Vloga : v imenu skupine ELS

Trajanje

00:01:53

Začetek

16:40:25

Konec

16:42:18

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:11

Začetek

16:42:17

Konec

16:42:28

Javi López

Vloga : v imenu skupine S&D

Trajanje

00:01:20

Začetek

16:42:27

Konec

16:43:47

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:10

Začetek

16:43:43

Konec

16:43:53

Dita Charanzová

Vloga : au nom du groupe Renew

Trajanje

00:01:39

Začetek

16:43:51

Konec

16:45:30

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:12

Začetek

16:45:27

Konec

16:45:39

Jordi Solé

Vloga : v imenu skupine Zeleni/ESZ

Trajanje

00:01:47

Začetek

16:45:38

Konec

16:47:25

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:11

Začetek

16:47:24

Konec

16:47:35

Hermann Tertsch

Vloga : v imenu skupine ECR

Trajanje

00:01:54

Začetek

16:47:32

Konec

16:49:26

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:13

Začetek

16:49:23

Konec

16:49:36

Manu Pineda

Vloga : au nom du groupe The Left

Trajanje

00:01:22

Začetek

16:49:35

Konec

16:50:57

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:11

Začetek

16:50:56

Konec

16:51:07

Lefteris Nikolaou-Alavanos

Vloga : NI

Trajanje

00:01:13

Začetek

16:51:05

Konec

16:52:18

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:10

Začetek

16:52:17

Konec

16:52:27

Paulo Rangel

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:19

Začetek

16:52:26

Konec

16:53:45

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:12

Začetek

16:53:42

Konec

16:53:54

Maria-Manuel Leitão-Marques

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:12

Začetek

16:53:53

Konec

16:55:05

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:12

Začetek

16:55:04

Konec

16:55:16

María Soraya Rodríguez Ramos

Vloga : Renew

Trajanje

00:01:14

Začetek

16:55:15

Konec

16:56:29

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:09

Začetek

16:56:28

Konec

16:56:37

Sandra Pereira

Vloga : The Left

Trajanje

00:01:17

Začetek

16:56:35

Konec

16:57:52

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:09

Začetek

16:57:48

Konec

16:57:57

Gabriel Mato

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:17

Začetek

16:57:50

Konec

16:59:07

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:12

Začetek

16:59:05

Konec

16:59:17

Pernando Barrena Arza

Vloga : The Left

Trajanje

00:01:17

Začetek

16:59:16

Konec

17:00:33

Nicola Beer

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:16

Začetek

17:00:32

Konec

17:00:48

Josep Borrell Fontelles

Vloga : VPC/HR

Trajanje

00:05:47

Začetek

17:00:46

Konec

17:06:33

Dita Charanzová

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:13

Začetek

17:06:32

Konec

17:06:45

17:06 - 17:07

Dita Charanzová

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:33

Začetek

17:06:45

Konec

17:07:18

17:07 - 17:43 75. in 76. zasedanje generalne skupščine Organizacije združenih narodov (razprava)

Dita Charanzová

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:21

Začetek

17:07:18

Konec

17:07:39

María Soraya Rodríguez Ramos

Vloga : Poročevalec

Trajanje

00:06:16

Začetek

17:07:39

Konec

17:13:55

Dita Charanzová

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:15

Začetek

17:13:54

Konec

17:14:09

Josep Borrell Fontelles

Vloga : VPC/HR

Trajanje

00:01:18

Začetek

17:14:09

Konec

17:15:27

Josep Borrell Fontelles

Vloga : VPC/HR

Trajanje

00:08:50

Začetek

17:14:09

Konec

17:22:59

Dita Charanzová

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:17

Začetek

17:22:57

Konec

17:23:14

Miriam Lexmann

Vloga : v imenu skupine ELS

Trajanje

00:01:31

Začetek

17:23:12

Konec

17:24:43

Dita Charanzová

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:14

Začetek

17:24:41

Konec

17:24:55

Isabel Santos

Vloga : v imenu skupine S&D

Trajanje

00:01:24

Začetek

17:24:54

Konec

17:26:18

Dita Charanzová

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:09

Začetek

17:26:17

Konec

17:26:26

Engin Eroglu

Vloga : au nom du groupe Renew

Trajanje

00:01:55

Začetek

17:26:26

Konec

17:28:21

Dita Charanzová

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:17

Začetek

17:28:20

Konec

17:28:37

Salima Yenbou

Vloga : v imenu skupine Zeleni/ESZ

Trajanje

00:01:39

Začetek

17:28:36

Konec

17:30:15

Dita Charanzová

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:13

Začetek

17:30:14

Konec

17:30:27

Silvia Sardone

Vloga : au nom du groupe ID

Trajanje

00:01:14

Začetek

17:30:26

Konec

17:31:40

Dita Charanzová

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:11

Začetek

17:31:39

Konec

17:31:50

Anna Fotyga

Vloga : v imenu skupine ECR

Trajanje

00:01:06

Začetek

17:31:49

Konec

17:32:55

Dita Charanzová

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:09

Začetek

17:32:54

Konec

17:33:03

Francisco José Millán Mon

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:11

Začetek

17:33:03

Konec

17:34:14

Dita Charanzová

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:12

Začetek

17:34:13

Konec

17:34:25

Udo Bullmann

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:07

Začetek

17:34:24

Konec

17:35:31

Dita Charanzová

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:08

Začetek

17:35:25

Konec

17:35:33

Sunčana Glavak

Vloga : PPE

Trajanje

00:01:21

Začetek

17:35:32

Konec

17:36:53

Dita Charanzová

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:13

Začetek

17:36:52

Konec

17:37:05

Evin Incir

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:16

Začetek

17:37:04

Konec

17:38:20

Dita Charanzová

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:09

Začetek

17:38:19

Konec

17:38:28

Javi López

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:17

Začetek

17:38:27

Konec

17:39:44

Dita Charanzová

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:12

Začetek

17:39:43

Konec

17:39:55

Jutta Urpilainen

Vloga : VPC/HR

Trajanje

00:03:27

Začetek

17:39:54

Konec

17:43:21

Dita Charanzová

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:10

Začetek

17:43:20

Konec

17:43:30

17:43 - 18:41 Instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje za obdobje 2021–2027 – Evropa v svetu

Dita Charanzová

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:21

Začetek

17:43:38

Konec

17:43:59

Michael Gahler

Vloga : Poročevalec

Trajanje

00:06:13

Začetek

17:43:58

Konec

17:50:11

Dita Charanzová

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:14

Začetek

17:50:11

Konec

17:50:25

Charles Goerens

Vloga : Poročevalec

Trajanje

00:04:32

Začetek

17:50:24

Konec

17:54:56

Dita Charanzová

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:22

Začetek

17:54:55

Konec

17:55:17

Rasa Juknevičienė

Vloga : Poročevalec

Trajanje

00:04:35

Začetek

17:55:15

Konec

17:59:50

Dita Charanzová

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:17

Začetek

17:59:49

Konec

18:00:06

Jutta Urpilainen

Vloga : komisarka

Trajanje

00:06:17

Začetek

18:00:04

Konec

18:06:21

Dita Charanzová

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:15

Začetek

18:06:20

Konec

18:06:35

György Hölvényi

Vloga : v imenu skupine ELS

Trajanje

00:01:20

Začetek

18:06:34

Konec

18:07:54

Dita Charanzová

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:13

Začetek

18:07:54

Konec

18:08:07

Pedro Marques

Vloga : V imenu skupine

Trajanje

00:01:11

Začetek

18:08:06

Konec

18:09:17

Dita Charanzová

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:10

Začetek

18:09:17

Konec

18:09:27

Ilhan Kyuchyuk

Vloga : V imenu skupine

Trajanje

00:01:19

Začetek

18:09:27

Konec

18:10:46

Dita Charanzová

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:10

Začetek

18:10:45

Konec

18:10:55

Ernest Urtasun

Vloga : V imenu skupine

Trajanje

00:01:37

Začetek

18:10:54

Konec

18:12:31

Dita Charanzová

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:09

Začetek

18:12:30

Konec

18:12:39

Maximilian Krah

Vloga : au nom du groupe ID

Trajanje

00:01:32

Začetek

18:12:38

Konec

18:14:10

Dita Charanzová

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:12

Začetek

18:14:09

Konec

18:14:21

Beata Kempa

Vloga : v imenu skupine ECR

Trajanje

00:01:23

Začetek

18:14:20

Konec

18:15:43

Dita Charanzová

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:11

Začetek

18:30:29

Konec

18:30:40

Tonino Picula

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:11

Začetek

18:30:38

Konec

18:31:49

Dita Charanzová

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:12

Začetek

18:31:48

Konec

18:32:00

Bernhard Zimniok

Vloga : ID

Trajanje

00:01:26

Začetek

18:31:57

Konec

18:33:23

Dita Charanzová

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:10

Začetek

18:33:21

Konec

18:33:31

Marc Tarabella

Vloga : S&D

Trajanje

00:01:10

Začetek

18:33:30

Konec

18:34:40

Dita Charanzová

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:10

Začetek

18:34:37

Konec

18:34:47

Maria Arena

Vloga : S&D

Trajanje

00:03:50

Začetek

18:34:46

Konec

18:38:36

Dita Charanzová

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:12

Začetek

18:38:35

Konec

18:38:47

Jutta Urpilainen

Vloga : član Komisije

Trajanje

00:02:23

Začetek

18:38:44

Konec

18:41:07

Dita Charanzová

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:06

Začetek

18:41:06

Konec

18:41:12

18:41 - 19:06 Evropski socialni sklad plus (ESS+) 2021–2027 (razprava)

Dita Charanzová

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:18

Začetek

18:41:20

Konec

18:41:38

David Casa

Vloga : Poročevalec

Trajanje

00:06:21

Začetek

18:41:38

Konec

18:47:59

Dita Charanzová

Vloga : predsednica

Trajanje

00:00:17

Začetek

18:47:59

Konec

18:48:16

Nicolas Schmit

Vloga : član Komisije

Trajanje

00:07:29

Začetek

18:48:13

Konec