PLENARNO ZASEDANJE

13-01-2020

17:00

Strasbourg : LOW - LOWHEM

PLENARNO ZASEDANJE

14-01-2020

09:00

Strasbourg : LOW - LOWHEM

14-01-2020

15:00

Strasbourg : LOW - LOWHEM

PLENARNO ZASEDANJE

15-01-2020

09:00

Strasbourg : LOW - LOWHEM

15-01-2020

15:00

Strasbourg : LOW - LOWHEM

PLENARNO ZASEDANJE

16-01-2020

09:00

Strasbourg : LOW - LOWHEM

16-01-2020

15:00

Strasbourg : LOW - LOWHEM

PLENARNO ZASEDANJE

29-01-2020

15:00

Bruselj : PHS - PHSHEM

PLENARNO ZASEDANJE

30-01-2020

09:00

Bruselj : PHS - PHSHEM

Kontakt

Prednostne informacije in dokumenti

Letni razpored

Vsi koledarji

Letni razpored

Evropski parlament na predlog konference predsednikov vsako leto določi letni razpored dela. Razdeljen je na zasedanja in seje.
Razpored predvideva :

  • 12 štiridnevnih delnih zasedanj v Strasbourgu in dodatna dvodnevna delna zasedanja v Bruslju,
  • dva tedna na mesec za seje parlamentarnih odborov in medparlamentarnih delegacij,
  • en teden na mesec za seje političnih skupin
  • in štiri tedne na leto, namenjene izključno delu in prisotnosti evropskega poslanca v svojem volilnem okrožju.