Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  Spread of ‘alien’ parasites in Puglia

Priority question for written answer P-004441/2020
to the Commission
Rule 138
Raffaele Fitto (ECR)

30-07-2020 P-004441/2020

  Recovery plan for Europe: a boost for federalism

Priority question for written answer P-004429/2020
to the Commission
Rule 138
Jérôme Rivière (ID)

28-07-2020 P-004429/2020

  Ban on incurring debt

Priority question for written answer P-004406/2020
to the Council
Rule 138
Engin Eroglu (Renew)

27-07-2020 P-004406/2020

  Crisis facing travel agencies: emergency support measures

Priority question for written answer P-004393/2020
to the Commission
Rule 138
Brice Hortefeux (PPE)

24-07-2020 P-004393/2020

  The French Parliament and Council Directive (EU) 2020/262

Priority question for written answer P-004390/2020
to the Commission
Rule 138
Derk Jan Eppink (ECR)

24-07-2020 P-004390/2020

  European response to deindustrialisation

Question for written answer E-004395/2020
to the Commission
Rule 138
Emmanuel Maurel (GUE/NGL)

24-07-2020 E-004395/2020

  Assessment of the impact of plant protection products on pollinators/honeybees

Priority question for written answer P-004368/2020
to the Commission
Rule 138
Martin Hojsík (Renew), Ivo Hristov (S&D)

23-07-2020 P-004368/2020

  Noise reduction, interoperability and traffic safety on European railways

Question for written answer E-004367/2020
to the Commission
Rule 138
Jakop G. Dalunde (Verts/ALE)

23-07-2020 E-004367/2020

  Sanctions against Turkey for its aggressive actions within the Greek continental shelf

Question for written answer E-004366/2020
to the Commission
Rule 138
Manolis Kefalogiannis (PPE)

23-07-2020 E-004366/2020

  Iodine

Question for written answer E-004365/2020
to the Commission
Rule 138
Mairead McGuinness (PPE)

23-07-2020 E-004365/2020

Kontakt

Parlamentarna vprašanja

Parlamentarna vprašanja so vprašanja, ki jih evropski poslanci naslovijo na druge institucije in organe Evropske unije. So neposredni instrument parlamentarnega nadzora nad drugimi institucijami in organi EU.
Parlamentarna vprašanja se delijo na tri kategorije:

  • Vprašanja za ustni odgovor, ki so postavljena na parlamentarnih sejah in vključena v razpravo tistega dne ter jim lahko sledi sprejetje resolucije ali ne (člen 136)
  • Vprašanja za „čas za vprašanja“, ki so postavljena na plenarnem zasedanju v času, določenem za ta namen (člen 137)
  • Vprašanja za pisni odgovor, ki so postavljena z zahtevo za odgovor v pisni obliki (člen 138)