Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  Temporary Framework for State Aid

Priority question for written answer P-001175/2021
to the Commission
Rule 138
Krzysztof Hetman (PPE)

01-03-2021 P-001175/2021

  Infertility

Priority question for written answer P-001142/2021
to the Commission
Rule 138
Linea Søgaard-Lidell (Renew)

25-02-2021 P-001142/2021

Biankoček podjetja

Vprašanje za ustni odgovor O-000011/2021
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Biljana Borzan, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma
v imenu skupine S&D

25-02-2021 O-000011/2021

  Delivering the principle of multilingualism through digital tools

Priority question for written answer P-001092/2021
to the Commission
Rule 138
Josianne Cutajar (S&D)

24-02-2021 P-001092/2021

  Pournara centre

Priority question for written answer P-001089/2021
to the Commission
Rule 138
Giorgos Georgiou (The Left)

24-02-2021 P-001089/2021

  Safeguard duties on steel imports into the EU

Priority question for written answer P-001087/2021
to the Commission
Rule 138
Petri Sarvamaa (PPE)

24-02-2021 P-001087/2021

  Environmental impact, damage to fishing and sustainability of offshore wind farms — the case of offshore wind megapark off the Aegadian Islands.

Priority question for written answer P-001074/2021
to the Commission
Rule 138
Ignazio Corrao (Verts/ALE), Piernicola Pedicini (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE)

23-02-2021 P-001074/2021

  Protecting freedom of expression on social media – spotlight on US President Trump and Poland

Priority question for written answer P-001068/2021
to the Commission
Rule 138
Christine Anderson (ID)

23-02-2021 P-001068/2021

  Results of studies on the environmental impact of specific aspects of the Mobility Package

Priority question for written answer P-001049/2021
to the Commission
Rule 138
Beata Mazurek (ECR)

23-02-2021 P-001049/2021

Ocena uredbe o geografskem blokiranju

Vprašanje za ustni odgovor O-000010/2021
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Anna Cavazzini
v imenu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov

23-02-2021 O-000010/2021

Kontakt

Parlamentarna vprašanja

Parlamentarna vprašanja so vprašanja, ki jih evropski poslanci naslovijo na druge institucije in organe Evropske unije. So neposredni instrument parlamentarnega nadzora nad drugimi institucijami in organi EU.
Parlamentarna vprašanja se delijo na tri kategorije:

  • Vprašanja za ustni odgovor, ki so postavljena na parlamentarnih sejah in vključena v razpravo tistega dne ter jim lahko sledi sprejetje resolucije ali ne (člen 136)
  • Vprašanja za „čas za vprašanja“, ki so postavljena na plenarnem zasedanju v času, določenem za ta namen (člen 137)
  • Vprašanja za pisni odgovor, ki so postavljena z zahtevo za odgovor v pisni obliki (člen 138)

Izjava o varstvu osebnih podatkov