Strategija EU o invalidnosti po letu 2020

Vprašanje za ustni odgovor O-000046/2019
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos
v imenu skupine PPE

10-12-2019 O-000046/2019

Pobuda EU za opraševalce

Vprašanje za ustni odgovor O-000045/2019
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

09-12-2019 O-000045/2019

15. zasedanje Konference pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti, ki bo potekalo leta 2020 v Kunmingu na Kitajskem

Vprašanje za ustni odgovor O-000044/2019/rev.5
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

06-12-2019 O-000044/2019

15. zasedanje Konference pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti, ki bo potekalo leta 2020 v Kunmingu na Kitajskem

Vprašanje za ustni odgovor O-000043/2019/rev.6
za Svet
Člen 136 Poslovnika
Pascal Canfin, Agnès Evren, César Luena, María Soraya Rodríguez Ramos, Ville Niinistö, Alexandr Vondra, Silvia Modig
v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

06-12-2019 O-000043/2019

Digitalna preobrazba zdravstva in zdravstvenega varstva

Vprašanje za ustni odgovor O-000042/2019
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

05-12-2019 O-000042/2019

Nasprotje interesov in korupcija, ki ogroža zaščito finančnih interesov EU v državah članicah

Vprašanje za ustni odgovor O-000041/2019
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Monika Hohlmeier
v imenu Odbora za proračunski nadzor

05-12-2019 O-000041/2019

Poštena obdavčitev v digitaliziranem in globaliziranem gospodarstvu – BEPS 2.0

Vprašanje za ustni odgovor O-000040/2019
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Irene Tinagli
v imenu Odbora za ekonomske in monetarne zadeve

04-12-2019 O-000040/2019

Reforma glavnih načel komitologije

Vprašanje za ustni odgovor O-000039/2019
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Pascal Durand
v imenu skupine Renew
Marie Toussaint
v imenu skupine Verts/ALE

28-11-2019 O-000039/2019

telefonske številke za pomoč strankam, ki se začnejo z 0800

Vprašanje za ustni odgovor O-000037/2019/rev.1
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Andreas Schwab, Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler, Róża Thun und Hohenstein, Edina Tóth
v imenu skupine PPE

20-11-2019 O-000037/2019

Potekajoča pogajanja o novem partnerskem sporazumu med Evropsko unijo ter skupino afriških, karibskih in pacifiških držav

Vprašanje za ustni odgovor O-000036/2019
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Tomas Tobé
v imenu Odbora za razvoj

13-11-2019 O-000036/2019

Kontakt

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo

Vprašanje lahko predloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev Parlamenta (38) Svetu, Komisiji ali podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda zasedanja.

Smiselno se uporablja člen 123(2) do (5) o vlaganju in glasovanju o predlogih resolucij.