Gibanje Meetoo in nadlegovanje – posledice za institucije EU

Vprašanje za ustni odgovor O-000074/2021
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Evelyn Regner
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

16-11-2021 O-000074/2021

Izvajanje sistema potrjevanja procesa Kimberley

Vprašanje za ustni odgovor O-000073/2021
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Bernd Lange
v imenu Odbora za mednarodno trgovino

09-11-2021 O-000073/2021

Ovire za prosti pretok blaga

Vprašanje za ustni odgovor O-000072/2021
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Anna Cavazzini
v imenu Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov

28-10-2021 O-000072/2021

Uvedba evropske kartice socialnega zavarovanja za izboljšanje digitalnega uveljavljanja pravic socialne varnosti in pravično mobilnost

Vprašanje za ustni odgovor O-000071/2021
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Nikolaj Villumsen, Jeroen Lenaers, Marianne Vind, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Mounir Satouri, Elżbieta Rafalska
v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

27-10-2021 O-000071/2021

Akcijski načrt EU za redke bolezni

Vprašanje za ustni odgovor O-000070/2021
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Jytte Guteland, Sara Cerdas
v imenu skupine S&D

19-10-2021 O-000070/2021

Akcijski načrt EU za redke bolezni

Vprašanje za ustni odgovor O-000069/2021
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Kateřina Konečná
v imenu skupine The Left

18-10-2021 O-000069/2021

Evropski akcijski načrt za redke bolezni

Vprašanje za ustni odgovor O-000068/2021
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica
v imenu skupine Renew

18-10-2021 O-000068/2021

Kako Komisija izvršuje pravila o „vrtljivih vratih“

Vprašanje za ustni odgovor O-000067/2021
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Daniel Freund (Verts/ALE), Damian Boeselager (Verts/ALE), Marie Toussaint (Verts/ALE), Eleonora Evi (Verts/ALE), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Rasmus Andresen (Verts/ALE), Karen Melchior (Renew), Anna Júlia Donáth (Renew), Sabrina Pignedoli (NI), Katalin Cseh (Renew), Ivan Štefanec (PPE), Pascal Durand (Renew), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Anna Cavazzini (Verts/ALE), Sarah Wiener (Verts/ALE), Niklas Nienaß (Verts/ALE), Helmut Scholz (The Left), Danuta Maria Hübner (PPE), Vlad Gheorghe (Renew), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Damien Carême (Verts/ALE), Sven Giegold (Verts/ALE), Ramona Strugariu (Renew), Philippe Lamberts (Verts/ALE), Alexandra Geese (Verts/ALE), Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Jutta Paulus (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Sergey Lagodinsky (Verts/ALE), Lara Wolters (S&D), Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE), Ciarán Cuffe (Verts/ALE), Moritz Körner (Renew), Stelios Kouloglou (The Left), Terry Reintke (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Włodzimierz Cimoszewicz (S&D)

15-10-2021 O-000067/2021

Konferenca OZN o podnebnih spremembah (COP26) leta 2021 v Glasgowu (Združeno kraljestvo)

Vprašanje za ustni odgovor O-000066/2021
za Komisijo
Člen 136 Poslovnika
Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Catherine Griset, Pär Holmgren, Anna Zalewska, Petros Kokkalis
v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

12-10-2021 O-000066/2021

Konferenca OZN o podnebnih spremembah (COP26) leta 2021 v Glasgowu (Združeno kraljestvo)

Vprašanje za ustni odgovor O-000065/2021
za Svet
Člen 136 Poslovnika
Pascal Canfin, Lídia Pereira, Javi López, Nils Torvalds, Catherine Griset, Pär Holmgren, Anna Zalewska, Petros Kokkalis
v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

12-10-2021 O-000065/2021

Kontakt

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo

Vprašanje lahko predloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev Parlamenta (36) Svetu, Komisiji ali podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda zasedanja.

Smiselno se uporablja člen 132(2) do (5) o vlaganju in glasovanju o predlogih resolucij.

Izjava o varstvu osebnih podatkov