Kontakt

Čas za vprašanja Komisiji

Čas za vprašanja Komisiji na vsakem delnem zasedanju lahko traja največ 90 minut in je posvečen eni ali več horizontalnim tematikam, ki jih konferenca predsednikov določi en mesec pred delnim zasedanjem.

Potek je naslednji:

  • Vsak čas za vprašanja je posvečen posebni horizontalni tematiki in temelji izključno na postopku razprave brez seznama govornikov („catch-the-eye)“, vprašanja poslancev pa se izmenjujejo z odgovori komisarjev (poslanci imajo na voljo eno minuto, da postavijo vprašanje, komisarji pa dve minuti, da odgovorijo nanj).
  • K času za vprašanja se povabijo komisarji, ki so pristojni za področja, povezana z obravnavano tematiko. Na posamezno delno zasedanje je mogoče povabiti največ dva komisarja (ali tri za nekatere tematike).

Čas za vprašanja Svetu, predsedniku Komisije, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in predsedniku Euroskupine

  • V skladu s smernicami, ki jih določi konferenca predsednikov, se lahko nameni posebni čas za vprašanja Svetu, predsedniku Komisije, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in predsedniku Euroskupine.