Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  Pournara centre

Priority question for written answer P-001089/2021
to the Commission
Rule 138
Giorgos Georgiou (The Left)

24-02-2021 P-001089/2021

  Safeguard duties on steel imports into the EU

Priority question for written answer P-001087/2021
to the Commission
Rule 138
Petri Sarvamaa (PPE)

24-02-2021 P-001087/2021

  Environmental impact, damage to fishing and sustainability of offshore wind farms — the case of offshore wind megapark off the Aegadian Islands.

Priority question for written answer P-001074/2021
to the Commission
Rule 138
Ignazio Corrao (Verts/ALE), Piernicola Pedicini (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE)

23-02-2021 P-001074/2021

  Protecting freedom of expression on social media – spotlight on US President Trump and Poland

Priority question for written answer P-001068/2021
to the Commission
Rule 138
Christine Anderson (ID)

23-02-2021 P-001068/2021

  Results of studies on the environmental impact of specific aspects of the Mobility Package

Priority question for written answer P-001049/2021
to the Commission
Rule 138
Beata Mazurek (ECR)

23-02-2021 P-001049/2021

  Protection of the EU sugar production sector and its workers

Priority question for written answer P-001033/2021
to the Commission
Rule 138
Biljana Borzan (S&D)

22-02-2021 P-001033/2021

  Shortage of freight containers

Priority question for written answer P-001029/2021
to the Commission
Rule 138
Johan Van Overtveldt (ECR)

22-02-2021 P-001029/2021

  Situation in the Mavrovouni camp

Priority question for written answer P-001027/2021
to the Commission
Rule 138
Janina Ochojska (PPE)

22-02-2021 P-001027/2021

  Conflict of interests for Commissioner Kyriakides 

Priority question for written answer P-001024/2021
to the Commission
Rule 138
Markus Buchheit (ID)

20-02-2021 P-001024/2021

  Compliance with EU legislation by the HPAs and the Lombardy Region

Priority question for written answer P-001023/2021
to the Commission
Rule 138
Tiziana Beghin (NI)

19-02-2021 P-001023/2021

Kontakt

Vprašanja za pisni odgovor

  • Vprašanja za pisni odgovor lahko predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji ali podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko predloži vsak poslanec, politična skupina ali parlamentarni odbor.
  • Na neprednostna vprašanja je treba odgovoriti v šestih tednih od dneva, ko so bila posredovana zadevni instituciji.
  • Rok za odgovor na prednostna vprašanja je tri tedne od dneva, ko so bila posredovana zadevni instituciji. Vsak poslanec, politična skupina ali odbor lahko vsak mesec določi eno od vprašanj kot „prednostno vprašanje“.

Izjava o varstvu osebnih podatkov