Iskanje

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  VORSCHLAG FÜR EINEN UNIONSAKT
vorgelegt gemäß Artikel 47 Absatz 2 der Geschäftsordnung
über die Aufhebung der vom europäischen Grünen Deal abgeleiteten Rechtsvorschriften
Jorge Buxadé Villalba, Mazaly Aguilar, Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrión

19-02-2024 B9-0139/2024  

PREDLOG ZA AKT UNIJE
vložen v skladu s členom 47(2) Poslovnika
o potrebi po spremembi Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS
Jorge Buxadé Villalba, Mazaly Aguilar, Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa

29-11-2023 B9-0487/2023  

PREDLOG ZA AKT UNIJE
vložen v skladu s členom 47(2) Poslovnika
o potrebi po zaščiti družin, podjetij in samozaposlenih pred naraščajočimi cenami goriva v Evropi
Jorge Buxadé Villalba, Mazaly Aguilar, Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa Carrión

16-10-2023 B9-0425/2023  

PREDLOG ZA AKT UNIJE
vložen v skladu s členom 47(2) Poslovnika
o potrebi po spremembi zakonodaje Unije, da bi rešili težave, s katerimi se soočajo živinorejska gospodarstva v zvezi z govejo tuberkulozo
Jorge Buxadé Villalba, Hermann Tertsch, Margarita de la Pisa, Ryszard Antoni Legutko

15-06-2023 B9-0299/2023  

PREDLOG ZA AKT UNIJE
vložen v skladu s členom 47(2) Poslovnika
o ustanovitvi neodvisnega organa za preiskovanje stranskih učinkov cepiv proti covidu-19
Ivan Vilibor Sinčić, Christine Anderson, Francesca Donato, Stasys Jakeliūnas, Mislav Kolakušić, Cristian Terheş

25-05-2023 B9-0261/2023  

PREDLOG ZA AKT UNIJE
vložen v skladu s členom 47(2) Poslovnika
o preglednosti postopkov izbora visokih uradnikov EU
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michal Šimečka, Sirpa Pietikäinen, Ondřej Kovařík

11-02-2021 B9-0152/2021  

Kontakt

Predlog za akt Unije: koncept

Vsak poslanec lahko na podlagi pravice do pobude Parlamenta v skladu s členom 225 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri Komisiji vloži predlog za akt Unije (za nov akt ali spremembo obstoječega akta).

Predlog za akt Unije: postopek

  • Predlog za akt Unije lahko skupaj vloži do največ 10 poslancev. V predlogu morajo navesti pravno podlago, lahko pa mu priložijo tudi obrazložitev, dolgo največ 150 besed.
  • Predsednik preveri, ali predlog ustreza pravnim zahtevam. Posreduje ga lahko odboru, pristojnemu za preverjanje primernosti pravne podlage, ki izda mnenje. Če predsednik predlog razglasi za dopustnega, to razglasi na plenarnem zasedanju in predlog posreduje pristojnemu odboru.
  • Pristojni odbor sprejme odločitev o nadaljnjem postopku v treh mesecih po posredovanju predloga, pred tem pa avtorjem predloga omogoči, da se predstavijo pred njim.
  • Imena avtorjev predloga se navedejo v naslovu poročila.

Predlog za akt Unije: dostopnost

Predlogi za akt Unije se objavijo v uradnih jezikih in so na voljo na spletišču Parlamenta.