Iskanje

PREDLOG ZA AKT UNIJE
vložen v skladu s členom 47(2) Poslovnika
o preglednosti postopkov izbora visokih uradnikov EU
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Michal Šimečka, Sirpa Pietikäinen, Ondřej Kovařík

11-02-2021 B9-0152/2021  

Kontakt

Predlog za akt Unije: koncept

Vsak poslanec lahko na podlagi pravice do pobude Parlamenta v skladu s členom 225 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri Komisiji vloži predlog za akt Unije (za nov akt ali spremembo obstoječega akta).

Predlog za akt Unije: postopek

  • Predlog za akt Unije lahko skupaj vloži do največ 10 poslancev. V predlogu morajo navesti pravno podlago, lahko pa mu priložijo tudi obrazložitev, dolgo največ 150 besed.
  • Predsednik preveri, ali predlog ustreza pravnim zahtevam. Posreduje ga lahko odboru, pristojnemu za preverjanje primernosti pravne podlage, ki izda mnenje. Če predsednik predlog razglasi za dopustnega, to razglasi na plenarnem zasedanju in predlog posreduje pristojnemu odboru.
  • Pristojni odbor sprejme odločitev o nadaljnjem postopku v treh mesecih po posredovanju predloga, pred tem pa avtorjem predloga omogoči, da se predstavijo pred njim.
  • Imena avtorjev predloga se navedejo v naslovu poročila.

Predlog za akt Unije: dostopnost

Predlogi za akt Unije se objavijo v uradnih jezikih in so na voljo na spletišču Parlamenta.