Multimedia per debatt

Onsdagen den 27 april 2016

15:05 - 15:06

Martin Schulz

Roll :

Tid

00:00:52

Början

15:05:25

Slut

15:06:17

15:05 - 15:06

Martin Schulz

Roll : President

Tid

00:00:35

Början

15:05:40

Slut

15:06:15

15:06 - 15:11

Martin Schulz

Roll : President

Tid

00:05:14

Början

15:06:05

Slut

15:11:19

15:10 - 15:18

Martin Schulz

Roll : President

Tid

00:01:38

Början

15:10:55

Slut

15:12:33

Manfred Weber

Roll : PPE

Tid

00:02:05

Början

15:12:08

Slut

15:14:13

Martin Schulz

Roll : President

Tid

00:02:44

Början

15:13:42

Slut

15:16:26

Gabriele Zimmer

Roll : GUE/NGL

Tid

00:00:53

Början

15:15:59

Slut

15:16:52

Martin Schulz

Roll : President

Tid

00:02:01

Början

15:16:38

Slut

15:18:39

15:17 - 15:18

15:18 - 15:18

15:18 - 15:18

15:18 - 15:19

15:19 - 15:19

Martin Schulz

Roll : President

Tid

00:00:17

Början

15:19:07

Slut

15:19:24

15:19 - 15:20

15:19 - 15:41

Martin Schulz

Roll : President

Tid

00:00:14

Början

15:19:58

Slut

15:20:12

Gianni Pittella

Roll : S&D

Tid

00:01:42

Början

15:20:05

Slut

15:21:47

Martin Schulz

Roll : President

Tid

00:00:22

Början

15:21:17

Slut

15:21:39

David Borrelli

Roll : EFDD

Tid

00:00:38

Början

15:21:30

Slut

15:22:08

Martin Schulz

Roll : President

Tid

00:00:20

Början

15:21:54

Slut

15:22:14

Daniel Caspary

Roll : PPE

Tid

00:01:47

Början

15:22:04

Slut

15:23:51

Martin Schulz

Roll : President

Tid

00:00:19

Början

15:23:25

Slut

15:23:44

Philippe Lamberts

Roll : Verts/ALE

Tid

00:00:59

Början

15:23:35

Slut

15:24:34

Martin Schulz

Roll : President

Tid

00:00:17

Början

15:24:19

Slut

15:24:36

Gianni Pittella

Roll : S&D

Tid

00:00:52

Början

15:24:29

Slut

15:25:21

Martin Schulz

Roll : President

Tid

00:00:12

Början

15:25:02

Slut

15:25:14

David Borrelli

Roll : EFDD

Tid

00:00:21

Början

15:25:07

Slut

15:25:28

Martin Schulz

Roll : President

Tid

00:00:13

Början

15:25:19

Slut

15:25:32

Manfred Weber

Roll : PPE

Tid

00:00:42

Början

15:25:22

Slut

15:26:04

Martin Schulz

Roll : President

Tid

00:00:31

Början

15:25:51

Slut

15:26:22

Gianni Pittella

Roll : S&D

Tid

00:00:22

Början

15:26:12

Slut

15:26:34

Martin Schulz

Roll : President

Tid

00:01:31

Början

15:26:24

Slut

15:27:55

Gianni Pittella

Roll : S&D

Tid

00:00:20

Början

15:27:29

Slut

15:27:49

Martin Schulz

Roll : President

Tid

00:00:57

Början

15:27:43

Slut

15:28:40

Gianni Pittella

Roll : S&D

Tid

00:00:23

Början

15:28:19

Slut

15:28:42

Martin Schulz

Roll : President

Tid

00:02:21

Början

15:28:33

Slut

15:30:54

Enrique Guerrero Salom

Roll : S&D

Tid

00:01:45

Början

15:30:28

Slut

15:32:13

Martin Schulz

Roll : President

Tid

00:00:22

Början

15:31:47

Slut

15:32:09

Malin Björk

Roll : GUE/NGL

Tid

00:00:58

Början

15:32:00

Slut

15:32:58

Martin Schulz

Roll : President

Tid

00:00:23

Början

15:32:43

Slut

15:33:06

Ryszard Antoni Legutko

Roll : ECR

Tid

00:01:31

Början

15:32:56

Slut

15:34:27

Martin Schulz

Roll : President

Tid

00:00:48

Början

15:34:00

Slut

15:34:48

Sophia in 't Veld

Roll : ALDE

Tid

00:00:31

Början

15:34:40

Slut

15:35:11

Martin Schulz

Roll : President

Tid

00:00:12

Början

15:35:04

Slut

15:35:16

Esteban González Pons

Roll : PPE

Tid

00:01:31

Början

15:35:09

Slut

15:36:40

Martin Schulz

Roll : President

Tid

00:00:18

Början

15:36:13

Slut

15:36:31

Enrique Guerrero Salom

Roll : S&D

Tid

00:01:11

Början

15:36:23

Slut

15:37:34

Martin Schulz

Roll : President

Tid

00:01:47

Början

15:37:16

Slut

15:39:03

Fabio Massimo Castaldo

Roll : EFDD

Tid

00:01:51

Början

15:38:37

Slut

15:40:28

Martin Schulz

Roll : President

Tid

00:01:14

Början

15:39:59

Slut

15:41:13

15:41 - 17:17

Martin Schulz

Roll : President

Tid

00:00:17

Början

15:40:57

Slut

15:41:14

Georgi Pirinski

Roll : Föredragande

Tid

00:04:17

Början

15:41:21

Slut

15:45:38

Antonio Tajani

Roll : talman

Tid

00:00:23

Början

15:45:25

Slut

15:45:48

Werner Hoyer

Roll : EIB

Tid

00:07:27

Början

15:45:42

Slut

15:53:09

Antonio Tajani

Roll : talman

Tid

00:00:18

Början

15:53:03

Slut

15:53:21

Pierre Moscovici

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:08:00

Början

15:53:12

Slut

16:01:12

Antonio Tajani

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

16:00:46

Slut

16:01:01

Daniele Viotti

Roll : BUDG

Tid

00:01:59

Början

16:00:53

Slut

16:02:52

Antonio Tajani

Roll : talman

Tid

00:00:17

Början

16:02:25

Slut

16:02:42

Dimitrios Papadimoulis

Roll : ECON

Tid

00:02:06

Början

16:02:33

Slut

16:04:39

Antonio Tajani

Roll : talman

Tid

00:00:20

Början

16:04:12

Slut

16:04:32

Ivan Jakovčić

Roll : REGI

Tid

00:01:34

Början

16:04:22

Slut

16:05:56

Antonio Tajani

Roll : talman

Tid

00:00:28

Början

16:05:30

Slut

16:05:58

Maria Grapini

Roll : S&D

Tid

00:00:45

Början

16:05:45

Slut

16:06:30

Antonio Tajani

Roll : talman

Tid

00:00:35

Början

16:06:17

Slut

16:06:52

Ivan Jakovčić

Roll : Svar "blått kort"

Tid

00:00:33

Början

16:06:29

Slut

16:07:02

Antonio Tajani

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

16:06:53

Slut

16:07:08

Brian Hayes

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:02:19

Början

16:07:05

Slut

16:09:24

Antonio Tajani

Roll : talman

Tid

00:00:31

Början

16:09:18

Slut

16:09:49

Doru-Claudian Frunzulică

Roll : Fråga "blått kort"

Tid

00:00:25

Början

16:09:43

Slut

16:10:08

Antonio Tajani

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

16:10:00

Slut

16:10:11

Brian Hayes

Roll : Svar "blått kort"

Tid

00:00:42

Början

16:10:09

Slut

16:10:51

Antonio Tajani

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

16:10:46

Slut

16:10:58

Liadh Ní Riada

Roll : GUE/NGL

Tid

00:00:48

Början

16:10:49

Slut

16:11:37

Antonio Tajani

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

16:11:24

Slut

16:11:37

Brian Hayes

Roll : Svar "blått kort"

Tid

00:01:02

Början

16:11:33

Slut

16:12:35

Antonio Tajani

Roll : talman

Tid

00:00:17

Början

16:12:28

Slut

16:12:45

Bill Etheridge

Roll : Fråga "blått kort"

Tid

00:00:38

Början

16:12:42

Slut

16:13:20

Antonio Tajani

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

16:13:13

Slut

16:13:22

Brian Hayes

Roll : Svar "blått kort"

Tid

00:00:50

Början

16:13:19

Slut

16:14:09

Antonio Tajani

Roll : talman

Tid

00:00:22

Början

16:14:04

Slut

16:14:26

Inés Ayala Sender

Roll : S&D

Tid

00:03:19

Början

16:14:17

Slut

16:17:36

Antonio Tajani

Roll : talman

Tid

00:00:22

Början

16:17:10

Slut

16:17:32

Edouard Ferrand

Roll : ENF

Tid

00:00:32

Början

16:17:23

Slut

16:17:55

Inés Ayala Sender

Roll : S&D

Tid

00:01:27

Början

16:17:45

Slut

16:19:12

Antonio Tajani

Roll : talman

Tid

00:00:30

Början

16:17:47

Slut

16:18:17

Antonio Tajani

Roll : talman

Tid

00:00:31

Början

16:18:30

Slut

16:19:01

Ryszard Czarnecki

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:01:14

Början

16:18:56

Slut

16:20:10

Adina-Ioana Vălean

Roll : talman

Tid

00:00:35

Början

16:20:01

Slut

16:20:36

Maria Grapini

Roll : S&D

Tid

00:00:48

Början

16:20:24

Slut

16:21:12

Adina-Ioana Vălean

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

16:20:59

Slut

16:21:10

Ryszard Czarnecki

Roll : ECR

Tid

00:00:54

Början

16:21:04

Slut

16:21:58

Adina-Ioana Vălean

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

16:21:42

Slut

16:21:57

Miguel Viegas

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:32

Början

16:21:49

Slut

16:23:21

Adina-Ioana Vălean

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

16:22:52

Slut

16:23:04

Bart Staes

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:32

Början

16:22:57

Slut

16:24:29

Adina-Ioana Vălean

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

16:24:02

Slut

16:24:17

Jane Collins

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:02:18

Början

16:24:13

Slut

16:26:31

Adina-Ioana Vălean

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

16:26:25

Slut

16:26:38

Barbara Kappel

Roll : ENF

Tid

00:01:57

Början

16:26:29

Slut

16:28:26

Adina-Ioana Vălean

Roll : talman

Tid

00:00:25

Början

16:27:52

Slut

16:28:17

Zoltán Balczó

Roll : NI

Tid

00:02:03

Början

16:28:06

Slut

16:30:09

Adina-Ioana Vălean

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

16:29:43

Slut

16:29:56

Petri Sarvamaa

Roll : PPE

Tid

00:01:43

Början

16:29:53

Slut

16:31:36

Adina-Ioana Vălean

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

16:31:29

Slut

16:31:42

Isabelle Thomas

Roll : S&D

Tid

00:02:59

Början

16:31:34

Slut

16:34:33

Adina-Ioana Vălean

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

16:34:07

Slut

16:34:21

Sander Loones

Roll : ECR

Tid

00:01:40

Början

16:34:12

Slut

16:35:52

Adina-Ioana Vălean

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

16:35:24

Slut

16:35:36

Luke Ming Flanagan

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:17

Början

16:35:34

Slut

16:36:51

Adina-Ioana Vălean

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

16:36:45

Slut

16:36:59

Molly Scott Cato

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:07

Början

16:36:54

Slut

16:38:01

Adina-Ioana Vălean

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

16:37:55

Slut

16:38:09

Bernard Monot

Roll : ENF

Tid

00:01:13

Början

16:38:00

Slut

16:39:13

Adina-Ioana Vălean

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

16:38:56

Slut

16:39:11

Ingeborg Gräßle

Roll : PPE

Tid

00:02:13

Början

16:39:03

Slut

16:41:16

Adina-Ioana Vălean

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

16:40:50

Slut

16:41:05

Bogusław Liberadzki

Roll : S&D

Tid

00:02:34

Början

16:40:55

Slut

16:43:29

Adina-Ioana Vălean

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

16:43:03

Slut

16:43:18

Notis Marias

Roll : ECR

Tid

00:01:37

Början

16:43:10

Slut

16:44:47

Adina-Ioana Vălean

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

16:44:21

Slut

16:44:34

Liadh Ní Riada

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:36

Början

16:44:27

Slut

16:46:03

Adina-Ioana Vălean

Roll : talman

Tid

00:00:17

Början

16:45:37

Slut

16:45:54

Ernest Urtasun

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:35

Början

16:45:46

Slut

16:47:21

Adina-Ioana Vălean

Roll : talman

Tid

00:00:25

Början

16:46:55

Slut

16:47:20

Inés Ayala Sender

Roll : S&D

Tid

00:00:35

Början

16:47:10

Slut

16:47:45

Ernest Urtasun

Roll : Verts/ALE

Tid

00:00:22

Början

16:47:33

Slut

16:47:55

Adina-Ioana Vălean

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

16:47:43

Slut

16:47:55

Laurenţiu Rebega

Roll : ENF

Tid

00:01:34

Början

16:47:49

Slut

16:49:23

Adina-Ioana Vălean

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

16:48:57

Slut

16:49:11

Maria Spyraki

Roll : PPE

Tid

00:02:03

Början

16:49:03

Slut

16:51:06

Adina-Ioana Vălean

Roll : talman

Tid

00:00:23

Början

16:50:40

Slut

16:51:03

Ivana Maletić

Roll : PPE

Tid

00:01:32

Början

16:50:54

Slut

16:52:26

Adina-Ioana Vălean

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

16:52:00

Slut

16:52:11

Nicola Caputo

Roll : S&D

Tid

00:01:33

Början

16:52:05

Slut

16:53:38

Adina-Ioana Vălean

Roll : talman

Tid

00:00:17

Början

16:53:11

Slut

16:53:28

Igor Šoltes

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:40

Början

16:53:20

Slut

16:55:00

Adina-Ioana Vălean

Roll : talman

Tid

00:00:19

Början

16:54:34

Slut

16:54:53

Rosa D'Amato

Roll : EFDD

Tid

00:01:44

Början

16:54:45

Slut

16:56:29

Adina-Ioana Vălean

Roll : talman

Tid

00:00:16

Början

16:55:59

Slut

16:56:15

Marco Valli

Roll : EFDD

Tid

00:01:44

Början

16:56:07

Slut

16:57:51

Adina-Ioana Vălean

Roll : talman

Tid

00:00:20

Början

16:57:25

Slut

16:57:45

Pierre Moscovici

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:07:23

Början

16:57:35

Slut

17:04:58

Adina-Ioana Vălean

Roll : talman

Tid

00:00:20

Början

17:04:32

Slut

17:04:52

Werner Hoyer

Roll : EIB

Tid

00:07:44

Början

17:04:47

Slut

17:12:31

Mairead McGuinness

Roll : talman

Tid

00:00:08

Början

17:12:29

Slut

17:12:37

Georgi Pirinski

Roll : Föredragande

Tid

00:04:16

Början

17:12:36

Slut

17:16:52

Mairead McGuinness

Roll : talman

Tid

00:00:19

Början

17:16:42

Slut

17:17:01

17:17 - 19:37

Mairead McGuinness

Roll : talman

Tid

00:00:35

Början

17:17:08

Slut

17:17:43

Martina Dlabajová

Roll : Föredragande

Tid

00:04:52

Början

17:17:38

Slut

17:22:30

Mairead McGuinness

Roll : talman

Tid

00:00:17

Början

17:22:00

Slut

17:22:17

Claudia Schmidt

Roll : Föredragande

Tid

00:04:50

Början

17:22:11

Slut

17:27:01

Mairead McGuinness

Roll : talman

Tid

00:00:24

Början

17:26:29

Slut

17:26:53

Markus Pieper

Roll : Föredragande

Tid

00:04:27

Början

17:26:41

Slut

17:31:08

Mairead McGuinness

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

17:30:41

Slut

17:30:54

Ryszard Czarnecki

Roll : Föredragande

Tid

00:03:10

Början

17:30:53

Slut

17:34:03

Mairead McGuinness

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

17:33:56

Slut

17:34:11

Anders Primdahl Vistisen

Roll : Föredragande

Tid

00:04:45

Början

17:34:02

Slut

17:38:47

Mairead McGuinness

Roll : talman

Tid

00:00:27

Början

17:38:18

Slut

17:38:45

Monica Macovei

Roll : Föredragande

Tid

00:06:55

Början

17:38:34

Slut

17:45:29

Mairead McGuinness

Roll : talman

Tid

00:00:16

Början

17:45:02

Slut

17:45:18

Derek Vaughan

Roll : Föredragande

Tid

00:05:20

Början

17:45:11

Slut

17:50:31

Mairead McGuinness

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

17:50:23

Slut

17:50:38

Marian-Jean Marinescu

Roll : Föredragande

Tid

00:06:27

Början

17:50:28

Slut

17:56:55

Mairead McGuinness

Roll : talman

Tid

00:00:21

Början

17:56:26

Slut

17:56:47

Jeanine Hennis-Plasschaert

Roll : Présidente en exercice du Conseil

Tid

00:07:17

Början

17:56:42

Slut

18:03:59

Mairead McGuinness

Roll : talman

Tid

00:00:20

Början

18:03:52

Slut

18:04:12

Kristalina Georgieva

Roll : Vice-présidente de la Commission

Tid

00:08:31

Början

18:04:11

Slut

18:12:42

Sylvie Guillaume

Roll : talman

Tid

00:00:23

Början

18:12:35

Slut

18:12:58

Vítor Caldeira

Roll : C.Auditors

Tid

00:04:50

Början

18:12:49

Slut

18:17:39

Sylvie Guillaume

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

18:17:33

Slut

18:17:48

Cristian Dan Preda

Roll : AFET

Tid

00:01:57

Början

18:17:40

Slut

18:19:37

Sylvie Guillaume

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

18:19:08

Slut

18:19:23

Doru-Claudian Frunzulică

Roll : Rap avis DEVE

Tid

00:01:33

Början

18:19:20

Slut

18:20:53

Sylvie Guillaume

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

18:20:45

Slut

18:20:56

David Casa

Roll : EMPL

Tid

00:01:35

Början

18:20:49

Slut

18:22:24

Sylvie Guillaume

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

18:21:55

Slut

18:22:10

Massimiliano Salini

Roll : TRAN

Tid

00:02:05

Början

18:22:00

Slut

18:24:05

Sylvie Guillaume

Roll : talman

Tid

00:00:16

Början

18:23:38

Slut

18:23:54

Ivana Maletić

Roll : REGI

Tid

00:01:49

Början

18:23:44

Slut

18:25:33

Sylvie Guillaume

Roll : talman

Tid

00:00:17

Början

18:25:05

Slut

18:25:22

Paolo De Castro

Roll : AGRI

Tid

00:01:45

Början

18:25:12

Slut

18:26:57

Sylvie Guillaume

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

18:26:31

Slut

18:26:45

Yana Toom

Roll : Rap avis CULT

Tid

00:01:16

Början

18:26:41

Slut

18:27:57

Sylvie Guillaume

Roll : talman

Tid

00:00:20

Början

18:27:49

Slut

18:28:09

Pascal Durand

Roll : Rap avis AFET

Tid

00:01:06

Början

18:28:04

Slut

18:29:10

Sylvie Guillaume

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

18:29:04

Slut

18:29:18

Inés Ayala Sender

Roll : TRAN

Tid

00:02:06

Början

18:29:09

Slut

18:31:15

Sylvie Guillaume

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

18:30:47

Slut

18:31:02

Markus Ferber

Roll : ECON

Tid

00:01:49

Början

18:30:52

Slut

18:32:41

Sylvie Guillaume

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

18:32:15

Slut

18:32:29

José Blanco López

Roll : PECH

Tid

00:01:00

Början

18:32:20

Slut

18:33:20

Sylvie Guillaume

Roll : talman

Tid

00:00:17

Början

18:33:02

Slut

18:33:19

Joachim Zeller

Roll : PPE

Tid

00:02:22

Början

18:33:10

Slut

18:35:32

Sylvie Guillaume

Roll : talman

Tid

00:00:34

Början

18:35:05

Slut

18:35:39

Georgi Pirinski

Roll : S&D

Tid

00:02:48

Början

18:35:17

Slut

18:38:05

Sylvie Guillaume

Roll : talman

Tid

00:00:21

Början

18:37:35

Slut

18:37:56

Zbigniew Kuźmiuk

Roll : ECR

Tid

00:01:56

Början

18:37:44

Slut

18:39:40

Sylvie Guillaume

Roll : talman

Tid

00:00:18

Början

18:39:12

Slut

18:39:30

Martina Dlabajová

Roll : ALDE

Tid

00:02:06

Början

18:39:20

Slut

18:41:26

Sylvie Guillaume

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

18:40:59

Slut

18:41:12

Rina Ronja Kari

Roll : GUE/NGL

Tid

00:02:05

Början

18:41:04

Slut

18:43:09

Sylvie Guillaume

Roll : talman

Tid

00:00:20

Början

18:42:42

Slut

18:43:02

Igor Šoltes

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:41

Början

18:42:49

Slut

18:44:30

Sylvie Guillaume

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

18:44:03

Slut

18:44:17

Marco Valli

Roll : EFDD

Tid

00:02:10

Början

18:44:09

Slut

18:46:19

Sylvie Guillaume

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

18:45:53

Slut

18:46:07

Louis Aliot

Roll : ENF

Tid

00:01:27

Början

18:45:58

Slut

18:47:25

Sylvie Guillaume

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

18:46:59

Slut

18:47:12

Georgios Epitideios

Roll : NI

Tid

00:02:31

Början

18:47:02

Slut

18:49:33

Sylvie Guillaume

Roll : talman

Tid

00:00:24

Början

18:49:00

Slut

18:49:24

Tomáš Zdechovský

Roll : PPE

Tid

00:02:08

Början

18:49:12

Slut

18:51:20

Sylvie Guillaume

Roll : talman

Tid

00:00:16

Början

18:50:49

Slut

18:51:05

Bogusław Liberadzki

Roll : S&D

Tid

00:01:36

Början

18:50:54

Slut

18:52:30

Sylvie Guillaume

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

18:52:03

Slut

18:52:17

Gerben-Jan Gerbrandy

Roll : ALDE

Tid

00:02:55

Början

18:52:08

Slut

18:55:03

Sylvie Guillaume

Roll : talman

Tid

00:00:37

Början

18:52:48

Slut

18:53:25

Sylvie Guillaume

Roll : talman

Tid

00:00:27

Början

18:54:35

Slut

18:55:02

Bogusław Liberadzki

Roll : S&D

Tid

00:00:45

Början

18:54:50

Slut

18:55:35

Gerben-Jan Gerbrandy

Roll : Svar "blått kort"

Tid

00:01:00

Början

18:55:27

Slut

18:56:27

Sylvie Guillaume

Roll : talman

Tid

00:00:22

Början

18:56:16

Slut

18:56:38

Inés Ayala Sender

Roll : Fråga "blått kort"

Tid

00:00:21

Början

18:56:30

Slut

18:56:51

Gerben-Jan Gerbrandy

Roll : Svar "blått kort"

Tid

00:00:31

Början

18:56:50

Slut

18:57:21

Sylvie Guillaume

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

18:57:14

Slut

18:57:26

Benedek Jávor

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:40

Början

18:57:17

Slut

18:58:57

Sylvie Guillaume

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

18:58:30

Slut

18:58:41

Gerolf Annemans

Roll : ENF

Tid

00:01:08

Början

18:58:34

Slut

18:59:42

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : President

Tid

00:00:21

Början

18:59:23

Slut

18:59:44

Tamás Deutsch

Roll : PPE

Tid

00:02:23

Början

18:59:34

Slut

19:01:57

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : President

Tid

00:00:22

Början

19:01:27

Slut

19:01:49

Miroslav Poche

Roll : S&D

Tid

00:01:49

Början

19:01:35

Slut

19:03:24

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : President

Tid

00:00:26

Början

19:02:59

Slut

19:03:25

Michael Theurer

Roll : ALDE

Tid

00:02:05

Början

19:03:02

Slut

19:05:07

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : President

Tid

00:00:18

Början

19:04:39

Slut

19:04:57

Petri Sarvamaa

Roll : PPE

Tid

00:01:42

Början

19:04:52

Slut

19:06:34

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : President

Tid

00:00:16

Början

19:06:28

Slut

19:06:44

Karin Kadenbach

Roll : S&D

Tid

00:01:36

Början

19:06:36

Slut

19:08:12

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : President

Tid

00:00:15

Början

19:07:43

Slut

19:07:58

Nedzhmi Ali

Roll : ALDE

Tid

00:01:35

Början

19:07:55

Slut

19:09:30

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : President

Tid

00:00:14

Början

19:09:23

Slut

19:09:37

Ingeborg Gräßle

Roll : PPE

Tid

00:02:14

Början

19:09:29

Slut

19:11:43

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : President

Tid

00:00:32

Början

19:11:04

Slut

19:11:36

Andrey Novakov

Roll : PPE

Tid

00:02:00

Början

19:11:24

Slut

19:13:24

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : President

Tid

00:00:34

Början

19:12:57

Slut

19:13:31

Michaela Šojdrová

Roll : PPE

Tid

00:01:33

Början

19:13:19

Slut

19:14:52

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : President

Tid

00:00:11

Början

19:14:26

Slut

19:14:37

Notis Marias

Roll : ECR

Tid

00:01:38

Början

19:14:31

Slut

19:16:09

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : President

Tid

00:00:19

Början

19:15:38

Slut

19:15:57

Barbara Kappel

Roll : ENF

Tid

00:01:40

Början

19:15:49

Slut

19:17:29

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : President

Tid

00:00:22

Början

19:16:57

Slut

19:17:19

Stanislav Polčák

Roll : PPE

Tid

00:01:31

Början

19:17:10

Slut

19:18:41

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : President

Tid

00:00:16

Början

19:18:15

Slut

19:18:31

Seán Kelly

Roll : PPE

Tid

00:01:04

Början

19:18:29

Slut

19:19:33

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : President

Tid

00:00:24

Början

19:19:27

Slut

19:19:51

Vítor Caldeira

Roll : C.Auditors

Tid

00:03:33

Början

19:19:47

Slut

19:23:20

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : President

Tid

00:00:19

Början

19:23:14

Slut

19:23:33

Kristalina Georgieva

Roll : Vice-présidente de la Commission

Tid

00:02:50

Början

19:23:27

Slut

19:26:17

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : President

Tid

00:00:24

Början

19:26:11

Slut

19:26:35

Martina Dlabajová

Roll : Föredragande

Tid

00:02:55

Början

19:26:26

Slut

19:29:21

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : President

Tid

00:00:12

Början

19:28:55

Slut

19:29:07

Claudia Schmidt

Roll : Föredragande

Tid

00:01:12

Början

19:29:00

Slut

19:30:12

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : President

Tid

00:00:20

Början

19:29:54

Slut

19:30:14

Markus Pieper

Roll : Föredragande

Tid

00:02:48

Början

19:30:05

Slut

19:32:53

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : President

Tid

00:00:23

Början

19:32:21

Slut

19:32:44

Ryszard Czarnecki

Roll : Föredragande

Tid

00:03:31

Början

19:32:34

Slut

19:36:05

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : President

Tid

00:00:19

Början

19:35:39

Slut

19:35:58

Anders Primdahl Vistisen

Roll : Föredragande

Tid

00:01:50

Början

19:35:48

Slut

19:37:38

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : President

Tid

00:00:20

Början

19:37:10

Slut

19:37:30

19:37 - 20:20

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : President

Tid

00:00:34

Början

19:37:42

Slut

19:38:16

Elena Valenciano

Roll : Författare

Tid

00:03:04

Början

19:38:06

Slut

19:41:10

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : President

Tid

00:00:24

Början

19:40:41

Slut

19:41:05

Enrique Guerrero Salom

Roll : Författare

Tid

00:03:19

Början

19:40:50

Slut

19:44:09

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : President

Tid

00:00:30

Början

19:43:33

Slut

19:44:03

Jeanine Hennis-Plasschaert

Roll : CouncilMember

Tid

00:05:32

Början

19:43:51

Slut

19:49:23

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : President

Tid

00:00:37

Början

19:48:56

Slut

19:49:33

Cristian Dan Preda

Roll : PPE

Tid

00:01:46

Början

19:49:15

Slut

19:51:01

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : President

Tid

00:00:19

Början

19:50:35

Slut

19:50:54

Pier Antonio Panzeri

Roll : S&D

Tid

00:02:35

Början

19:50:45

Slut

19:53:20

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : President

Tid

00:00:16

Början

19:52:52

Slut

19:53:08

Mark Demesmaeker

Roll : ECR

Tid

00:02:38

Början

19:53:00

Slut

19:55:38

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : President

Tid

00:00:15

Början

19:55:11

Slut

19:55:26

Charles Goerens

Roll : ALDE

Tid

00:02:29

Början

19:55:18

Slut

19:57:47

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : President

Tid

00:00:15

Början

19:57:21

Slut

19:57:36

Kateřina Konečná

Roll : GUE/NGL

Tid

00:02:02

Början

19:57:27

Slut

19:59:29

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : President

Tid

00:00:21

Början

19:59:02

Slut

19:59:23

Barbara Lochbihler

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:02:10

Början

19:59:16

Slut

20:01:26

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : President

Tid

00:00:14

Början

20:01:20

Slut

20:01:34

Fabio Massimo Castaldo

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:01:26

Början

20:01:31

Slut

20:02:57

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : President

Tid

00:00:30

Början

20:02:34

Slut

20:03:04

Anna Záborská

Roll : PPE

Tid

00:01:40

Början

20:02:52

Slut

20:04:32

Ildikó Gáll-Pelcz

Roll : President

Tid

00:00:18

Början

20:03:58

Slut

20:04:16

Josef Weidenholzer

Roll : S&D

Tid

00:02:32

Början

20:04:05

Slut

20:06:37