Multimedia per debatt

Tisdagen den 29 maj 2018

09:07 - 09:07

Rainer Wieland

Roll :

Tid

00:00:18

Början

09:07:14

Slut

09:07:32

09:07 - 09:07 Öppnande av sammanträdet

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:20

Början

09:07:22

Slut

09:07:42

09:07 - 11:06 Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel (debatt)

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:10

Början

09:07:41

Slut

09:07:51

Monika Panayotova

Roll : CouncilMember

Tid

00:03:57

Början

09:07:45

Slut

09:11:42

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:17

Början

09:11:16

Slut

09:11:33

Günther Oettinger

Roll : Commissioner

Tid

00:14:58

Början

09:11:25

Slut

09:26:23

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:19

Början

09:25:55

Slut

09:26:14

Jan Olbrycht

Roll : för EPP-gruppen

Tid

00:02:12

Början

09:26:06

Slut

09:28:18

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:21

Början

09:27:51

Slut

09:28:12

Ashley Fox

Roll : ECR

Tid

00:00:47

Början

09:28:06

Slut

09:28:53

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:23

Början

09:28:40

Slut

09:29:03

Jan Olbrycht

Roll : PPE

Tid

00:00:37

Början

09:28:53

Slut

09:29:30

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:27

Början

09:29:22

Slut

09:29:49

Maria João Rodrigues

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:02:05

Början

09:29:44

Slut

09:31:49

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:16

Början

09:31:43

Slut

09:31:59

Zbigniew Kuźmiuk

Roll : för ECR-gruppen

Tid

00:02:09

Början

09:31:50

Slut

09:33:59

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:19

Början

09:33:33

Slut

09:33:52

Gérard Deprez

Roll : au nom du groupe ALDE

Tid

00:02:26

Början

09:33:41

Slut

09:36:07

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:20

Början

09:35:40

Slut

09:36:00

Jordi Solé

Roll : för Gröna/EFA-gruppen

Tid

00:02:06

Början

09:35:50

Slut

09:37:56

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:21

Början

09:37:30

Slut

09:37:51

Nigel Farage

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:01:53

Början

09:37:47

Slut

09:39:40

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:26

Början

09:39:34

Slut

09:40:00

Lara Comi

Roll : PPE

Tid

00:00:51

Början

09:39:50

Slut

09:40:41

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:10

Början

09:40:20

Slut

09:40:30

Nigel Farage

Roll : EFDD

Tid

00:00:44

Början

09:40:22

Slut

09:41:06

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:19

Början

09:40:53

Slut

09:41:12

Marco Zanni

Roll : au nom du groupe ENF

Tid

00:01:37

Början

09:41:03

Slut

09:42:40

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:26

Början

09:42:15

Slut

09:42:41

Maria João Rodrigues

Roll : Fråga "blått kort"

Tid

00:00:18

Början

09:42:35

Slut

09:42:53

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:11

Början

09:42:48

Slut

09:42:59

Marco Zanni

Roll : ENF

Tid

00:00:49

Början

09:42:50

Slut

09:43:39

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:16

Början

09:43:27

Slut

09:43:43

Steven Woolfe

Roll : NI

Tid

00:01:40

Början

09:43:34

Slut

09:45:14

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:28

Början

09:44:47

Slut

09:45:15

David Coburn

Roll : EFDD

Tid

00:00:51

Början

09:45:06

Slut

09:45:57

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:13

Början

09:45:39

Slut

09:45:52

Steven Woolfe

Roll : Svar "blått kort"

Tid

00:00:32

Början

09:45:46

Slut

09:46:18

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:25

Början

09:46:12

Slut

09:46:37

Janusz Lewandowski

Roll : PPE

Tid

00:02:03

Början

09:46:25

Slut

09:48:28

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:27

Början

09:48:02

Slut

09:48:29

Maria Grapini

Roll : S&D

Tid

00:00:26

Början

09:48:17

Slut

09:48:43

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:35

Början

09:48:40

Slut

09:49:15

Maria Grapini

Roll : S&D

Tid

00:00:30

Början

09:49:06

Slut

09:49:36

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:15

Början

09:49:25

Slut

09:49:40

Janusz Lewandowski

Roll : PPE

Tid

00:00:33

Början

09:49:30

Slut

09:50:03

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:17

Början

09:49:53

Slut

09:50:10

Eider Gardiazabal Rubial

Roll : S&D

Tid

00:02:41

Början

09:50:02

Slut

09:52:43

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:17

Början

09:52:18

Slut

09:52:35

Sander Loones

Roll : ECR

Tid

00:02:08

Början

09:52:26

Slut

09:54:34

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:21

Början

09:54:08

Slut

09:54:29

Liisa Jaakonsaari

Roll : S&D

Tid

00:00:36

Början

09:54:17

Slut

09:54:53

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:16

Början

09:54:42

Slut

09:54:58

Sander Loones

Roll : ECR

Tid

00:00:47

Början

09:54:49

Slut

09:55:36

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:15

Början

09:55:23

Slut

09:55:38

Jean Arthuis

Roll : ALDE

Tid

00:02:34

Början

09:55:29

Slut

09:58:03

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:20

Början

09:57:37

Slut

09:57:57

Paul Rübig

Roll : Fråga "blått kort"

Tid

00:00:34

Början

09:57:55

Slut

09:58:29

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:10

Början

09:58:23

Slut

09:58:33

Jean Arthuis

Roll : ALDE

Tid

00:00:48

Början

09:58:25

Slut

09:59:13

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:17

Början

09:59:01

Slut

09:59:18

Helga Trüpel

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:10

Början

09:59:14

Slut

10:00:24

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:12

Början

10:00:18

Slut

10:00:30

Younous Omarjee

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:29

Början

10:00:23

Slut

10:01:52

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:14

Början

10:01:26

Slut

10:01:40

Marco Valli

Roll : EFDD

Tid

00:01:38

Början

10:01:32

Slut

10:03:10

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:17

Början

10:02:45

Slut

10:03:02

Harald Vilimsky

Roll : ENF

Tid

00:01:18

Början

10:02:58

Slut

10:04:16

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:16

Början

10:04:12

Slut

10:04:28

José Manuel Fernandes

Roll : PPE

Tid

00:02:08

Början

10:04:20

Slut

10:06:28

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:35

Början

10:06:07

Slut

10:06:42

Isabelle Thomas

Roll : S&D

Tid

00:03:17

Början

10:06:30

Slut

10:09:47

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:14

Början

10:09:22

Slut

10:09:36

Anneli Jäätteenmäki

Roll : ALDE

Tid

00:01:40

Början

10:09:29

Slut

10:11:09

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:39

Början

10:10:41

Slut

10:11:20

Xabier Benito Ziluaga

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:57

Början

10:10:49

Slut

10:12:46

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:16

Början

10:12:21

Slut

10:12:37

Rolandas Paksas

Roll : EFDD

Tid

00:01:45

Början

10:12:28

Slut

10:14:13

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:27

Början

10:13:42

Slut

10:14:09

Marcus Pretzell

Roll : ENF

Tid

00:01:13

Början

10:13:53

Slut

10:15:06

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:16

Början

10:15:01

Slut

10:15:17

Marian-Jean Marinescu

Roll : PPE

Tid

00:01:39

Början

10:15:08

Slut

10:16:47

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:16

Början

10:16:28

Slut

10:16:44

Daniele Viotti

Roll : S&D

Tid

00:01:55

Början

10:16:35

Slut

10:18:30

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:15

Början

10:18:02

Slut

10:18:17

Marie-Pierre Vieu

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:12

Början

10:18:09

Slut

10:19:21

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:19

Början

10:19:04

Slut

10:19:23

Jörg Meuthen

Roll : EFDD

Tid

00:00:57

Början

10:19:16

Slut

10:20:13

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:13

Början

10:20:07

Slut

10:20:20

Françoise Grossetête

Roll : PPE

Tid

00:01:36

Början

10:20:12

Slut

10:21:48

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:22

Början

10:21:23

Slut

10:21:45

Jens Geier

Roll : S&D

Tid

00:01:43

Början

10:21:35

Slut

10:23:18

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:19

Början

10:23:10

Slut

10:23:29

Ingeborg Gräßle

Roll : PPE

Tid

00:01:12

Början

10:23:21

Slut

10:24:33

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:20

Början

10:24:26

Slut

10:24:46

Lefteris Christoforou

Roll : PPE

Tid

00:01:38

Början

10:24:35

Slut

10:26:13

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:17

Början

10:25:49

Slut

10:26:06

Albert Deß

Roll : PPE

Tid

00:01:10

Början

10:26:00

Slut

10:27:10

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:12

Början

10:27:04

Slut

10:27:16

Krišjānis Kariņš

Roll : PPE

Tid

00:01:37

Början

10:27:08

Slut

10:28:45

Rainer Wieland

Roll : President

Tid

00:00:19

Början

10:28:19

Slut

10:28:38

Roberta Metsola

Roll : PPE

Tid

00:01:19

Början

10:28:33

Slut

10:29:52

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:13

Början

10:29:45

Slut

10:29:58

Elisabetta Gardini

Roll : PPE

Tid

00:01:34

Början

10:29:50

Slut

10:31:24

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:15

Början

10:30:57

Slut

10:31:12

Czesław Adam Siekierski

Roll : PPE

Tid

00:02:02

Början

10:31:02

Slut

10:33:04

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:36

Början

10:32:17

Slut

10:32:53

Tomáš Zdechovský

Roll : PPE

Tid

00:01:45

Början

10:32:40

Slut

10:34:25

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:43

Början

10:33:55

Slut

10:34:38

Georgios Kyrtsos

Roll : PPE

Tid

00:01:17

Början

10:34:25

Slut

10:35:42

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:13

Början

10:35:24

Slut

10:35:37

John Howarth

Roll : S&D

Tid

00:01:15

Början

10:35:34

Slut

10:36:49

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:08

Början

10:36:40

Slut

10:36:48

Ruža Tomašić

Roll : ECR

Tid

00:01:28

Början

10:36:43

Slut

10:38:11

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:12

Början

10:37:44

Slut

10:37:56

Jan Huitema

Roll : ALDE

Tid

00:01:30

Början

10:37:49

Slut

10:39:19

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:12

Början

10:38:52

Slut

10:39:04

Liadh Ní Riada

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:44

Början

10:38:56

Slut

10:40:40

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:19

Början

10:40:09

Slut

10:40:28

Francisco José Millán Mon

Roll : PPE

Tid

00:01:38

Början

10:40:20

Slut

10:41:58

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:16

Början

10:41:29

Slut

10:41:45

Georgios Epitideios

Roll : NI

Tid

00:01:40

Början

10:41:37

Slut

10:43:17

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:18

Början

10:42:45

Slut

10:43:03

Nicola Caputo

Roll : S&D

Tid

00:01:37

Början

10:42:55

Slut

10:44:32

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:14

Början

10:44:05

Slut

10:44:19

Marek Jurek

Roll : ECR

Tid

00:01:36

Början

10:44:11

Slut

10:45:47

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:15

Början

10:45:18

Slut

10:45:33

Ivana Maletić

Roll : PPE

Tid

00:01:35

Början

10:45:26

Slut

10:47:01

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:20

Början

10:46:34

Slut

10:46:54

Costas Mavrides

Roll : S&D

Tid

00:01:40

Början

10:46:44

Slut

10:48:24

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:19

Början

10:47:51

Slut

10:48:10

Lara Comi

Roll : PPE

Tid

00:01:36

Början

10:48:00

Slut

10:49:36

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:11

Början

10:49:10

Slut

10:49:21

Jean-Paul Denanot

Roll : S&D

Tid

00:01:31

Början

10:49:13

Slut

10:50:44

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:16

Början

10:50:18

Slut

10:50:34

Günther Oettinger

Roll : Ledamot av kommissionen

Tid

00:10:21

Början

10:50:31

Slut

11:00:52

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:27

Början

11:00:45

Slut

11:01:12

Monika Panayotova

Roll : Présidente en exercice du Conseil

Tid

00:03:57

Början

11:00:53

Slut

11:04:50

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:33

Början

11:04:44

Slut

11:05:17

Jean Arthuis

Roll : ALDE

Tid

00:01:01

Början

11:04:52

Slut

11:05:53

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:24

Början

11:05:46

Slut

11:06:10

11:06 - 12:05 Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (debatt)

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:47

Början

11:06:08

Slut

11:06:55

Elisabeth Morin-Chartier

Roll : Föredragande

Tid

00:04:37

Början

11:06:43

Slut

11:11:20

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:15

Början

11:10:52

Slut

11:11:07

Agnes Jongerius

Roll : Föredragande

Tid

00:04:05

Början

11:11:03

Slut

11:15:08

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:18

Början

11:14:56

Slut

11:15:14

Marianne Thyssen

Roll : Ledamot av kommissionen

Tid

00:03:43

Början

11:15:11

Slut

11:18:54

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:17

Början

11:18:39

Slut

11:18:56

Richard Sulík

Roll : IMCO

Tid

00:01:38

Början

11:18:48

Slut

11:20:26

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:13

Början

11:20:00

Slut

11:20:13

Jean-Marie Cavada

Roll : JURI

Tid

00:01:34

Början

11:20:06

Slut

11:21:40

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:14

Början

11:21:09

Slut

11:21:23

David Casa

Roll : för EPP-gruppen

Tid

00:01:33

Början

11:21:15

Slut

11:22:48

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:27

Början

11:22:18

Slut

11:22:45

Marita Ulvskog

Roll : för S&D-gruppen

Tid

00:01:39

Början

11:22:24

Slut

11:24:03

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:13

Början

11:23:36

Slut

11:23:49

Anthea McIntyre

Roll : för ECR-gruppen

Tid

00:02:28

Början

11:23:41

Slut

11:26:09

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:21

Början

11:25:23

Slut

11:25:44

Martina Dlabajová

Roll : au nom du groupe ALDE

Tid

00:02:40

Början

11:25:38

Slut

11:28:18

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:18

Början

11:27:45

Slut

11:28:03

Terry Reintke

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:01:47

Början

11:27:59

Slut

11:29:46

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:11

Början

11:29:39

Slut

11:29:50

Rina Ronja Kari

Roll : för GUE/NGL-gruppen

Tid

00:01:58

Början

11:29:43

Slut

11:31:41

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:13

Början

11:31:14

Slut

11:31:27

Rosa D'Amato

Roll : för EFDD-gruppen

Tid

00:01:35

Början

11:31:20

Slut

11:32:55

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:12

Början

11:32:27

Slut

11:32:39

Dominique Martin

Roll : au nom du groupe ENF

Tid

00:02:06

Början

11:32:32

Slut

11:34:38

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:10

Början

11:34:10

Slut

11:34:20

Sotirios Zarianopoulos

Roll : NI

Tid

00:01:43

Början

11:34:22

Slut

11:36:05

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:14

Början

11:35:31

Slut

11:35:45

Jeroen Lenaers

Roll : PPE

Tid

00:01:29

Början

11:35:34

Slut

11:37:03

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:11

Början

11:36:36

Slut

11:36:47

Guillaume Balas

Roll : S&D

Tid

00:01:41

Början

11:36:40

Slut

11:38:21

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:20

Början

11:37:48

Slut

11:38:08

Ulrike Trebesius

Roll : ECR

Tid

00:01:33

Början

11:37:59

Slut

11:39:32

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:12

Början

11:39:05

Slut

11:39:17

Karima Delli

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:39

Början

11:39:10

Slut

11:40:49

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:23

Början

11:40:16

Slut

11:40:39

Dobromir Sośnierz

Roll : NI

Tid

00:01:37

Början

11:40:30

Slut

11:42:07

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:17

Början

11:41:37

Slut

11:41:54

Danuta Jazłowiecka

Roll : PPE

Tid

00:01:34

Början

11:41:45

Slut

11:43:19

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:10

Början

11:42:52

Slut

11:43:02

Emilian Pavel

Roll : S&D

Tid

00:01:42

Början

11:42:55

Slut

11:44:37

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:25

Början

11:44:02

Slut

11:44:27

Czesław Hoc

Roll : ECR

Tid

00:01:41

Början

11:44:13

Slut

11:45:54

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:21

Början

11:45:19

Slut

11:45:40

Igor Šoltes

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:38

Början

11:45:28

Slut

11:47:06

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:19

Början

11:46:37

Slut

11:46:56

Thomas Mann

Roll : PPE

Tid

00:01:33

Början

11:46:47

Slut

11:48:20

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:11

Början

11:47:54

Slut

11:48:05

Michael Detjen

Roll : S&D

Tid

00:01:08

Början

11:48:03

Slut

11:49:11

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:12

Början

11:49:04

Slut

11:49:16

Zdzisław Krasnodębski

Roll : ECR

Tid

00:01:35

Början

11:49:09

Slut

11:50:44

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:16

Början

11:50:18

Slut

11:50:34

Javi López

Roll : S&D

Tid

00:01:32

Början

11:50:25

Slut

11:51:57

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:21

Början

11:51:26

Slut

11:51:47

Siôn Simon

Roll : S&D

Tid

00:01:04

Början

11:51:43

Slut

11:52:47

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:10

Början

11:52:40

Slut

11:52:50

Evelyn Regner

Roll : S&D

Tid

00:01:39

Början

11:52:44

Slut

11:54:23

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:33

Början

11:53:51

Slut

11:54:24

Tom Vandenkendelaere

Roll : PPE

Tid

00:01:38

Början

11:54:10

Slut

11:55:48

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:37

Början

11:55:17

Slut

11:55:54

Jude Kirton-Darling

Roll : S&D

Tid

00:01:07

Början

11:55:31

Slut

11:56:38

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:21

Början

11:56:32

Slut

11:56:53

Notis Marias

Roll : ECR

Tid

00:01:38

Början

11:56:38

Slut

11:58:16

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:28

Början

11:57:47

Slut

11:58:15

João Pimenta Lopes

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:33

Början

11:57:59

Slut

11:59:32

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:12

Början

11:59:09

Slut

11:59:21

Marianne Thyssen

Roll : Ledamot av kommissionen

Tid

00:01:52

Början

11:59:21

Slut

12:01:13

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:16

Början

12:01:07

Slut

12:01:23

Elisabeth Morin-Chartier

Roll : Föredragande

Tid

00:01:42

Början

12:01:15

Slut

12:02:57

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:14

Början

12:02:29

Slut

12:02:43

Agnes Jongerius

Roll : Föredragande

Tid

00:02:34

Början

12:02:31

Slut

12:05:05

Sylvie Guillaume

Roll : President

Tid

00:00:29

Början

12:04:36

Slut

12:05:05

12:08 - 12:09

Antonio Tajani

Roll :

Tid

00:00:35

Början

12:08:40

Slut

12:09:15

12:09 - 12:10 Uttalande av talmannen

Antonio Tajani

Roll : President

Tid

00:01:45

Början

12:09:05

Slut

12:10:50

12:10 - 12:27 Högtidligt möte

Antonio Tajani

Roll : President

Tid

00:03:35

Början

12:10:26

Slut

12:14:01

Alpha Condé

Roll : President of the Republic of Guinea

Tid

00:12:33

Början

12:13:36

Slut

12:26:09

Antonio Tajani

Roll : President

Tid

00:02:00

Början

12:25:50

Slut

12:27:50

12:28 - 12:28

Pavel Telička

Roll :

Tid

00:00:14

Början

12:28:45

Slut

12:28:59

12:28 - 12:33 Återupptagande av sammanträdet

Pavel Telička

Roll : President

Tid

00:00:23

Början

12:28:55

Slut

12:29:18

Bruno Gollnisch

Roll : NI

Tid

00:01:34

Början

12:29:14

Slut

12:30:48

Pavel Telička

Roll : President

Tid

00:00:17

Början

12:30:20

Slut

12:30:37

László Tőkés

Roll : PPE

Tid

00:00:14

Början

12:30:45

Slut

12:30:59

Pavel Telička

Roll : President

Tid

00:00:33

Början

12:30:53

Slut

12:31:26

Ignazio Corrao

Roll : EFDD

Tid

00:00:41

Början

12:31:31

Slut

12:32:12

Pavel Telička

Roll : President

Tid

00:00:55

Början

12:31:56

Slut

12:32:51

12:33 - 12:44 Omröstning

Pavel Telička

Roll : President

Tid

00:00:08

Början

12:33:19

Slut

12:33:27

12:33 - 12:33 Förlängning av mandatet för det särskilda utskottet för terrorismfrågor (omröstning)

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:00:33

Början

12:33:25

Slut

12:33:58

12:33 - 12:33 Intervall för fiskeridödlighet och skyddsnivåer för vissa bestånd av sill/strömming i Östersjön (A8-0149/2018 - Alain Cadec) (omröstning)

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:00:23

Början

12:33:33

Slut

12:33:56

12:33 - 12:34 Statistik över godstransporter på inre vattenvägar (kodifiering) (A8-0154/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) (omröstning)

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:00:28

Början

12:33:48

Slut

12:34:16

12:34 - 12:34 Avtal EU-Schweiz om ursprungskumulation mellan EU, Schweiz, Norge och Turkiet inom ramen för EU:s allmänna preferenssystem (A8-0151/2018 - Tiziana Beghin) (omröstning)

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:00:24

Början

12:34:07

Slut

12:34:31

12:34 - 12:34 Avtal EU-Norge om ursprungskumulation mellan EU, Schweiz, Norge och Turkiet inom ramen för EU:s allmänna preferenssystem (A8-0152/2018 - Tiziana Beghin) (omröstning)

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:00:25

Början

12:34:23

Slut

12:34:48

12:34 - 12:35 Avtal EU-Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på området mervärdesskatt (A8-0147/2018 - Miguel Viegas) (omröstning)

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:00:24

Början

12:34:40

Slut

12:35:04

12:35 - 12:35 Optimering av värdekedjan i fiskenäringen i EU (A8-0163/2018 - Clara Eugenia Aguilera García) (omröstning)

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:00:23

Början

12:34:56

Slut

12:35:19

12:35 - 12:35 Genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitikens verktyg för unga jordbrukare i EU efter 2013 års reform (A8-0157/2018 - Nicola Caputo) (omröstning)

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:00:26

Början

12:35:11

Slut

12:35:37

12:35 - 12:38 Flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd (A8-0263/2017 - Ulrike Rodust) (omröstning)

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:00:41

Början

12:35:33

Slut

12:36:14

AnjaHazekamp

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:00:44

Början

12:36:14

Slut

12:36:58

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:01:56

Början

12:36:56

Slut

12:38:52

12:38 - 12:39 Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (A8-0319/2017 - Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius) (omröstning)

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:00:09

Början

12:38:52

Slut

12:39:01

DominiqueMartin

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:00:15

Början

12:39:01

Slut

12:39:16

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:00:44

Början

12:39:13

Slut

12:39:57

12:39 - 12:40 Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet (A8-0377/2017 - Linnéa Engström) (omröstning)

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:00:32

Början

12:39:52

Slut

12:40:24

12:40 - 12:41 Hållbara finanser (A8-0164/2018 - Molly Scott Cato) (omröstning)

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:00:25

Början

12:40:19

Slut

12:40:44

DanutaJazłowiecka

Roll : PPE

Tid

00:01:03

Början

12:40:39

Slut

12:41:42

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:00:20

Början

12:41:15

Slut

12:41:35

12:41 - 12:44 Resultattavlan för rättskipningen i EU 2017 (A8-0161/2018 - Jytte Guteland) (omröstning)

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:01:14

Början

12:41:35

Slut

12:42:49

PatriziaToia

Roll : S&D

Tid

00:01:05

Början

12:42:45

Slut

12:43:50

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:00:52

Början

12:43:43

Slut

12:44:35

12:44 - 13:18 Röstförklaringar

Pavel Telička

Roll : President

Tid

00:00:12

Början

12:44:24

Slut

12:44:36

12:44 - 12:50 Optimering av värdekedjan i fiskenäringen i EU (A8-0163/2018 - Clara Eugenia Aguilera García)

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:00:17

Början

12:44:29

Slut

12:44:46

RosaD'Amato

Roll : för EFDD-gruppen

Tid

00:02:51

Början

12:44:43

Slut

12:47:34

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:02:53

Början

12:44:46

Slut

12:47:39

DanielHannan

Roll : ECR

Tid

00:01:04

Början

12:47:19

Slut

12:48:23

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:00:11

Början

12:48:17

Slut

12:48:28

Maria LidiaSenra Rodríguez

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:37

Början

12:48:21

Slut

12:49:58

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:00:15

Början

12:49:31

Slut

12:49:46

12:49 - 13:02 Genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitikens verktyg för unga jordbrukare i EU efter 2013 års reform (A8-0157/2018 - Nicola Caputo)

MarcoZullo

Roll : EFDD

Tid

00:01:37

Början

12:49:41

Slut

12:51:18

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:00:09

Början

12:50:51

Slut

12:51:00

MiguelViegas

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:36

Början

12:50:54

Slut

12:52:30

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:00:11

Början

12:52:03

Slut

12:52:14

FrancisZammit Dimech

Roll : PPE

Tid

00:01:39

Början

12:52:07

Slut

12:53:46

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:00:08

Början

12:53:20

Slut

12:53:28

MomchilNekov

Roll : S&D

Tid

00:01:35

Början

12:53:25

Slut

12:55:00

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:00:08

Början

12:54:34

Slut

12:54:42

EstefaníaTorres Martínez

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:42

Början

12:54:37

Slut

12:56:19

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:00:08

Början

12:55:52

Slut

12:56:00

DanielHannan

Roll : ECR

Tid

00:01:30

Början

12:55:55

Slut

12:57:25

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:00:08

Början

12:56:58

Slut

12:57:06

ZoltánBalczó

Roll : NI

Tid

00:01:34

Början

12:57:01

Slut

12:58:35

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:00:09

Början

12:58:09

Slut

12:58:18

CsabaSógor

Roll : PPE

Tid

00:01:29

Början

12:58:16

Slut

12:59:45

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:00:08

Början

12:59:19

Slut

12:59:27

SeánKelly

Roll : PPE

Tid

00:01:10

Början

12:59:28

Slut

13:00:38

BranislavŠkripek

Roll : ECR

Tid

00:01:38

Början

13:00:34

Slut

13:02:12

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:00:15

Början

13:01:46

Slut

13:02:01

13:01 - 13:03 Flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd (A8-0263/2017 - Ulrike Rodust)

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:00:12

Början

13:01:48

Slut

13:02:00

SanderLoones

Roll : ECR

Tid

00:01:39

Början

13:01:54

Slut

13:03:33

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:00:22

Början

13:03:03

Slut

13:03:25

13:03 - 13:16 Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (A8-0319/2017 - Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius)

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:00:18

Början

13:03:08

Slut

13:03:26

YounousOmarjee

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:32

Början

13:03:19

Slut

13:04:51

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:00:14

Början

13:04:26

Slut

13:04:40

Marie-PierreVieu

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:30

Början

13:04:33

Slut

13:06:03

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:00:10

Början

13:05:38

Slut

13:05:48

MichaelaŠojdrová

Roll : PPE

Tid

00:01:36

Början

13:05:45

Slut

13:07:21

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:00:16

Början

13:06:54

Slut

13:07:10

RoryPalmer

Roll : S&D

Tid

00:01:15

Början

13:07:05

Slut

13:08:20

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:00:09

Början

13:08:09

Slut

13:08:18

JasenkoSelimovic

Roll : ALDE

Tid

00:01:29

Början

13:08:15

Slut

13:09:44

JiříPospíšil

Roll : PPE

Tid

00:01:32

Början

13:09:18

Slut

13:10:50

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:00:09

Början

13:10:23

Slut

13:10:32

AdamSzejnfeld

Roll : PPE

Tid

00:01:43

Början

13:10:26

Slut

13:12:09

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:00:09

Början

13:11:38

Slut

13:11:47

AngelDzhambazki

Roll : ECR

Tid

00:01:31

Början

13:11:43

Slut

13:13:14

JanZahradil

Roll : ECR

Tid

00:01:33

Början

13:12:50

Slut

13:14:23

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:00:10

Början

13:13:56

Slut

13:14:06

CsabaSógor

Roll : PPE

Tid

00:01:07

Början

13:14:05

Slut

13:15:12

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:00:13

Början

13:15:05

Slut

13:15:18

DobromirSośnierz

Roll : NI

Tid

00:01:30

Början

13:15:12

Slut

13:16:42

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:00:12

Början

13:16:15

Slut

13:16:27

13:16 - 13:18 Resultattavlan för rättskipningen i EU 2017 (A8-0161/2018 - Jytte Guteland)

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:00:13

Början

13:16:18

Slut

13:16:31

JiříPospíšil

Roll : PPE

Tid

00:01:44

Början

13:16:25

Slut

13:18:09

PavelTelička

Roll : President

Tid

00:00:06

Början

13:17:43

Slut

13:17:49

13:17 - 13:17 Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet

Pavel Telička

Roll : President

Tid

00:00:03

Början

13:17:52

Slut

13:17:55

15:00 - 15:00

Mairead McGuinness

Roll :

Tid

00:00:08

Början

15:00:01

Slut

15:00:09

15:00 - 15:00 Återupptagande av sammanträdet

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:03

Början

15:00:18

Slut

15:00:21

15:00 - 15:00 Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:15

Början

15:00:17

Slut

15:00:32

15:00 - 15:01 Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen): se protokollet

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:37

Början

15:00:29

Slut

15:01:06

15:01 - 16:13 Situationen i Gaza och Jerusalems status (debatt)

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:26

Början

15:01:07

Slut

15:01:33

Johannes Hahn

Roll : for VPC/HR

Tid

00:04:59

Början

15:01:33

Slut

15:06:32

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:18

Början

15:06:25

Slut

15:06:43

Cristian Dan Preda

Roll : för EPP-gruppen

Tid

00:02:03

Början

15:06:32

Slut

15:08:35

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:15

Början

15:08:08

Slut

15:08:23

Elena Valenciano

Roll : för S&D-gruppen

Tid

00:02:38

Början

15:08:16

Slut

15:10:54

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:16

Början

15:10:28

Slut

15:10:44

Geoffrey Van Orden

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:01:59

Början

15:10:40

Slut

15:12:39

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:10

Början

15:12:33

Slut

15:12:43

Hilde Vautmans

Roll : au nom du groupe ALDE

Tid

00:02:29

Början

15:12:36

Slut

15:15:05

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:15

Början

15:14:39

Slut

15:14:54

Keith Taylor

Roll : för Gröna/EFA-gruppen

Tid

00:02:15

Början

15:14:47

Slut

15:17:02

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:14

Början

15:16:36

Slut

15:16:50

Neoklis Sylikiotis

Roll : för GUE/NGL-gruppen

Tid

00:02:15

Början

15:16:43

Slut

15:18:58

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:18

Början

15:18:32

Slut

15:18:50

Doru-Claudian Frunzulică

Roll : Fråga "blått kort"

Tid

00:00:40

Början

15:18:52

Slut

15:19:32

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:09

Början

15:19:20

Slut

15:19:29

Neoklis Sylikiotis

Roll : GUE/NGL

Tid

00:00:53

Början

15:19:26

Slut

15:20:19

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:17

Början

15:20:01

Slut

15:20:18

Mario Borghezio

Roll : au nom du groupe ENF

Tid

00:01:57

Början

15:20:12

Slut

15:22:09

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:38

Början

15:21:34

Slut

15:22:12

Zoltán Balczó

Roll : NI

Tid

00:01:49

Början

15:22:10

Slut

15:23:59

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:12

Början

15:23:19

Slut

15:23:31

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Roll : PPE

Tid

00:02:08

Början

15:23:24

Slut

15:25:32

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:17

Början

15:25:05

Slut

15:25:22

Pier Antonio Panzeri

Roll : S&D

Tid

00:02:22

Början

15:25:14

Slut

15:27:36

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:16

Början

15:27:03

Slut

15:27:19

Anders Primdahl Vistisen

Roll : ECR

Tid

00:01:39

Början

15:27:12

Slut

15:28:51

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:12

Början

15:28:25

Slut

15:28:37

Frédérique Ries

Roll : ALDE

Tid

00:01:43

Början

15:28:30

Slut

15:30:13

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:11

Början

15:29:45

Slut

15:29:56

Pascal Durand

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:42

Början

15:29:50

Slut

15:31:32

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:12

Början

15:31:04

Slut

15:31:16

Patrick Le Hyaric

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:31

Början

15:31:09

Slut

15:32:40

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:13

Början

15:32:13

Slut

15:32:26

Marcus Pretzell

Roll : ENF

Tid

00:01:31

Början

15:32:18

Slut

15:33:49

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:18

Början

15:33:21

Slut

15:33:39

Takis Hadjigeorgiou

Roll : GUE/NGL

Tid

00:00:40

Början

15:33:36

Slut

15:34:16

Marcus Pretzell

Roll : Svar "blått kort"

Tid

00:00:40

Början

15:34:08

Slut

15:34:48

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:12

Början

15:34:43

Slut

15:34:55

Sotirios Zarianopoulos

Roll : NI

Tid

00:01:48

Början

15:34:52

Slut

15:36:40

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:14

Början

15:36:09

Slut

15:36:23

Gunnar Hökmark

Roll : PPE

Tid

00:01:50

Början

15:36:21

Slut

15:38:11

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:13

Början

15:38:05

Slut

15:38:18

Marita Ulvskog

Roll : S&D

Tid

00:02:26

Början

15:38:11

Slut

15:40:37

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:24

Början

15:40:11

Slut

15:40:35

Gunnar Hökmark

Roll : PPE

Tid

00:01:02

Början

15:40:27

Slut

15:41:29

Marita Ulvskog

Roll : S&D

Tid

00:00:59

Början

15:41:11

Slut

15:42:10

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:27

Början

15:41:56

Slut

15:42:23

Ivo Vajgl

Roll : ALDE

Tid

00:01:41

Början

15:42:15

Slut

15:43:56

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:15

Början

15:43:29

Slut

15:43:44

Florent Marcellesi

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:36

Början

15:43:35

Slut

15:45:11

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:12

Början

15:44:45

Slut

15:44:57

Sofia Sakorafa

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:48

Början

15:44:49

Slut

15:46:37

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:12

Början

15:46:11

Slut

15:46:23

Michaela Šojdrová

Roll : PPE

Tid

00:02:06

Början

15:46:18

Slut

15:48:24

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:11

Början

15:47:58

Slut

15:48:09

Enrique Guerrero Salom

Roll : S&D

Tid

00:01:44

Början

15:48:02

Slut

15:49:46

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:15

Början

15:49:18

Slut

15:49:33

Mirosław Piotrowski

Roll : ECR

Tid

00:01:40

Början

15:49:27

Slut

15:51:07

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:11

Början

15:50:41

Slut

15:50:52

Ángela Vallina

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:39

Början

15:50:49

Slut

15:52:28

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:14

Början

15:52:02

Slut

15:52:16

Eugen Freund

Roll : S&D

Tid

00:01:11

Början

15:52:14

Slut

15:53:25

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:11

Början

15:53:18

Slut

15:53:29

Branislav Škripek

Roll : ECR

Tid

00:01:18

Början

15:53:27

Slut

15:54:45

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:09

Början

15:54:39

Slut

15:54:48

Martina Michels

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:56

Början

15:54:42

Slut

15:56:38

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:25

Början

15:56:03

Slut

15:56:28

Zdzisław Krasnodębski

Roll : ECR

Tid

00:01:38

Början

15:56:19

Slut

15:57:57

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:13

Början

15:57:31

Slut

15:57:44

Bas Belder

Roll : ECR

Tid

00:01:44

Början

15:57:37

Slut

15:59:21

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:19

Början

15:58:59

Slut

15:59:18

Laima Liucija Andrikienė

Roll : PPE

Tid

00:01:32

Början

15:59:14

Slut

16:00:46

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:11

Början

16:00:17

Slut

16:00:28

Ana Gomes

Roll : S&D

Tid

00:01:15

Början

16:00:22

Slut

16:01:37

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:10

Början

16:01:20

Slut

16:01:30

Jussi Halla-aho

Roll : ECR

Tid

00:01:32

Början

16:01:30

Slut

16:03:02

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:10

Början

16:02:33

Slut

16:02:43

Takis Hadjigeorgiou

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:36

Början

16:02:39

Slut

16:04:15

Mairead McGuinness

Roll : President

Tid

00:00:10

Början

16:03:43

Slut

16:03:53

Rosa D'Amato

Roll : EFDD

Tid

00:01:32

Början

16:03:50

Slut

16:05:22