Multimedia per debatt

Måndagen den 9 mars 2020

17:06 - 17:06

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:23

Början

17:06:25

Slut

17:06:48

17:06 - 17:07 Återupptagande av sessionen

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:49

Början

17:06:40

Slut

17:07:29

17:07 - 17:08 Öppnande av sammanträdet

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:47

Början

17:07:17

Slut

17:08:04

17:07 - 17:08 Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:26

Början

17:07:52

Slut

17:08:18

17:08 - 17:08 Parlamentets sammansättning: se protokollet

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:59

Början

17:08:10

Slut

17:09:09

17:09 - 17:09 Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:36

Början

17:08:55

Slut

17:09:31

17:09 - 17:10 Delegerade akter (artikel 111.6 i arbetsordningen): se protokollet

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:54

Början

17:09:21

Slut

17:10:15

17:10 - 17:10 Arbetsplan

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:06:19

Början

17:10:02

Slut

17:16:21

17:16 - 17:16 Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:40

Början

17:15:56

Slut

17:16:36

17:16 - 17:16 Avslutande av sammanträdet

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

17:16:25

Slut

17:16:36

17:16 - 17:16 Avslutande av sessionen

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

17:16:30

Slut

17:16:41

Rättsligt meddelande

Tidigare debatter

Texterna offentliggörs först efter att de har bearbetats i ett fullständigt förhandlingsreferat. Av operativa skäl överensstämmer inte nödvändigtvis ordningen på de offentliggjorda texterna med den ordning som anförandena hölls i under plenarsammanträdet.