Multimedia per debatt

Torsdagen den 26 mars 2020

10:00 - 10:01

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:01:01

Början

10:00:04

Slut

10:01:05

10:00 - 10:01 Återupptagande av sessionen

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

10:00:51

Slut

10:01:02

10:00 - 10:01 Öppnande av sammanträdet

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:19

Början

10:00:56

Slut

10:01:15

10:01 - 10:01 Justering av protokollet från föregående sammanträde

10:01 - 10:03 Datum för sammanträdesperioderna

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:01:57

Början

10:01:24

Slut

10:03:21

10:03 - 10:03 Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:43

Början

10:02:56

Slut

10:03:39

10:03 - 10:03 Begäran om upphävande av immunitet: se protokollet

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:35

Början

10:03:28

Slut

10:04:03

10:03 - 10:04 Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 79 i arbetsordningen): se protokollet

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:29

Början

10:03:53

Slut

10:04:22

10:04 - 10:04 Arbetsplan: se protokollet

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:41

Början

10:04:13

Slut

10:04:54

10:04 - 10:10 Omröstning om begäranden om brådskande debatt (artikel 163 i arbetsordningen)

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:06:26

Början

10:04:43

Slut

10:11:09

10:29 - 10:33

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:04:46

Början

10:29:11

Slut

10:33:57

10:33 - 10:33 Återupptagande av sammanträdet

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:18

Början

10:33:32

Slut

10:33:50

10:33 - 10:37 Uttalande av talmannen

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:04:12

Början

10:33:43

Slut

10:37:55

10:37 - 12:43 Samordnade insatser på EU-nivå med anledning av utbrottet av covid-19 (debatt)

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:54

Början

10:37:30

Slut

10:38:24

Ursula von der Leyen

Roll : Kommissionens ordförande

Tid

00:19:48

Början

10:38:16

Slut

10:58:04

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:01:05

Början

10:57:55

Slut

10:59:00

Esteban González Pons

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:05:23

Början

10:58:48

Slut

11:04:11

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

11:04:02

Slut

11:04:17

Javier Moreno Sánchez

Roll : för S&D-gruppen

Tid

00:04:58

Början

11:04:09

Slut

11:09:07

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:18

Början

11:08:41

Slut

11:08:59

Dominique Riquet

Roll : au nom du groupe Renew

Tid

00:02:40

Början

11:08:50

Slut

11:11:30

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:16

Början

11:11:02

Slut

11:11:18

Nicolas Bay

Roll : au nom du groupe ID

Tid

00:04:01

Början

11:11:06

Slut

11:15:07

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:23

Början

11:14:41

Slut

11:15:04

Ska Keller

Roll : för Gröna/EFA-gruppen

Tid

00:07:22

Början

11:14:52

Slut

11:22:14

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:17

Början

11:21:48

Slut

11:22:05

Derk Jan Eppink

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:02:13

Början

11:22:03

Slut

11:24:16

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

11:24:10

Slut

11:24:22

Manon Aubry

Roll : för GUE/NGL-gruppen

Tid

00:04:30

Början

11:24:15

Slut

11:28:45

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:25

Början

11:28:19

Slut

11:28:44

Esther de Lange

Roll : PPE

Tid

00:04:05

Början

11:28:39

Slut

11:32:44

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:24

Början

11:32:34

Slut

11:32:58

Brando Benifei

Roll : S&D

Tid

00:04:51

Början

11:32:49

Slut

11:37:40

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

11:37:14

Slut

11:37:26

Frédérique Ries

Roll : Renew

Tid

00:03:28

Början

11:37:19

Slut

11:40:47

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:16

Början

11:40:21

Slut

11:40:37

Marco Campomenosi

Roll : ID

Tid

00:03:49

Början

11:40:29

Slut

11:44:18

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

11:43:50

Slut

11:44:02

Angel Dzhambazki

Roll : ECR

Tid

00:03:12

Början

11:43:54

Slut

11:47:06

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

11:46:40

Slut

11:46:52

Marc Botenga

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:41

Början

11:46:44

Slut

11:48:25

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:18

Början

11:47:59

Slut

11:48:17

Siegfried Mureşan

Roll : PPE

Tid

00:03:30

Början

11:48:14

Slut

11:51:44

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:21

Början

11:51:38

Slut

11:51:59

Pedro Marques

Roll : S&D

Tid

00:03:34

Början

11:51:51

Slut

11:55:25

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

11:54:59

Slut

11:55:12

Dragoș Pîslaru

Roll : Renew

Tid

00:03:03

Början

11:55:04

Slut

11:58:07

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

11:57:40

Slut

11:57:55

Laura Huhtasaari

Roll : ID

Tid

00:02:49

Början

11:57:47

Slut

12:00:36

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

12:00:11

Slut

12:00:22

Johan Van Overtveldt

Roll : ECR

Tid

00:02:41

Början

12:00:15

Slut

12:02:56

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

12:02:30

Slut

12:02:43

Mick Wallace

Roll : GUE/NGL

Tid

00:01:35

Början

12:02:40

Slut

12:04:15

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:16

Början

12:04:09

Slut

12:04:25

Daniel Caspary

Roll : PPE

Tid

00:02:38

Början

12:04:17

Slut

12:06:55

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

12:06:28

Slut

12:06:43

Tonino Picula

Roll : S&D

Tid

00:03:37

Början

12:06:35

Slut

12:10:12

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:17

Början

12:09:46

Slut

12:10:03

Sophia in 't Veld

Roll : Renew

Tid

00:02:34

Början

12:09:53

Slut

12:12:27

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

12:12:01

Slut

12:12:15

Maximilian Krah

Roll : ID

Tid

00:02:53

Början

12:12:07

Slut

12:15:00

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

12:14:32

Slut

12:14:43

Helmut Geuking

Roll : ECR

Tid

00:02:41

Början

12:14:36

Slut

12:17:17

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

12:16:51

Slut

12:17:01

Herbert Dorfmann

Roll : PPE

Tid

00:02:42

Början

12:16:54

Slut

12:19:36

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

12:19:10

Slut

12:19:22

Alessandra Moretti

Roll : S&D

Tid

00:03:47

Början

12:19:15

Slut

12:23:02

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

12:22:37

Slut

12:22:51

Jordi Cañas

Roll : Renew

Tid

00:04:04

Början

12:22:43

Slut

12:26:47

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:16

Början

12:26:21

Slut

12:26:37

Jessica Stegrud

Roll : ECR

Tid

00:01:46

Början

12:26:27

Slut

12:28:13

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

12:27:47

Slut

12:27:58

Andreas Schwab

Roll : PPE

Tid

00:02:19

Början

12:27:52

Slut

12:30:11

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

12:29:45

Slut

12:29:59

Jan-Christoph Oetjen

Roll : Renew

Tid

00:02:31

Början

12:29:52

Slut

12:32:23

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:21

Början

12:31:57

Slut

12:32:18

Maroš Šefčovič

Roll : Kommissionens vice ordförande

Tid

00:11:14

Början

12:32:09

Slut

12:43:23

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:19

Början

12:43:16

Slut

12:43:35

12:43 - 12:48 Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna om begäranden om brådskande förfarande (artikel 163 i arbetsordningen)

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:04:49

Början

12:43:40

Slut

12:48:29

17:33 - 17:33 Återupptagande av sammanträdet

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:29

Början

17:33:00

Slut

17:33:29

17:33 - 17:37 Omröstningar om ändringsförslag

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:01:06

Början

17:33:20

Slut

17:34:26

Maximilian Krah

Roll : ID

Tid

00:01:58

Början

17:34:10

Slut

17:36:08

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:02:02

Början

17:35:41

Slut

17:37:43

20:08 - 20:08 Återupptagande av sammanträdet

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

20:08:29

Slut

20:08:42

20:08 - 20:08 Tillkännagivande av resultatet av omröstningarna om ändringsförslag

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:01:26

Början

20:08:37

Slut

20:10:03

20:09 - 20:10 Slutomröstningar

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:45

Början

20:09:43

Slut

20:10:28

22:32 - 22:33 Återupptagande av sammanträdet

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:20

Början

22:32:44

Slut

22:33:04

22:33 - 22:35 Tillkännagivande av resultaten av slutomröstningarna

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:02:29

Början

22:32:56

Slut

22:35:25

22:35 - 22:35 Justering av protokollet från detta sammanträde och översändande av antagna texter: se protokollet

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:58

Början

22:35:01

Slut

22:35:59

22:35 - 22:36 Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

22:35:46

Slut

22:36:01

22:35 - 22:36 Avslutande av sammanträdet

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

22:35:56

Slut

22:36:05

22:36 - 22:36 Avbrytande av sessionen

David Maria Sassoli

Roll : talman

Tid

00:00:08

Början

22:36:11

Slut

22:36:19

Rättsligt meddelande

Tidigare debatter

Texterna offentliggörs först efter att de har bearbetats i ett fullständigt förhandlingsreferat. Av operativa skäl överensstämmer inte nödvändigtvis ordningen på de offentliggjorda texterna med den ordning som anförandena hölls i under plenarsammanträdet.