Multimedia per debatt

Torsdagen den 14 maj 2020

09:01 - 09:01

Rainer Wieland

Roll : Predseda

Tid

00:00:17

Början

09:01:16

Slut

09:01:33

09:01 - 09:02 Öppnande av sammanträdet

Rainer Wieland

Roll : Predseda

Tid

00:01:04

Början

09:01:26

Slut

09:02:30

09:02 - 09:03 Ändring av föredragningslistan: se protokollet

Rainer Wieland

Roll : Predseda

Tid

00:01:11

Början

09:02:15

Slut

09:03:26

09:03 - 09:09 Tillkännagivande av resultaten av omröstningarna

Rainer Wieland

Roll : Predseda

Tid

00:06:49

Början

09:03:10

Slut

09:09:59

09:09 - 09:30 Undantagslagstiftning i Ungern och dess effekter för rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna (debatt)

Rainer Wieland

Roll : Predseda

Tid

00:00:24

Början

09:09:34

Slut

09:09:58

Nikolina Brnjac

Roll : Présidente en exercice du Conseil

Tid

00:03:58

Början

09:09:55

Slut

09:13:53

Rainer Wieland

Roll : Predseda

Tid

00:00:13

Början

09:13:47

Slut

09:14:00

Věra Jourová

Roll : Podpredsedníčka Komisie

Tid

00:07:37

Början

09:13:56

Slut

09:21:33