Multimedia per debatt

Onsdagen den 16 september 2020

09:09 - 09:10

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:41

Början

09:09:35

Slut

09:10:16

09:10 - 09:10 Öppnande av sammanträdet

Pedro Silva Pereira

Roll : talman

Tid

00:00:16

Början

09:10:16

Slut

09:10:32

09:10 - 09:22 Tillkännagivande av omröstningsresultat