Multimedia per debatt

Tisdagen den 8 mars 2022

09:01 - 09:01

Othmar Karas

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

09:01:43

Slut

09:01:52

09:01 - 09:01 Öppnande av den årliga sessionen

Othmar Karas

Roll : talman

Tid

00:00:05

Början

09:01:52

Slut

09:01:57

09:01 - 09:05

Othmar Karas

Roll : talman

Tid

00:01:01

Början

09:01:57

Slut

09:02:58

Robert Roos

Roll : ECR

Tid

00:01:19

Början

09:02:57

Slut

09:04:16

Othmar Karas

Roll : talman

Tid

00:01:11

Början

09:04:14

Slut

09:05:25

09:05 - 12:11 Utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen

Othmar Karas

Roll : talman

Tid

00:00:22

Början

09:05:25

Slut

09:05:47

Sandra Kalniete

Roll : Föredragande

Tid

00:06:41

Början

09:05:46

Slut

09:12:27

Othmar Karas

Roll : talman

Tid

00:00:31

Början

09:12:26

Slut

09:12:57

Josep Borrell Fontelles

Roll : VPC/HR, on behalf of the Council

Tid

00:16:20

Början

09:12:56

Slut

09:29:16

Othmar Karas

Roll : talman

Tid

00:00:21

Början

09:29:15

Slut

09:29:36

Brigitte Klinkert

Roll : CouncilMember

Tid

00:04:54

Början

09:29:34

Slut

09:34:28

Othmar Karas

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

09:34:26

Slut

09:34:41

Věra Jourová

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:11:45

Början

09:34:40

Slut

09:46:25

Othmar Karas

Roll : talman

Tid

00:00:45

Början

09:46:24

Slut

09:47:09

Javier Zarzalejos

Roll : för EPP-gruppen

Tid

00:01:44

Början

09:47:07

Slut

09:48:51

Othmar Karas

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

09:48:50

Slut

09:49:02

Andreas Schieder

Roll : för S&D-gruppen

Tid

00:04:24

Början

09:49:00

Slut

09:53:24

Othmar Karas

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

09:53:23

Slut

09:53:35

Bart Groothuis

Roll : au nom du groupe Renew

Tid

00:02:16

Början

09:53:33

Slut

09:55:49

Othmar Karas

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

09:55:47

Slut

09:56:01

Viola Von Cramon-Taubadel

Roll : för Gröna/EFA-gruppen

Tid

00:02:52

Början

09:56:00

Slut

09:58:52

Othmar Karas

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

09:58:51

Slut

09:59:01

Marco Dreosto

Roll : au nom du groupe ID

Tid

00:03:40

Början

09:58:58

Slut

10:02:38

Othmar Karas

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

10:02:37

Slut

10:02:50

Dace Melbārde

Roll : för ECR-gruppen

Tid

00:02:25

Början

10:02:49

Slut

10:05:14

Othmar Karas

Roll : talman

Tid

00:00:16

Början

10:05:13

Slut

10:05:29

Clare Daly

Roll : au nom du groupe The Left

Tid

00:04:40

Början

10:05:27

Slut

10:10:07

Othmar Karas

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

10:10:06

Slut

10:10:17

Márton Gyöngyösi

Roll : NI

Tid

00:01:29

Början

10:10:16

Slut

10:11:45

Othmar Karas

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

10:11:44

Slut

10:11:55

Rasa Juknevičienė

Roll : PPE

Tid

00:01:50

Början

10:11:54

Slut

10:13:44

Othmar Karas

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

10:13:43

Slut

10:13:58

Pierfrancesco Majorino

Roll : S&D

Tid

00:03:18

Början

10:13:57

Slut

10:17:15

Othmar Karas

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

10:17:14

Slut

10:17:24

Nathalie Loiseau

Roll : Renew

Tid

00:02:01

Början

10:17:22

Slut

10:19:23

Othmar Karas

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

10:19:22

Slut

10:19:35

Markéta Gregorová

Roll : Verts/ALE

Tid

00:02:03

Början

10:19:32

Slut

10:21:35

Othmar Karas

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

10:21:34

Slut

10:21:47

Gilles Lebreton

Roll : ID

Tid

00:02:56

Början

10:21:46

Slut

10:24:42

Othmar Karas

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

10:24:41

Slut

10:24:54

Ryszard Czarnecki

Roll : ECR

Tid

00:02:11

Början

10:24:53

Slut

10:27:04

Othmar Karas

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

10:27:01

Slut

10:27:13

Marisa Matias

Roll : The Left

Tid

00:02:20

Början

10:27:13

Slut

10:29:33

Othmar Karas

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

10:29:29

Slut

10:29:41

Laura Ferrara

Roll : NI

Tid

00:01:20

Början

10:29:40

Slut

10:31:00

Othmar Karas

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

10:30:57

Slut

10:31:07

Eugen Tomac

Roll : PPE

Tid

00:01:42

Början

10:31:05

Slut

10:32:47

Othmar Karas

Roll : talman

Tid

00:00:08

Början

10:32:45

Slut

10:32:53

Raphaël Glucksmann

Roll : S&D

Tid

00:03:26

Början

10:32:52

Slut

10:36:18

Othmar Karas

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

10:36:16

Slut

10:36:27

Morten Løkkegaard

Roll : Renew

Tid

00:01:51

Början

10:36:25

Slut

10:38:16

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

10:38:12

Slut

10:38:23

Gwendoline Delbos-Corfield

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:55

Början

10:38:21

Slut

10:40:16

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

10:40:15

Slut

10:40:26

Nicolaus Fest

Roll : ID

Tid

00:03:44

Början

10:40:23

Slut

10:44:07

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

10:44:06

Slut

10:44:19

Anna Zalewska

Roll : ECR

Tid

00:01:31

Början

10:44:18

Slut

10:45:49

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

10:45:48

Slut

10:45:58

Jérôme Rivière

Roll : NI

Tid

00:01:16

Början

10:45:56

Slut

10:47:12

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:07

Början

10:47:11

Slut

10:47:18

Salvatore De Meo

Roll : PPE

Tid

00:01:48

Början

10:47:17

Slut

10:49:05

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:08

Början

10:49:04

Slut

10:49:12

Christel Schaldemose

Roll : S&D

Tid

00:01:40

Början

10:49:11

Slut

10:50:51

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:08

Början

10:50:49

Slut

10:50:57

Sandro Gozi

Roll : Renew

Tid

00:01:30

Början

10:50:56

Slut

10:52:26

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

10:52:23

Slut

10:52:32

Heidi Hautala

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:51

Början

10:52:31

Slut

10:54:22

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

10:54:20

Slut

10:54:29

Robert Roos

Roll : ECR

Tid

00:01:10

Början

10:54:28

Slut

10:55:38

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

10:55:37

Slut

10:55:47

Mislav Kolakušić

Roll : NI

Tid

00:01:11

Början

10:55:46

Slut

10:56:57

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

10:56:56

Slut

10:57:06

Frances Fitzgerald

Roll : PPE

Tid

00:01:41

Början

10:57:05

Slut

10:58:46

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

10:58:46

Slut

10:58:55

Nacho Sánchez Amor

Roll : S&D

Tid

00:01:57

Början

10:58:54

Slut

11:00:51

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

11:00:50

Slut

11:00:59

Anna Júlia Donáth

Roll : Renew

Tid

00:01:22

Början

11:00:58

Slut

11:02:20

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:07

Början

11:02:18

Slut

11:02:25

Daniel Freund

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:51

Början

11:02:25

Slut

11:04:16

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

11:04:15

Slut

11:04:24

Jorge Buxadé Villalba

Roll : ECR

Tid

00:01:16

Början

11:04:24

Slut

11:05:40

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:08

Början

11:05:39

Slut

11:05:47

Milan Uhrík

Roll : NI

Tid

00:01:12

Början

11:05:47

Slut

11:06:59

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

11:06:58

Slut

11:07:10

Tomáš Zdechovský

Roll : PPE

Tid

00:01:43

Början

11:07:09

Slut

11:08:52

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

11:08:51

Slut

11:09:03

Tonino Picula

Roll : S&D

Tid

00:01:52

Början

11:09:03

Slut

11:10:55

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:08

Början

11:10:55

Slut

11:11:03

Maite Pagazaurtundúa

Roll : Renew

Tid

00:01:32

Början

11:11:02

Slut

11:12:34

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

11:12:34

Slut

11:12:44

Thomas Waitz

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:26

Början

11:12:44

Slut

11:14:10

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

11:14:07

Slut

11:14:16

Ladislav Ilčić

Roll : ECR

Tid

00:01:12

Början

11:14:16

Slut

11:15:28

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

11:15:28

Slut

11:15:38

Miroslav Radačovský

Roll : NI

Tid

00:01:17

Början

11:15:38

Slut

11:16:55

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

11:16:54

Slut

11:17:04

Isabel Wiseler-Lima

Roll : PPE

Tid

00:02:00

Början

11:17:03

Slut

11:19:03

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

11:19:02

Slut

11:19:11

Radka Maxová

Roll : S&D

Tid

00:01:55

Början

11:19:09

Slut

11:21:04

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

11:21:03

Slut

11:21:12

Petras Auštrevičius

Roll : Renew

Tid

00:01:21

Början

11:21:09

Slut

11:22:30

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:07

Början

11:22:29

Slut

11:22:36

Alexandra Geese

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:33

Början

11:22:35

Slut

11:24:08

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

11:24:07

Slut

11:24:16

Dominik Tarczyński

Roll : ECR

Tid

00:01:05

Början

11:24:15

Slut

11:25:20

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

11:25:20

Slut

11:25:29

Radosław Sikorski

Roll : PPE

Tid

00:01:58

Början

11:25:28

Slut

11:27:26

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

11:27:24

Slut

11:27:34

Gabriele Bischoff

Roll : S&D

Tid

00:01:50

Början

11:27:32

Slut

11:29:22

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

11:29:21

Slut

11:29:30

Dragoş Tudorache

Roll : Renew

Tid

00:01:25

Början

11:29:26

Slut

11:30:51

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

11:30:50

Slut

11:30:59

Joachim Stanisław Brudziński

Roll : ECR

Tid

00:01:32

Början

11:30:58

Slut

11:32:30

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

11:32:30

Slut

11:32:39

Liudas Mažylis

Roll : PPE

Tid

00:01:29

Början

11:32:39

Slut

11:34:08

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

11:34:07

Slut

11:34:16

Juan Fernando López Aguilar

Roll : S&D

Tid

00:01:40

Början

11:34:15

Slut

11:35:55

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

11:35:55

Slut

11:36:05

Abir Al-Sahlani

Roll : Renew

Tid

00:01:40

Början

11:36:03

Slut

11:37:43

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

11:37:42

Slut

11:37:51

Anna-Michelle Asimakopoulou

Roll : PPE

Tid

00:01:31

Början

11:37:50

Slut

11:39:21

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

11:39:20

Slut

11:39:29

Petra Kammerevert

Roll : S&D

Tid

00:01:25

Början

11:39:27

Slut

11:40:52

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:08

Början

11:40:50

Slut

11:40:58

Ivars Ijabs

Roll : Renew

Tid

00:01:26

Början

11:40:57

Slut

11:42:23

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:07

Början

11:42:21

Slut

11:42:28

Sunčana Glavak

Roll : PPE

Tid

00:01:56

Början

11:42:28

Slut

11:44:24

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

11:44:22

Slut

11:44:32

Isabel Santos

Roll : S&D

Tid

00:01:34

Början

11:44:27

Slut

11:46:01

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

11:46:01

Slut

11:46:10

Karin Karlsbro

Roll : Renew

Tid

00:01:21

Början

11:46:10

Slut

11:47:31

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

11:47:30

Slut

11:47:39

Gheorghe Falcă

Roll : PPE

Tid

00:01:44

Början

11:47:37

Slut

11:49:21

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

11:49:20

Slut

11:49:29

Engin Eroglu

Roll : Renew

Tid

00:01:19

Början

11:49:28

Slut

11:50:47

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

11:50:44

Slut

11:50:53

Miriam Lexmann

Roll : PPE

Tid

00:01:17

Början

11:50:52

Slut

11:52:09

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

11:52:07

Slut

11:52:16

Charles Goerens

Roll : Renew

Tid

00:01:34

Början

11:52:15

Slut

11:53:49

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:16

Början

11:53:48

Slut

11:54:04

Eva Maydell

Roll : PPE

Tid

00:01:14

Början

11:53:59

Slut

11:55:13

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:06

Början

11:55:13

Slut

11:55:19

Seán Kelly

Roll : PPE

Tid

00:01:15

Början

11:55:18

Slut

11:56:33

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:08

Början

11:56:32

Slut

11:56:40

Paulo Rangel

Roll : PPE

Tid

00:01:54

Början

11:56:40

Slut

11:58:34

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

11:58:33

Slut

11:58:43

Arba Kokalari

Roll : PPE

Tid

00:01:48

Början

11:58:43

Slut

12:00:31

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:07

Början

12:00:31

Slut

12:00:38

Věra Jourová

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:06:16

Början

12:00:37

Slut

12:06:53

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

12:06:53

Slut

12:07:02

Brigitte Klinkert

Roll : CouncilMember

Tid

00:04:13

Början

12:07:01

Slut

12:11:14

Eva Kaili

Roll : talman

Tid

00:00:19

Början

12:11:14

Slut

12:11:33

12:12 - 12:12 Återupptagande av sammanträdet

Roberta Metsola

Roll : talman

Tid

00:00:26

Början

12:12:10

Slut

12:12:36

12:12 - 12:51 Internationella kvinnodagen – Tal av Oksana Zaboujko

Roberta Metsola

Roll : talman

Tid

00:03:08

Början

12:12:36

Slut

12:15:44

Oksana Zabuzhko

Roll :

Tid

00:13:36

Början

12:15:44

Slut

12:29:20

Roberta Metsola

Roll : talman

Tid

00:00:30

Början

12:29:20

Slut

12:29:50

Frances Fitzgerald

Roll : för EPP-gruppen

Tid

00:03:20

Början

12:29:50

Slut

12:33:10

Roberta Metsola

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

12:33:08

Slut

12:33:20

Iratxe García Pérez

Roll : för S&D-gruppen

Tid

00:02:00

Början

12:33:20

Slut

12:35:20

Roberta Metsola

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

12:35:18

Slut

12:35:29

Stéphane Séjourné

Roll : au nom du groupe Renew

Tid

00:02:21

Början

12:35:28

Slut

12:37:49

Roberta Metsola

Roll : talman

Tid

00:00:05

Början

12:37:49

Slut

12:37:54

Ska Keller

Roll : för Gröna/EFA-gruppen

Tid

00:02:50

Början

12:37:54

Slut

12:40:44

Roberta Metsola

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

12:40:43

Slut

12:40:52

Simona Baldassarre

Roll : au nom du groupe ID

Tid

00:02:13

Början

12:40:52

Slut

12:43:05

Roberta Metsola

Roll : talman

Tid

00:00:04

Början

12:43:05

Slut

12:43:09

Assita Kanko

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:02:51

Början

12:43:09

Slut

12:46:00

Roberta Metsola

Roll : talman

Tid

00:00:07

Början

12:45:56

Slut

12:46:03

Manon Aubry

Roll : au nom du groupe The Left

Tid

00:02:58

Början

12:46:01

Slut

12:48:59

Roberta Metsola

Roll : talman

Tid

00:00:08

Början

12:48:58

Slut

12:49:06

Laura Ferrara

Roll : NI

Tid

00:02:34

Början

12:49:06

Slut

12:51:40

Roberta Metsola

Roll : talman

Tid

00:00:19

Början

12:51:40

Slut

12:51:59

12:51 - 12:52 Omröstning

Roberta Metsola

Roll : talman

Tid

00:00:26

Början

12:51:59

Slut

12:52:25

15:00 - 15:00 Återupptagande av sammanträdet

Evelyn Regner

Roll : talman

Tid

00:00:23

Början

15:00:27

Slut

15:00:50

15:00 - 15:01 Utskottens och delegationernas sammansättning

Evelyn Regner

Roll : talman

Tid

00:00:26

Början

15:00:50

Slut

15:01:16

15:01 - 18:33 Den förvärrade flyktingsituationen till följd av Rysslands aggression mot Ukraina (debatt)

Evelyn Regner

Roll : talman

Tid

00:00:48

Början

15:01:16

Slut

15:02:04

Brigitte Klinkert

Roll : CouncilMember

Tid

00:07:55

Början

15:02:00

Slut

15:09:55

Evelyn Regner

Roll : talman

Tid

00:00:18

Början

15:09:54

Slut

15:10:12

Ylva Johansson

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:15:16

Början

15:10:09

Slut

15:25:25

Evelyn Regner

Roll : talman

Tid

00:00:43

Början

15:25:24

Slut

15:26:07

Jeroen Lenaers

Roll : för EPP-gruppen

Tid

00:02:15

Början

15:26:05

Slut

15:28:20

Evelyn Regner

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

15:28:18

Slut

15:28:32

Marek Belka

Roll : för S&D-gruppen

Tid

00:01:49

Början

15:28:30

Slut

15:30:19

Evelyn Regner

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

15:30:17

Slut

15:30:30

Petras Auštrevičius

Roll : au nom du groupe Renew

Tid

00:01:46

Början

15:30:29

Slut

15:32:15

Evelyn Regner

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

15:32:14

Slut

15:32:27

Tineke Strik

Roll : för Gröna/EFA-gruppen

Tid

00:03:19

Början

15:32:26

Slut

15:35:45

Evelyn Regner

Roll : talman

Tid

00:00:18

Början

15:35:44

Slut

15:36:02

Annalisa Tardino

Roll : au nom du groupe ID

Tid

00:02:13

Början

15:36:00

Slut

15:38:13

Evelyn Regner

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

15:38:12

Slut

15:38:25

Witold Jan Waszczykowski

Roll : för ECR-gruppen

Tid

00:02:36

Början

15:38:23

Slut

15:40:59

Evelyn Regner

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

15:40:57

Slut

15:41:09

Cornelia Ernst

Roll : au nom du groupe The Left

Tid

00:01:11

Början

15:41:08

Slut

15:42:19

Evelyn Regner

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

15:42:16

Slut

15:42:30

Andrea Bocskor

Roll : NI

Tid

00:01:33

Början

15:42:29

Slut

15:44:02

Evelyn Regner

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

15:44:01

Slut

15:44:10

Andrius Kubilius

Roll : PPE

Tid

00:01:39

Början

15:44:08

Slut

15:45:47

Evelyn Regner

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

15:45:46

Slut

15:45:58

Gabriele Bischoff

Roll : S&D

Tid

00:01:56

Början

15:45:56

Slut

15:47:52

Evelyn Regner

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

15:47:51

Slut

15:48:01

Sophia in 't Veld

Roll : Renew

Tid

00:01:57

Början

15:47:59

Slut

15:49:56

Evelyn Regner

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

15:49:55

Slut

15:50:07

Diana Riba i Giner

Roll : Verts/ALE

Tid

00:02:08

Början

15:50:05

Slut

15:52:13

Evelyn Regner

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

15:52:11

Slut

15:52:23

Jean-Lin Lacapelle

Roll : ID

Tid

00:02:10

Början

15:52:22

Slut

15:54:32

Evelyn Regner

Roll : talman

Tid

00:00:08

Början

15:54:31

Slut

15:54:39

Ryszard Czarnecki

Roll : ECR

Tid

00:02:16

Början

15:54:38

Slut

15:56:54

Evelyn Regner

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

15:56:53

Slut

15:57:03

Nikolaj Villumsen

Roll : The Left

Tid

00:01:22

Början

15:57:02

Slut

15:58:24

Evelyn Regner

Roll : talman

Tid

00:00:08

Början

15:58:22

Slut

15:58:30

Antoni Comín i Oliveres

Roll : NI

Tid

00:01:23

Början

15:58:29

Slut

15:59:52

Evelyn Regner

Roll : talman

Tid

00:00:08

Början

15:59:50

Slut

15:59:58

Tomas Tobé

Roll : PPE

Tid

00:01:42

Början

15:59:56

Slut

16:01:38

Evelyn Regner

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

16:01:36

Slut

16:01:46

Simona Bonafè

Roll : S&D

Tid

00:01:53

Början

16:01:45

Slut

16:03:38

Evelyn Regner

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

16:03:36

Slut

16:03:46

Bernard Guetta

Roll : Renew

Tid

00:02:02

Början

16:03:44

Slut

16:05:46

Evelyn Regner

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

16:05:45

Slut

16:05:58

Sergey Lagodinsky

Roll : Verts/ALE

Tid

00:02:10

Början

16:05:55

Slut

16:08:05

Evelyn Regner

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

16:08:03

Slut

16:08:17

Tom Vandendriessche

Roll : ID

Tid

00:02:13

Början

16:08:15

Slut

16:10:28

Evelyn Regner

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

16:10:26

Slut

16:10:36

Hermann Tertsch

Roll : ECR

Tid

00:01:26

Början

16:10:35

Slut

16:12:01

Evelyn Regner

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

16:12:00

Slut

16:12:10

Sira Rego

Roll : The Left

Tid

00:01:11

Början

16:12:08

Slut

16:13:19

Evelyn Regner

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

16:13:17

Slut

16:13:29

Laura Ferrara

Roll : NI

Tid

00:01:15

Början

16:13:27

Slut

16:14:42

Evelyn Regner

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

16:14:40

Slut

16:14:50

Michaela Šojdrová

Roll : PPE

Tid

00:02:01

Början

16:14:49

Slut

16:16:50

Evelyn Regner

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

16:16:48

Slut

16:17:01

Birgit Sippel

Roll : S&D

Tid

00:01:13

Början

16:16:59

Slut

16:18:12

Evelyn Regner

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

16:18:10

Slut

16:18:19

Fabienne Keller

Roll : Renew

Tid

00:01:29

Början

16:18:17

Slut

16:19:46

Evelyn Regner

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

16:19:45

Slut

16:19:56

Damien Carême

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:39

Början

16:19:54

Slut

16:21:33

Evelyn Regner

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

16:21:31

Slut

16:21:42

Nicolaus Fest

Roll : ID

Tid

00:02:14

Början

16:21:40

Slut

16:23:54

Evelyn Regner

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

16:23:52

Slut

16:24:07

Joachim Stanisław Brudziński

Roll : ECR

Tid

00:01:21

Början

16:24:05

Slut

16:25:26

Evelyn Regner

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

16:25:25

Slut

16:25:40

Pernando Barrena Arza

Roll : The Left

Tid

00:01:36

Början

16:25:38

Slut

16:27:14

Evelyn Regner

Roll : talman

Tid

00:00:21

Början

16:27:12

Slut

16:27:33

Márton Gyöngyösi

Roll : NI

Tid

00:01:14

Början

16:27:31

Slut

16:28:45

Evelyn Regner

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

16:28:44

Slut

16:28:56

Siegfried Mureşan

Roll : PPE

Tid

00:02:04

Början

16:28:55

Slut

16:30:59

Evelyn Regner

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

16:30:57

Slut

16:31:09

Tonino Picula

Roll : S&D

Tid

00:01:13

Början

16:31:08

Slut

16:32:21

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:16

Början

16:32:19

Slut

16:32:35

Róża Thun und Hohenstein

Roll : Renew

Tid

00:01:33

Början

16:32:31

Slut

16:34:04

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

16:34:02

Slut

16:34:14

Terry Reintke

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:27

Början

16:34:12

Slut

16:35:39

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

16:35:37

Slut

16:35:49

Silvia Sardone

Roll : ID

Tid

00:01:46

Början

16:35:47

Slut

16:37:33

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:18

Början

16:37:31

Slut

16:37:49

Charlie Weimers

Roll : ECR

Tid

00:01:19

Början

16:37:47

Slut

16:39:06

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

16:39:04

Slut

16:39:18

Clare Daly

Roll : The Left

Tid

00:01:31

Början

16:39:16

Slut

16:40:47

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

16:40:45

Slut

16:40:56

Jörg Meuthen

Roll : NI

Tid

00:01:17

Början

16:40:54

Slut

16:42:11

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

16:42:08

Slut

16:42:19

Radosław Sikorski

Roll : PPE

Tid

00:02:11

Början

16:42:17

Slut

16:44:28

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

16:44:26

Slut

16:44:35

Maria Arena

Roll : S&D

Tid

00:01:20

Början

16:44:33

Slut

16:45:53

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

16:45:52

Slut

16:46:03

Jan-Christoph Oetjen

Roll : Renew

Tid

00:01:27

Början

16:46:01

Slut

16:47:28

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

16:47:26

Slut

16:47:39

Alice Kuhnke

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:24

Början

16:47:37

Slut

16:49:01

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

16:49:00

Slut

16:49:10

Patryk Jaki

Roll : ECR

Tid

00:01:30

Början

16:49:09

Slut

16:50:39

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

16:50:37

Slut

16:50:49

Konstantinos Arvanitis

Roll : The Left

Tid

00:01:16

Början

16:50:47

Slut

16:52:03

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

16:52:01

Slut

16:52:10

Kostas Papadakis

Roll : NI

Tid

00:01:18

Början

16:52:08

Slut

16:53:26

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:08

Början

16:53:24

Slut

16:53:32

Dolors Montserrat

Roll : PPE

Tid

00:01:52

Början

16:53:31

Slut

16:55:23

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

16:55:22

Slut

16:55:31

Juan Fernando López Aguilar

Roll : S&D

Tid

00:01:20

Början

16:55:29

Slut

16:56:49

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

16:56:47

Slut

16:56:58

Malik Azmani

Roll : Renew

Tid

00:01:22

Början

16:56:56

Slut

16:58:18

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

16:58:17

Slut

16:58:30

Sylwia Spurek

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:22

Början

16:58:28

Slut

16:59:50

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

16:59:48

Slut

17:00:00

Angel Dzhambazki

Roll : ECR

Tid

00:01:33

Början

17:00:00

Slut

17:01:33

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:17

Början

17:01:33

Slut

17:01:50

Malin Björk

Roll : The Left

Tid

00:01:17

Början

17:01:50

Slut

17:03:07

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

17:03:07

Slut

17:03:19

Balázs Hidvéghi

Roll : NI

Tid

00:01:22

Början

17:03:19

Slut

17:04:41

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

17:04:41

Slut

17:04:54

Isabel Wiseler-Lima

Roll : PPE

Tid

00:01:53

Början

17:04:54

Slut

17:06:47

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

17:06:47

Slut

17:06:59

Juozas Olekas

Roll : S&D

Tid

00:01:32

Början

17:06:59

Slut

17:08:31

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

17:08:31

Slut

17:08:41

Ilhan Kyuchyuk

Roll : Renew

Tid

00:01:28

Början

17:08:41

Slut

17:10:09

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

17:10:09

Slut

17:10:18

Ernest Urtasun

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:14

Början

17:10:18

Slut

17:11:32

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

17:11:32

Slut

17:11:43

Vincenzo Sofo

Roll : ECR

Tid

00:01:14

Början

17:11:43

Slut

17:12:57

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:08

Början

17:12:57

Slut

17:13:05

Idoia Villanueva Ruiz

Roll : The Left

Tid

00:01:28

Början

17:13:05

Slut

17:14:33

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

17:14:33

Slut

17:14:42

Sunčana Glavak

Roll : PPE

Tid

00:02:02

Början

17:14:42

Slut

17:16:44

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:18

Början

17:16:44

Slut

17:17:02

Pietro Bartolo

Roll : S&D

Tid

00:01:20

Början

17:17:02

Slut

17:18:22

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

17:18:22

Slut

17:18:34

Valérie Hayer

Roll : Renew

Tid

00:01:06

Början

17:18:34

Slut

17:19:40

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

17:19:40

Slut

17:19:50

Damian Boeselager

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:23

Början

17:19:50

Slut

17:21:13

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

17:21:13

Slut

17:21:25

Beata Kempa

Roll : ECR

Tid

00:01:47

Början

17:21:25

Slut

17:23:12

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:17

Början

17:23:12

Slut

17:23:29

Miriam Lexmann

Roll : PPE

Tid

00:01:41

Början

17:23:29

Slut

17:25:10

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

17:25:10

Slut

17:25:20

Dan Nica

Roll : S&D

Tid

00:01:33

Början

17:25:20

Slut

17:26:53

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:07

Början

17:26:53

Slut

17:27:00

Nicola Danti

Roll : Renew

Tid

00:01:20

Början

17:27:00

Slut

17:28:20

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

17:28:20

Slut

17:28:32

Saskia Bricmont

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:12

Början

17:28:32

Slut

17:29:44

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

17:29:44

Slut

17:29:54

Alexandr Vondra

Roll : ECR

Tid

00:01:31

Början

17:29:54

Slut

17:31:25

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:05

Början

17:31:25

Slut

17:31:30

Othmar Karas

Roll : PPE

Tid

00:02:12

Början

17:31:30

Slut

17:33:42

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:08

Början

17:33:42

Slut

17:33:50

Javier Moreno Sánchez

Roll : S&D

Tid

00:01:25

Början

17:33:50

Slut

17:35:15

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:04

Början

17:35:16

Slut

17:35:20

Dragoş Pîslaru

Roll : Renew

Tid

00:01:20

Början

17:35:20

Slut

17:36:40

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:18

Början

17:36:40

Slut

17:36:58

Grace O'Sullivan

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:19

Början

17:36:58

Slut

17:38:17

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

17:38:17

Slut

17:38:26

Jadwiga Wiśniewska

Roll : ECR

Tid

00:01:41

Början

17:38:26

Slut

17:40:07

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

17:40:07

Slut

17:40:19

Loucas Fourlas

Roll : PPE

Tid

00:01:30

Början

17:40:19

Slut

17:41:49

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:07

Början

17:41:49

Slut

17:41:56

Isabel Santos

Roll : S&D

Tid

00:01:28

Början

17:41:56

Slut

17:43:24

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:01:14

Början

17:43:25

Slut

17:44:39

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Roll : Renew

Tid

00:01:03

Början

17:43:36

Slut

17:44:39

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

17:44:39

Slut

17:44:52

Mikuláš Peksa

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:07

Början

17:44:52

Slut

17:45:59

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

17:45:59

Slut

17:46:10

Kosma Złotowski

Roll : ECR

Tid

00:01:11

Början

17:46:10

Slut

17:47:21

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

17:47:22

Slut

17:47:33

Seán Kelly

Roll : PPE

Tid

00:01:42

Början

17:47:33

Slut

17:49:15

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

17:49:15

Slut

17:49:24

Sylvie Guillaume

Roll : S&D

Tid

00:01:03

Början

17:49:24

Slut

17:50:27

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

17:50:28

Slut

17:50:40

Elsi Katainen

Roll : Renew

Tid

00:01:11

Början

17:50:40

Slut

17:51:51

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:18

Början

17:51:52

Slut

17:52:10

Janina Ochojska

Roll : PPE

Tid

00:02:03

Början

17:52:10

Slut

17:54:13

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

17:54:14

Slut

17:54:23

Łukasz Kohut

Roll : S&D

Tid

00:01:19

Början

17:54:23

Slut

17:55:42

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

17:55:43

Slut

17:55:57

Dita Charanzová

Roll : Renew

Tid

00:01:23

Början

17:55:56

Slut

17:57:19

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

17:57:20

Slut

17:57:34

Frances Fitzgerald

Roll : PPE

Tid

00:01:40

Början

17:57:34

Slut

17:59:14

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

17:59:15

Slut

17:59:26

Evin Incir

Roll : S&D

Tid

00:01:23

Början

17:59:26

Slut

18:00:49

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

18:00:50

Slut

18:01:03

Abir Al-Sahlani

Roll : Renew

Tid

00:01:40

Början

18:01:03

Slut

18:02:43

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

18:02:44

Slut

18:02:55

Lukas Mandl

Roll : PPE

Tid

00:02:02

Början

18:02:55

Slut

18:04:57

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

18:04:58

Slut

18:05:13

Petar Vitanov

Roll : S&D

Tid

00:01:06

Början

18:05:13

Slut

18:06:19

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

18:06:20

Slut

18:06:31

Michal Šimečka

Roll : Renew

Tid

00:01:13

Början

18:06:31

Slut

18:07:44

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

18:07:45

Slut

18:07:56

Ivan Štefanec

Roll : PPE

Tid

00:01:40

Början

18:07:56

Slut

18:09:36

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

18:09:37

Slut

18:09:46

Bettina Vollath

Roll : S&D

Tid

00:01:15

Början

18:09:46

Slut

18:11:01

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

18:11:02

Slut

18:11:13

Urmas Paet

Roll : Renew

Tid

00:01:37

Början

18:11:13

Slut

18:12:50

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

18:12:51

Slut

18:13:02

Karlo Ressler

Roll : PPE

Tid

00:01:48

Början

18:13:02

Slut

18:14:50

Roberts Zīle

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

18:14:51

Slut

18:15:02

Tanja Fajon

Roll : S&D

Tid

00:01:19

Början

18:15:02

Slut

18:16:21

Othmar Karas

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

18:16:22

Slut

18:16:36

José Ramón Bauzá Díaz

Roll : Renew

Tid

00:01:07

Början

18:16:36

Slut

18:17:43

Othmar Karas

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

18:17:44

Slut

18:17:54

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Roll : PPE

Tid

00:02:02

Början

18:17:54

Slut

18:19:56

Othmar Karas

Roll : talman

Tid

00:00:17

Början

18:19:57

Slut

18:20:14

Victor Negrescu

Roll : S&D

Tid

00:01:08

Början

18:20:14

Slut

18:21:22

Othmar Karas

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

18:21:23

Slut

18:21:35

Dacian Cioloş

Roll : Renew

Tid

00:01:25

Början

18:21:35

Slut

18:23:00

Othmar Karas

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

18:23:01

Slut

18:23:14

Peter van Dalen

Roll : PPE

Tid

00:01:41

Början

18:23:14

Slut

18:24:55

Othmar Karas

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

18:24:56

Slut

18:25:08

Antonio Tajani

Roll : PPE

Tid

00:01:21

Början

18:25:08

Slut

18:26:29

Othmar Karas

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

18:26:30

Slut

18:26:39

Nicolae Ştefănuță

Roll : Renew

Tid

00:01:13

Början

18:26:39

Slut

18:27:52

Othmar Karas

Roll : talman

Tid

00:00:22

Början

18:27:53

Slut

18:28:15

Ylva Johansson

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:03:04

Början

18:28:15

Slut

18:31:19

Othmar Karas

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

18:31:20

Slut

18:31:34

Brigitte Klinkert

Roll : CouncilMember

Tid

00:01:39

Början

18:31:34

Slut

18:33:13

Othmar Karas

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

18:33:14

Slut

18:33:23

18:33 - 19:00 Situationen i Bosnien och Hercegovina (debatt)

Othmar Karas

Roll : talman

Tid

00:00:36

Början

18:33:24

Slut

18:34:00

Olivér Várhelyi

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:04:56

Början

18:34:00

Slut

18:38:56

Othmar Karas

Roll : talman

Tid

00:00:23

Början

18:38:57

Slut

18:39:20

Paulo Rangel

Roll : för EPP-gruppen

Tid

00:01:55

Början

18:39:20

Slut

18:41:15

Othmar Karas

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

18:41:16

Slut

18:41:31

Dietmar Köster

Roll : för S&D-gruppen

Tid

00:01:43

Början

18:41:31

Slut

18:43:14

Othmar Karas