Multimedia per debatt

Tisdagen den 8 mars 2022

-

Othmar KARAS

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

Slut

- Öppnande av den årliga sessionen

Othmar KARAS

Roll : talman

Tid

00:00:05

Början

Slut

-

Othmar KARAS

Roll : talman

Tid

00:01:01

Början

Slut

-

Robert ROOS

Roll : ECR

Tid

00:01:19

Början

Slut

-

Othmar KARAS

Roll : talman

Tid

00:01:11

Början

Slut

- Utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen

Othmar KARAS

Roll : talman

Tid

00:00:22

Början

Slut

Sandra KALNIETE

Roll : Föredragande

Tid

00:06:41

Början

Slut

Othmar KARAS

Roll : talman

Tid

00:00:31

Början

Slut

Josep BORRELL FONTELLES

Roll : VPC/HR, on behalf of the Council

Tid

00:16:20

Början

Slut

Othmar KARAS

Roll : talman

Tid

00:00:21

Början

Slut

Brigitte KLINKERT

Roll : CouncilMember

Tid

00:04:54

Början

Slut

Othmar KARAS

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

Slut

Věra JOUROVÁ

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:11:45

Början

Slut

Othmar KARAS

Roll : talman

Tid

00:00:45

Början

Slut

Javier ZARZALEJOS

Roll : för EPP-gruppen

Tid

00:01:44

Början

Slut

Othmar KARAS

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

Slut

Andreas SCHIEDER

Roll : för S&D-gruppen

Tid

00:04:24

Början

Slut

Othmar KARAS

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

Slut

Bart GROOTHUIS

Roll : au nom du groupe Renew

Tid

00:02:16

Början

Slut

Othmar KARAS

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

Slut

Viola VON CRAMON-TAUBADEL

Roll : för Gröna/EFA-gruppen

Tid

00:02:52

Början

Slut

Othmar KARAS

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

Slut

Marco DREOSTO

Roll : au nom du groupe ID

Tid

00:03:40

Början

Slut

Othmar KARAS

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

Slut

Dace MELBĀRDE

Roll : för ECR-gruppen

Tid

00:02:25

Början

Slut

Othmar KARAS

Roll : talman

Tid

00:00:16

Början

Slut

Clare DALY

Roll : au nom du groupe The Left

Tid

00:04:40

Början

Slut

Othmar KARAS

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

Slut

Márton GYÖNGYÖSI

Roll : NI

Tid

00:01:29

Början

Slut

Othmar KARAS

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

Slut

Rasa JUKNEVIČIENĖ

Roll : PPE

Tid

00:01:50

Början

Slut

Othmar KARAS

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

Slut

Pierfrancesco MAJORINO

Roll : S&D

Tid

00:03:18

Början

Slut

Othmar KARAS

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

Slut

Nathalie LOISEAU

Roll : Renew

Tid

00:02:01

Början

Slut

Othmar KARAS

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

Slut

Markéta GREGOROVÁ

Roll : Verts/ALE

Tid

00:02:03

Början

Slut

Othmar KARAS

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

Slut

Gilles LEBRETON

Roll : ID

Tid

00:02:56

Början

Slut

Othmar KARAS

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

Slut

Ryszard CZARNECKI

Roll : ECR

Tid

00:02:11

Början

Slut

Othmar KARAS

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

Slut

Marisa MATIAS

Roll : The Left

Tid

00:02:20

Början

Slut

Othmar KARAS

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

Slut

Laura FERRARA

Roll : NI

Tid

00:01:20

Början

Slut

Othmar KARAS

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

Slut

Eugen TOMAC

Roll : PPE

Tid

00:01:42

Början

Slut

Othmar KARAS

Roll : talman

Tid

00:00:08

Början

Slut

Raphaël GLUCKSMANN

Roll : S&D

Tid

00:03:26

Början

Slut

Othmar KARAS

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

Slut

Morten LØKKEGAARD

Roll : Renew

Tid

00:01:51

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

Slut

Gwendoline DELBOS-CORFIELD

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:55

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

Slut

Nicolaus FEST

Roll : ID

Tid

00:03:44

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

Slut

Anna ZALEWSKA

Roll : ECR

Tid

00:01:31

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

Slut

Jérôme RIVIÈRE

Roll : NI

Tid

00:01:16

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:07

Början

Slut

Salvatore DE MEO

Roll : PPE

Tid

00:01:48

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:08

Början

Slut

Christel SCHALDEMOSE

Roll : S&D

Tid

00:01:40

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:08

Början

Slut

Sandro GOZI

Roll : Renew

Tid

00:01:30

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

Slut

Heidi HAUTALA

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:51

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

Slut

Robert ROOS

Roll : ECR

Tid

00:01:10

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

Slut

Mislav KOLAKUŠIĆ

Roll : NI

Tid

00:01:11

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

Slut

Frances FITZGERALD

Roll : PPE

Tid

00:01:41

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

Slut

Nacho SÁNCHEZ AMOR

Roll : S&D

Tid

00:01:57

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

Slut

Anna Júlia DONÁTH

Roll : Renew

Tid

00:01:22

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:07

Början

Slut

Daniel FREUND

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:51

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

Slut

Jorge BUXADÉ VILLALBA

Roll : ECR

Tid

00:01:16

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:08

Början

Slut

Milan UHRÍK

Roll : NI

Tid

00:01:12

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

Slut

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Roll : PPE

Tid

00:01:43

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

Slut

Tonino PICULA

Roll : S&D

Tid

00:01:52

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:08

Början

Slut

Maite PAGAZAURTUNDÚA

Roll : Renew

Tid

00:01:32

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

Slut

Thomas WAITZ

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:26

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

Slut

Ladislav ILČIĆ

Roll : ECR

Tid

00:01:12

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

Slut

Miroslav RADAČOVSKÝ

Roll : NI

Tid

00:01:17

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

Slut

Isabel WISELER-LIMA

Roll : PPE

Tid

00:02:00

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

Slut

Radka MAXOVÁ

Roll : S&D

Tid

00:01:55

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

Slut

Petras AUŠTREVIČIUS

Roll : Renew

Tid

00:01:21

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:07

Början

Slut

Alexandra GEESE

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:33

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

Slut

Dominik TARCZYŃSKI

Roll : ECR

Tid

00:01:05

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

Slut

Radosław SIKORSKI

Roll : PPE

Tid

00:01:58

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

Slut

Gabriele BISCHOFF

Roll : S&D

Tid

00:01:50

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

Slut

Dragoş TUDORACHE

Roll : Renew

Tid

00:01:25

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

Slut

Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

Roll : ECR

Tid

00:01:32

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

Slut

Liudas MAŽYLIS

Roll : PPE

Tid

00:01:29

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

Slut

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Roll : S&D

Tid

00:01:40

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

Slut

Abir AL-SAHLANI

Roll : Renew

Tid

00:01:40

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

Slut

Anna-Michelle ASIMAKOPOULOU

Roll : PPE

Tid

00:01:31

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

Slut

Petra KAMMEREVERT

Roll : S&D

Tid

00:01:25

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:08

Början

Slut

Ivars IJABS

Roll : Renew

Tid

00:01:26

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:07

Början

Slut

Sunčana GLAVAK

Roll : PPE

Tid

00:01:56

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

Slut

Isabel SANTOS

Roll : S&D

Tid

00:01:34

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

Slut

Karin KARLSBRO

Roll : Renew

Tid

00:01:21

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

Slut

Gheorghe FALCĂ

Roll : PPE

Tid

00:01:44

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

Slut

Engin EROGLU

Roll : Renew

Tid

00:01:19

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

Slut

Miriam LEXMANN

Roll : PPE

Tid

00:01:17

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

Slut

Charles GOERENS

Roll : Renew

Tid

00:01:34

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:16

Början

Slut

Eva MAYDELL

Roll : PPE

Tid

00:01:14

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:06

Början

Slut

Seán KELLY

Roll : PPE

Tid

00:01:15

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:08

Början

Slut

Paulo RANGEL

Roll : PPE

Tid

00:01:54

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

Slut

Arba KOKALARI

Roll : PPE

Tid

00:01:48

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:07

Början

Slut

Věra JOUROVÁ

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:06:16

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

Slut

Brigitte KLINKERT

Roll : CouncilMember

Tid

00:04:13

Början

Slut

Eva KAILI

Roll : talman

Tid

00:00:19

Början

Slut

- Återupptagande av sammanträdet

Roberta METSOLA

Roll : talman

Tid

00:00:26

Början

Slut

- Internationella kvinnodagen – Tal av Oksana Zaboujko

Roberta METSOLA

Roll : talman

Tid

00:03:08

Början

Slut

Oksana ZABUZHKO

Roll :

Tid

00:13:36

Början

Slut

Roberta METSOLA

Roll : talman

Tid

00:00:30

Början

Slut

Frances FITZGERALD

Roll : för EPP-gruppen

Tid

00:03:20

Början

Slut

Roberta METSOLA

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

Slut

Iratxe GARCÍA PÉREZ

Roll : för S&D-gruppen

Tid

00:02:00

Början

Slut

Roberta METSOLA

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

Slut

Stéphane SÉJOURNÉ

Roll : au nom du groupe Renew

Tid

00:02:21

Början

Slut

Roberta METSOLA

Roll : talman

Tid

00:00:05

Början

Slut

Ska KELLER

Roll : för Gröna/EFA-gruppen

Tid

00:02:50

Början

Slut

Roberta METSOLA

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

Slut

Simona BALDASSARRE

Roll : au nom du groupe ID

Tid

00:02:13

Början

Slut

Roberta METSOLA

Roll : talman

Tid

00:00:04

Början

Slut

Assita KANKO

Roll : På gruppens vägnar

Tid

00:02:51

Början

Slut

Roberta METSOLA

Roll : talman

Tid

00:00:07

Början

Slut

Manon AUBRY

Roll : au nom du groupe The Left

Tid

00:02:58

Början

Slut

Roberta METSOLA

Roll : talman

Tid

00:00:08

Början

Slut

Laura FERRARA

Roll : NI

Tid

00:02:34

Början

Slut

Roberta METSOLA

Roll : talman

Tid

00:00:19

Början

Slut

- Omröstning

Roberta METSOLA

Roll : talman

Tid

00:00:26

Början

Slut

- Återupptagande av sammanträdet

Evelyn REGNER

Roll : talman

Tid

00:00:23

Början

Slut

- Utskottens och delegationernas sammansättning

Evelyn REGNER

Roll : talman

Tid

00:00:26

Början

Slut

- Den förvärrade flyktingsituationen till följd av Rysslands aggression mot Ukraina (debatt)

Evelyn REGNER

Roll : talman

Tid

00:00:48

Början

Slut

Brigitte KLINKERT

Roll : CouncilMember

Tid

00:07:55

Början

Slut

Evelyn REGNER

Roll : talman

Tid

00:00:18

Början

Slut

Ylva JOHANSSON

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:15:16

Början

Slut

Evelyn REGNER

Roll : talman

Tid

00:00:43

Början

Slut

Jeroen LENAERS

Roll : för EPP-gruppen

Tid

00:02:15

Början

Slut

Evelyn REGNER

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

Slut

Marek BELKA

Roll : för S&D-gruppen

Tid

00:01:49

Början

Slut

Evelyn REGNER

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

Slut

Petras AUŠTREVIČIUS

Roll : au nom du groupe Renew

Tid

00:01:46

Början

Slut

Evelyn REGNER

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

Slut

Tineke STRIK

Roll : för Gröna/EFA-gruppen

Tid

00:03:19

Början

Slut

Evelyn REGNER

Roll : talman

Tid

00:00:18

Början

Slut

Annalisa TARDINO

Roll : au nom du groupe ID

Tid

00:02:13

Början

Slut

Evelyn REGNER

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

Slut

Witold Jan WASZCZYKOWSKI

Roll : för ECR-gruppen

Tid

00:02:36

Början

Slut

Evelyn REGNER

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

Slut

Cornelia ERNST

Roll : au nom du groupe The Left

Tid

00:01:11

Början

Slut

Evelyn REGNER

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

Slut

Andrea BOCSKOR

Roll : NI

Tid

00:01:33

Början

Slut

Evelyn REGNER

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

Slut

Andrius KUBILIUS

Roll : PPE

Tid

00:01:39

Början

Slut

Evelyn REGNER

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

Slut

Gabriele BISCHOFF

Roll : S&D

Tid

00:01:56

Början

Slut

Evelyn REGNER

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

Slut

Sophia IN 'T VELD

Roll : Renew

Tid

00:01:57

Början

Slut

Evelyn REGNER

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

Slut

Diana RIBA I GINER

Roll : Verts/ALE

Tid

00:02:08

Början

Slut

Evelyn REGNER

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

Slut

Jean-Lin LACAPELLE

Roll : ID

Tid

00:02:10

Början

Slut

Evelyn REGNER

Roll : talman

Tid

00:00:08

Början

Slut

Ryszard CZARNECKI

Roll : ECR

Tid

00:02:16

Början

Slut

Evelyn REGNER

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

Slut

Nikolaj VILLUMSEN

Roll : The Left

Tid

00:01:22

Början

Slut

Evelyn REGNER

Roll : talman

Tid

00:00:08

Början

Slut

Antoni COMÍN I OLIVERES

Roll : NI

Tid

00:01:23

Början

Slut

Evelyn REGNER

Roll : talman

Tid

00:00:08

Början

Slut

Tomas TOBÉ

Roll : PPE

Tid

00:01:42

Början

Slut

Evelyn REGNER

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

Slut

Simona BONAFÈ

Roll : S&D

Tid

00:01:53

Början

Slut

Evelyn REGNER

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

Slut

Bernard GUETTA

Roll : Renew

Tid

00:02:02

Början

Slut

Evelyn REGNER

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

Slut

Sergey LAGODINSKY

Roll : Verts/ALE

Tid

00:02:10

Början

Slut

Evelyn REGNER

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

Slut

Tom VANDENDRIESSCHE

Roll : ID

Tid

00:02:13

Början

Slut

Evelyn REGNER

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

Slut

Hermann TERTSCH

Roll : ECR

Tid

00:01:26

Början

Slut

Evelyn REGNER

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

Slut

Sira REGO

Roll : The Left

Tid

00:01:11

Början

Slut

Evelyn REGNER

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

Slut

Laura FERRARA

Roll : NI

Tid

00:01:15

Början

Slut

Evelyn REGNER

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

Slut

Michaela ŠOJDROVÁ

Roll : PPE

Tid

00:02:01

Början

Slut

Evelyn REGNER

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

Slut

Birgit SIPPEL

Roll : S&D

Tid

00:01:13

Början

Slut

Evelyn REGNER

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

Slut

Fabienne KELLER

Roll : Renew

Tid

00:01:29

Början

Slut

Evelyn REGNER

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

Slut

Damien CARÊME

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:39

Början

Slut

Evelyn REGNER

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

Slut

Nicolaus FEST

Roll : ID

Tid

00:02:14

Början

Slut

Evelyn REGNER

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

Slut

Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

Roll : ECR

Tid

00:01:21

Början

Slut

Evelyn REGNER

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

Slut

Pernando BARRENA ARZA

Roll : The Left

Tid

00:01:36

Början

Slut

Evelyn REGNER

Roll : talman

Tid

00:00:21

Början

Slut

Márton GYÖNGYÖSI

Roll : NI

Tid

00:01:14

Början

Slut

Evelyn REGNER

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

Slut

Siegfried MUREŞAN

Roll : PPE

Tid

00:02:04

Början

Slut

Evelyn REGNER

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

Slut

Tonino PICULA

Roll : S&D

Tid

00:01:13

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:16

Början

Slut

Róża THUN UND HOHENSTEIN

Roll : Renew

Tid

00:01:33

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

Slut

Terry REINTKE

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:27

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

Slut

Silvia SARDONE

Roll : ID

Tid

00:01:46

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:18

Början

Slut

Charlie WEIMERS

Roll : ECR

Tid

00:01:19

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

Slut

Clare DALY

Roll : The Left

Tid

00:01:31

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

Slut

Jörg MEUTHEN

Roll : NI

Tid

00:01:17

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

Slut

Radosław SIKORSKI

Roll : PPE

Tid

00:02:11

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

Slut

Maria ARENA

Roll : S&D

Tid

00:01:20

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

Slut

Jan-Christoph OETJEN

Roll : Renew

Tid

00:01:27

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

Slut

Alice KUHNKE

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:24

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

Slut

Patryk JAKI

Roll : ECR

Tid

00:01:30

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

Slut

Konstantinos ARVANITIS

Roll : The Left

Tid

00:01:16

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

Slut

Kostas PAPADAKIS

Roll : NI

Tid

00:01:18

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:08

Början

Slut

Dolors MONTSERRAT

Roll : PPE

Tid

00:01:52

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

Slut

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Roll : S&D

Tid

00:01:20

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

Slut

Malik AZMANI

Roll : Renew

Tid

00:01:22

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

Slut

Sylwia SPUREK

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:22

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

Slut

Angel DZHAMBAZKI

Roll : ECR

Tid

00:01:33

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:17

Början

Slut

Malin BJÖRK

Roll : The Left

Tid

00:01:17

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

Slut

Balázs HIDVÉGHI

Roll : NI

Tid

00:01:22

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

Slut

Isabel WISELER-LIMA

Roll : PPE

Tid

00:01:53

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

Slut

Juozas OLEKAS

Roll : S&D

Tid

00:01:32

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

Slut

Ilhan KYUCHYUK

Roll : Renew

Tid

00:01:28

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

Slut

Ernest URTASUN

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:14

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

Slut

Vincenzo SOFO

Roll : ECR

Tid

00:01:14

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:08

Början

Slut

Idoia VILLANUEVA RUIZ

Roll : The Left

Tid

00:01:28

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

Slut

Sunčana GLAVAK

Roll : PPE

Tid

00:02:02

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:18

Början

Slut

Pietro BARTOLO

Roll : S&D

Tid

00:01:20

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

Slut

Valérie HAYER

Roll : Renew

Tid

00:01:06

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

Slut

Damian BOESELAGER

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:23

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

Slut

Beata KEMPA

Roll : ECR

Tid

00:01:47

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:17

Början

Slut

Miriam LEXMANN

Roll : PPE

Tid

00:01:41

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

Slut

Dan NICA

Roll : S&D

Tid

00:01:33

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:07

Början

Slut

Nicola DANTI

Roll : Renew

Tid

00:01:20

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

Slut

Saskia BRICMONT

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:12

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

Slut

Alexandr VONDRA

Roll : ECR

Tid

00:01:31

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:05

Början

Slut

Othmar KARAS

Roll : PPE

Tid

00:02:12

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:08

Början

Slut

Javier MORENO SÁNCHEZ

Roll : S&D

Tid

00:01:25

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:04

Början

Slut

Dragoş PÎSLARU

Roll : Renew

Tid

00:01:20

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:18

Början

Slut

Grace O'SULLIVAN

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:19

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

Slut

Jadwiga WIŚNIEWSKA

Roll : ECR

Tid

00:01:41

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

Slut

Loucas FOURLAS

Roll : PPE

Tid

00:01:30

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:07

Början

Slut

Isabel SANTOS

Roll : S&D

Tid

00:01:28

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:01:14

Början

Slut

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Roll : Renew

Tid

00:01:03

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

Slut

Mikuláš PEKSA

Roll : Verts/ALE

Tid

00:01:07

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

Slut

Kosma ZŁOTOWSKI

Roll : ECR

Tid

00:01:11

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

Slut

Seán KELLY

Roll : PPE

Tid

00:01:42

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

Slut

Sylvie GUILLAUME

Roll : S&D

Tid

00:01:03

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

Slut

Elsi KATAINEN

Roll : Renew

Tid

00:01:11

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:18

Början

Slut

Janina OCHOJSKA

Roll : PPE

Tid

00:02:03

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

Slut

Łukasz KOHUT

Roll : S&D

Tid

00:01:19

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

Slut

Dita CHARANZOVÁ

Roll : Renew

Tid

00:01:23

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

Slut

Frances FITZGERALD

Roll : PPE

Tid

00:01:40

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

Slut

Evin INCIR

Roll : S&D

Tid

00:01:23

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

Slut

Abir AL-SAHLANI

Roll : Renew

Tid

00:01:40

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

Slut

Lukas MANDL

Roll : PPE

Tid

00:02:02

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:15

Början

Slut

Petar VITANOV

Roll : S&D

Tid

00:01:06

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

Slut

Michal ŠIMEČKA

Roll : Renew

Tid

00:01:13

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

Slut

Ivan ŠTEFANEC

Roll : PPE

Tid

00:01:40

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

Slut

Bettina VOLLATH

Roll : S&D

Tid

00:01:15

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

Slut

Urmas PAET

Roll : Renew

Tid

00:01:37

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

Slut

Karlo RESSLER

Roll : PPE

Tid

00:01:48

Början

Slut

Roberts ZĪLE

Roll : talman

Tid

00:00:11

Början

Slut

Tanja FAJON

Roll : S&D

Tid

00:01:19

Början

Slut

Othmar KARAS

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

Slut

José Ramón BAUZÁ DÍAZ

Roll : Renew

Tid

00:01:07

Början

Slut

Othmar KARAS

Roll : talman

Tid

00:00:10

Början

Slut

Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Roll : PPE

Tid

00:02:02

Början

Slut

Othmar KARAS

Roll : talman

Tid

00:00:17

Början

Slut

Victor NEGRESCU

Roll : S&D

Tid

00:01:08

Början

Slut

Othmar KARAS

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

Slut

Dacian CIOLOŞ

Roll : Renew

Tid

00:01:25

Början

Slut

Othmar KARAS

Roll : talman

Tid

00:00:13

Början

Slut

Peter van DALEN

Roll : PPE

Tid

00:01:41

Början

Slut

Othmar KARAS

Roll : talman

Tid

00:00:12

Början

Slut

Antonio TAJANI

Roll : PPE

Tid

00:01:21

Början

Slut

Othmar KARAS

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

Slut

Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

Roll : Renew

Tid

00:01:13

Början

Slut

Othmar KARAS

Roll : talman

Tid

00:00:22

Början

Slut

Ylva JOHANSSON

Roll : kommissionsledamot

Tid

00:03:04

Början

Slut

Othmar KARAS

Roll : talman

Tid

00:00:14

Början

Slut

Brigitte KLINKERT

Roll : CouncilMember

Tid

00:01:39

Början

Slut

Othmar KARAS

Roll : talman

Tid

00:00:09

Början

Slut