Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Abuse of ARENH in France by energy-intensive industries and alternative suppliers in the context of the new system of State aid

Priority question for written answer P-003993/2022
to the Commission
Rule 138
Marina Mesure (The Left)

07-12-2022 P-003993/2022

  Social Mobility Subsidy - Madeira

Priority question for written answer P-003988/2022
to the Commission
Rule 138
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

07-12-2022 P-003988/2022

  Telecom tariff hikes fuelled by inflation

Priority question for written answer P-003987/2022
to the Commission
Rule 138
Denis Nesci (ECR)

07-12-2022 P-003987/2022

  Sanctions against Hungary

Priority question for written answer P-003944/2022
to the Commission
Rule 138
Jean-Paul Garraud (ID)

06-12-2022 P-003944/2022

  Freezing of the Russian Central Bank’s reserves

Priority question for written answer P-003939/2022
to the Commission
Rule 138
Urmas Paet (Renew)

05-12-2022 P-003939/2022

  Taxing digital platforms to fund the media

Priority question for written answer P-003937/2022
to the Commission
Rule 138
Geoffroy Didier (PPE)

05-12-2022 P-003937/2022

  Human rights abuses in Egypt – the detention of Alaa Abd El Fattah

Priority question for written answer P-003935/2022
to the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Rule 138
Chris MacManus (The Left)

05-12-2022 P-003935/2022

  Romanian transport infrastructure and Ukraine solidarity corridors

Priority question for written answer P-003915/2022
to the Commission
Rule 138
Mihai Tudose (S&D)

02-12-2022 P-003915/2022

 

Loopholes in the sanctions regime imposed on Russia and the case of CLAAS KGaA mbH

Priority question for written answer P-003914/2022
to the Commission
Rule 138
Viola von Cramon-Taubadel (Verts/ALE)

02-12-2022 P-003914/2022

  Own resources for the EU budget

Question for written answer E-003916/2022
to the Commission
Rule 138
Mihai Tudose (S&D)

02-12-2022 E-003916/2022

Kontakt

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 136)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 137)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 138)

Meddelande om behandling av personuppgifter