Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Tariffs on Russian energy imports

Priority question for written answer P-001824/2022
to the Council
Rule 138
Eugen Jurzyca (ECR)

17-05-2022 P-001824/2022

  Adjustment clause and unilateral modifications to electricity billing in Greece

Priority question for written answer P-001809/2022
to the Commission
Rule 138
Emmanouil Fragkos (ECR)

16-05-2022 P-001809/2022

  Speeding up the legislative process on new genomic techniques in the light of the situation in Ukraine

Priority question for written answer P-001807/2022
to the Commission
Rule 138
Tom Vandenkendelaere (PPE), Michaela Šojdrová (PPE)

16-05-2022 P-001807/2022

  Green transition and ‘Superbonus 110 %’

Priority question for written answer P-001794/2022
to the Commission
Rule 138
Laura Ferrara (NI)

13-05-2022 P-001794/2022

  Brexit Adjustment Reserve funding for ports and harbours in Ireland

Question for written answer E-001793/2022
to the Commission
Rule 138
Chris MacManus (The Left)

13-05-2022 E-001793/2022

  Rising costs and shortages of food

Question for written answer E-001792/2022
to the Commission
Rule 138
Lefteris Nikolaou-Alavanos (NI)

13-05-2022 E-001792/2022

  Taxis and chauffeur-driven private hire vehicles: clarification on the notice on local passenger transport-on-demand

Priority question for written answer P-001783/2022
to the Commission
Rule 138
Susanna Ceccardi (ID)

12-05-2022 P-001783/2022

  Investment in the development of the EU’s external border regions to respond to the new situation

Priority question for written answer P-001776/2022
to the Commission
Rule 138
Eero Heinäluoma (S&D)

12-05-2022 P-001776/2022

  Commission action to protect consumers so as to ensure they are not misled by the increasingly ubiquitous Nutri-Score labelling system

Priority question for written answer P-001773/2022
to the Commission
Rule 138
Krzysztof Jurgiel (ECR)

12-05-2022 P-001773/2022

  Guarantees as to Ukraine's ability to repay EU loans

Priority question for written answer P-001771/2022
to the Commission
Rule 138
Jean-Paul Garraud (ID)

12-05-2022 P-001771/2022

Kontakt

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 136)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 137)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 138)

Meddelande om behandling av personuppgifter