Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Expert groups

Priority question for written answer P-001046/2023
to the Commission
Rule 138
Irène Tolleret (Renew)

28-03-2023 P-001046/2023

  Violent and arbitrary police repression of demonstrations against pension reform in France

Priority question for written answer P-001045/2023
to the Commission
Rule 138
Manon Aubry (The Left), Leila Chaibi (The Left), Marina Mesure (The Left)

28-03-2023 P-001045/2023

  Alarming data from Spain's Independent Authority for Fiscal Responsibility on the pension reform’s effect on the fiscal deficit

Priority question for written answer P-001027/2023
to the Commission
Rule 138
Eva Maria Poptcheva (Renew), Adrián Vázquez Lázara (Renew)

27-03-2023 P-001027/2023

  Structural abuses in the transport of unweaned calves from Ireland to control posts near the French port of Cherbourg

Priority question for written answer P-001016/2023
to the Commission
Rule 138
Anja Hazekamp (The Left)

24-03-2023 P-001016/2023

  Impact of offshore wind farms in Galicia

Question for written answer E-001012/2023
to the Commission
Rule 138
Ana Miranda (Verts/ALE)

24-03-2023 E-001012/2023

Krisinstrument för den inre marknaden

Fråga för skriftligt besvarande E-001010/2023
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Sara Skyttedal (PPE)

23-03-2023 E-001010/2023

  Short-term measures to secure affordable and sustainable energy in Romania

Question for written answer E-001008/2023
to the Commission
Rule 138
Eugen Tomac (PPE)

23-03-2023 E-001008/2023

  A short and medium-term response to Europe's energy crisis

Question for written answer E-001007/2023
to the Commission
Rule 138
Eugen Tomac (PPE)

23-03-2023 E-001007/2023

  Problems caused by free grazing animals

Question for written answer E-001004/2023
to the Commission
Rule 138
Emmanouil Fragkos (ECR)

23-03-2023 E-001004/2023

  Measures to deal with shortages at hospitals in Pella and Thessaloniki

Question for written answer E-001003/2023
to the Commission
Rule 138
Emmanouil Fragkos (ECR)

23-03-2023 E-001003/2023

Kontakt

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 136)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 137)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 138)

Meddelande om behandling av personuppgifter