Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Distribution of Russian steel slab import quotas following EU sanctions

Priority question for written answer P-001353/2024
to the Commission
Rule 138
Benoît Lutgen (PPE)

25-04-2024 P-001353/2024

  Video games

Priority question for written answer P-001352/2024
to the Commission
Rule 138
Niklas Nienaß (Verts/ALE), Patrick Breyer (Verts/ALE)

25-04-2024 P-001352/2024

  Dissemination of neo-Nazi and anti-Semitic conspiracy theories by General Robert Brieger

Priority question for written answer P-001351/2024
to the Council
Rule 138
Thomas Waitz (Verts/ALE)

25-04-2024 P-001351/2024

  Impact of EU’s green taxonomy on the development of sail propulsion for transport vessels

Priority question for written answer P-001331/2024
to the Commission
Rule 138
Christophe Clergeau (S&D)

25-04-2024 P-001331/2024

  Alarming rise in Spanish imports of Russian gas

Priority question for written answer P-001309/2024
to the Commission
Rule 138
Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE)

25-04-2024 P-001309/2024

Fritidsfiskets framtid

Prioriterad fråga för skriftligt besvarande P-001308/2024
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Nils Torvalds (Renew)

25-04-2024 P-001308/2024

Förenade kungarikets betalningar till EU enligt utträdesavtalet

Prioriterad fråga för skriftligt besvarande P-001300/2024
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Peter Lundgren (ECR)

25-04-2024 P-001300/2024

  Collective agreements for audiovisual and cultural sector workers in Greece

Priority question for written answer P-001290/2024/rev.1
to the Commission
Rule 138
Alexis Georgoulis (NI)

25-04-2024 P-001290/2024

  Enhanced collaboration in the fight against espionage and intelligence

Question for written answer E-001355/2024
to the Commission
Rule 138
Benoît Lutgen (PPE)

25-04-2024 E-001355/2024

  Foreign interference in the 2024 European elections

Question for written answer E-001354/2024
to the Commission
Rule 138
Benoît Lutgen (PPE)

25-04-2024 E-001354/2024

Kontakt

Parlamentsfrågor

Parlamentsfrågor är frågor som Europaparlamentets ledamöter ställer till Europeiska unionens övriga institutioner och organ. De utgör ett direkt verktyg för parlamentarisk kontroll när det gäller EU:s övriga institutioner och organ.
Det finns tre kategorier av parlamentsfrågor:

  • Muntliga frågor som tas upp under parlamentets sammanträden och förs in i ”Dagens debatt”, vilka kan, men inte behöver, följas av en resolution ( artikel 136)
  • De frågor från ”Frågestunder” som ställs under tidpunkter avsedda för detta ändamål under plenarsammanträden (artikel 137)
  • Skriftliga frågor som ställs för skriftligt besvarande (artikel 138)

Meddelande om behandling av personuppgifter