Kontakt

Frågestund med kommissionen

Frågestund för frågor till kommissionen kan hållas i upp till 90 minuter under varje sammanträdesperiod och ha ett eller flera särskilda övergripande teman som bestäms av talmanskonferensen en månad före sammanträdesperioden.

Frågestunden har följande format:

  • Varje frågestund har ett övergripande tema och genomförs helt enligt det s.k. ögonkontaktsförfarandet, där parlamentsledamöternas frågor varvas med kommissionärernas svar (ledamöterna har en minut på sig att formulera sin fråga och kommissionärerna två minuter att svara).
  • Kommissionärer med ansvar för det valda ämnet bjuds in till frågestunden. Antalet kommissionärer är begränsat till två per sammanträdesperiod (högst tre, beroende på vilka ämnen som valts).

Frågestund med rådet, kommissionens ordförande, kommissionens vice ordförande/höga representant och med ordföranden för Eurogruppen

  • I överensstämmelse med riktlinjer som utfärdats av talmanskonferensen kan särskilda frågestunder hållas med rådet, kommissionens ordförande, kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och ordföranden för Eurogruppen.