Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Damage caused by Storm Filomena to Spain’s agricultural sector

Priority question for written answer P-000282/2021
to the Commission
Rule 138
Mazaly Aguilar (ECR)

19-01-2021 P-000282/2021

  Attack on Ghazanchetsots Cathedral in the city of Shusha

Priority question for written answer P-000279/2021
to the Commission
Rule 138
Loucas Fourlas (PPE)

19-01-2021 P-000279/2021

  Justice and home affairs and the UK

Priority question for written answer P-000266/2021
to the Commission
Rule 138
Moritz Körner (Renew)

18-01-2021 P-000266/2021

  EU vaccination strategy

Priority question for written answer P-000257/2021
to the Commission
Rule 138
Beata Mazurek (ECR)

18-01-2021 P-000257/2021

  Reduced distribution of Pfizer vaccines to the detriment of Europe

Priority question for written answer P-000246/2021
to the Commission
Rule 138
Rosanna Conte (ID)

18-01-2021 P-000246/2021

  Additional US tariffs on European agricultural, wine and agri-food products

Priority question for written answer P-000243/2021
to the Commission
Rule 138
Anne Sander (PPE)

18-01-2021 P-000243/2021

  Commission opinion on comprehensive COVID-19 antigen testing using immunoassays

Priority question for written answer P-000226/2021
to the Commission
Rule 138
Milan Uhrík (NI)

16-01-2021 P-000226/2021

  EU power supply failure

Priority question for written answer P-000225/2021
to the Council
Rule 138
Claudia Gamon (Renew), Morten Petersen (Renew)

15-01-2021 P-000225/2021

  Sampling for antigen tests by non-medical personnel

Priority question for written answer P-000221/2021
to the Commission
Rule 138
Eugen Jurzyca (ECR)

15-01-2021 P-000221/2021

  European Disability Card

Priority question for written answer P-000213/2021
to the Commission
Rule 138
Stefania Zambelli (ID)

15-01-2021 P-000213/2021

Kontakt

Frågor för skriftligt besvarande

  • Alla ledamöter, politiska grupper och parlamentsutskott får ställa frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.
  • Icke-prioriterade frågor ska besvaras senast sex veckor från det att de har översänts till den berörda institutionen.
  • Tidsfristen för att besvara prioriterade frågor är tre veckor från det att de har översänts till den berörda institutionen. Varje ledamot, politisk grupp och utskott får varje månad utse en av sina frågor till en ”prioriterad fråga”.