Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Water as an ingredient under the ‘primary ingredient regulation’

Priority question for written answer P-006527/2020
to the Commission
Rule 138
Alexander Bernhuber (PPE)

01-12-2020 P-006527/2020

  Timeline for appointing a new SME envoy

Priority question for written answer P-006516/2020
to the Commission
Rule 138
Jens Gieseke (PPE), Henna Virkkunen (PPE)

01-12-2020 P-006516/2020

  5G technology network and energy consumption – has the Commission prepared a comprehensive cost-benefit analysis before the new technology is introduced?

Priority question for written answer P-006513/2020
to the Commission
Rule 138
Ivan Vilibor Sinčić (NI)

30-11-2020 P-006513/2020

  Follow-up to Written Question E-004222/2020 on privacy and data protection implications of the Google-Fitbit merger

Priority question for written answer P-006509/2020
to the Commission
Rule 138
Sophia in 't Veld (Renew)

30-11-2020 P-006509/2020

  Animal welfare and minimum standards for turkeys

Priority question for written answer P-006505/2020
to the Commission
Rule 138
Sarah Wiener (Verts/ALE)

30-11-2020 P-006505/2020

  Customs controls in Europe after Brexit

Priority question for written answer P-006490/2020
to the Commission
Rule 138
Svenja Hahn (Renew)

27-11-2020 P-006490/2020

  Potential closure of private universities in Spain

Priority question for written answer P-006489/2020
to the Commission
Rule 138
José Ramón Bauzá Díaz (Renew)

27-11-2020 P-006489/2020

  Termination of the Commission’s catering tender on the grounds of ‘force majeure’

Priority question for written answer P-006482/2020
to the Commission
Rule 138
Isabel García Muñoz (S&D), Alicia Homs Ginel (S&D), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Lina Gálvez Muñoz (S&D)

27-11-2020 P-006482/2020

  EUR 120 million in State aid for AEGEAN and the Greek State does not become a majority shareholder

Priority question for written answer P-006474/2020
to the Commission
Rule 138
Ioannis Lagos (NI)

26-11-2020 P-006474/2020

  Authorisation for Russian vaccine in Hungary

Priority question for written answer P-006469/2020
to the Commission
Rule 138
Sándor Rónai (S&D)

26-11-2020 P-006469/2020

Kontakt

Frågor för skriftligt besvarande

  • Alla ledamöter, politiska grupper och parlamentsutskott får ställa frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.
  • Icke-prioriterade frågor ska besvaras senast sex veckor från det att de har översänts till den berörda institutionen.
  • Tidsfristen för att besvara prioriterade frågor är tre veckor från det att de har översänts till den berörda institutionen. Varje ledamot, politisk grupp och utskott får varje månad utse en av sina frågor till en ”prioriterad fråga”.