Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  Fulfilment of the requirements governing the Telefónica/E-Plus merger

Priority question for written answer P-006835/2020
to the Commission
Rule 138
Ralf Seekatz (PPE)

14-12-2020 P-006835/2020

  Volume of monthly EU imports of citrus fruits from South Africa in 2019 and between January and November 2020

Priority question for written answer P-006653/2020
to the Commission
Rule 138
Inma Rodríguez-Piñero (S&D)

07-12-2020 P-006653/2020

  VAT fraud on e-commerce platforms

Priority question for written answer P-006541/2020
to the Commission
Rule 138
Pascal Arimont (PPE), Benoît Lutgen (PPE)

01-12-2020 P-006541/2020

  National tax increases for online betting that risk hitting local operators unduly because of EU rules on illegal state aid

Priority question for written answer P-006532/2020
to the Commission
Rule 138
Niels Fuglsang (S&D)

01-12-2020 P-006532/2020

  Animal welfare and minimum standards for turkeys

Priority question for written answer P-006505/2020
to the Commission
Rule 138
Sarah Wiener (Verts/ALE)

30-11-2020 P-006505/2020

  Potential closure of private universities in Spain

Priority question for written answer P-006489/2020
to the Commission
Rule 138
José Ramón Bauzá Díaz (Renew)

27-11-2020 P-006489/2020

  EUR 120 million in State aid for AEGEAN and the Greek State does not become a majority shareholder

Priority question for written answer P-006474/2020
to the Commission
Rule 138
Ioannis Lagos (NI)

26-11-2020 P-006474/2020

  Warning about the Portuguese Government’s intention to transfer competencies from the National Veterinary Authority

Priority question for written answer P-006424/2020
to the Commission
Rule 138
Nuno Melo (PPE)

25-11-2020 P-006424/2020

  State aid to mines in Upper Silesia

Question for written answer E-006411/2020
to the Commission
Rule 138
Łukasz Kohut (S&D)

24-11-2020 E-006411/2020

  Results of hexagonal grid calculations for the purposes of the habitats directive

Priority question for written answer P-006350/2020
to the Commission
Rule 138
Rob Rooken (ECR)

20-11-2020 P-006350/2020

Kontakt

Frågor för skriftligt besvarande

  • Alla ledamöter, politiska grupper och parlamentsutskott får ställa frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.
  • Icke-prioriterade frågor ska besvaras senast sex veckor från det att de har översänts till den berörda institutionen.
  • Tidsfristen för att besvara prioriterade frågor är tre veckor från det att de har översänts till den berörda institutionen. Varje ledamot, politisk grupp och utskott får varje månad utse en av sina frågor till en ”prioriterad fråga”.