skip to content
 
 
 
 
 .

Najnowsze informacje

16 czerwca 2020 roku odbyła się zorganizowana przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych debata online „Europa po pandemii. Jak pogodzić wychodzenie z kryzysu z wprowadzaniem Zielonego Ładu?”
2 czerwca 2020 roku odbyła się zorganizowana przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych debata online „Gospodarka po pandemii. Perspektywy dla UE i Polski".
David Sassoli przemawia do przywódców UE
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli wezwał przywódców UE do podjęcia działań na rzecz ożywienia Europy po kryzysie COVID-19.
Europejczycy chcą rozszerzenia kompetencji UE, aby mogła lepiej reagować na kryzysy zdrowotne
Parlament Europejski opublikował wyniki szerokiego badania opinii i postaw Europejczyków podczas pandemii koronawirusa. Ankietowani wskazywali m. in. na konieczność rozszerzenia kompetencji UE, aby mogła lepiej reagować na podobne kryzysy w przyszłości.
UE podejmuje wiele działań w walce z pandemią koronawirusa i jej skutkami. Przedstawiamy je na naszej podzielonej tematycznie osi czasu.
W dyskusji wzięli udział przedsiębiorcy, eksperci i przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu.
19 maja 2020 roku odbyła się zorganizowana przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z ośrodkiem THINKTANK debata online „Cyfrowa Europa i gospodarka po pandemii. Główne wyzwania dla Polski i UE".
Więcej aktualności