skip to content
 

Biuro PE we Wrocławiu

 
 .
20 stycznia 2023 r. w Domu Europy po raz kolejny odbyła się edycja „Europejskiej Szkoła Otwartości’. Jest to cykl szkoleń na temat edukacji integrującej i równościowej dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Projekt realizowany jest przez Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kultura Równości oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego Nomada.
16 grudnia 2022 r. w Domu Europy po raz kolejny odbyła się edycja „Europejskiej Szkoła Otwartości’. Jest to cykl szkoleń na temat edukacji integrującej i równościowej dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Projekt realizowany jest przez Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kultura Równości oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego Nomada.
16 grudnia 2022 r. w Domu Europy po raz kolejny odbyła się edycja „Europejskiej Szkoła Otwartości’. Jest to cykl szkoleń na temat edukacji integrującej i równościowej dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Projekt realizowany jest przez Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kultura Równości oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego Nomada.
Nagroda im. Sacharowa za wolność myśli została w tym roku przyznana przez Parlament Europejski Odważnemu Narodowi Ukraińskiemu reprezentowanemu przez wyłonionych w wyborach prezydenta oraz przywódców i społeczeństwo obywatelskie. Z tej okazji Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu zorganizowało debatę "Z widokiem na Nagrodę im. Sacharowa za wolność myśli”. Debata odbyła się 09 grudnia w Domu Europy we Wrocławiu.
8 grudnia 2022 r. Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu wraz z Liceum Ogólnokształcące nr V brało udział we Wrocławskim Dniu Paszportu. Jest to wydarzenie zainicjowane przez Honorowego konsula Indii, Pana Katrikeya Johri, które pozwala młodzieży zapoznać się z kulturą i obyczajami panującymi w innych krajach. Bardzo dziękujemy za liczne wizyty przy naszym stoisku.
Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami obchodzony jest corocznie 3 grudnia. Zainicjowany został przez ONZ w 1992 r. Ponad 80 mln osób w UE jest w pewnym stopniu dotkniętych niepełnosprawnością. Dostępność produktów i usług jest warunkiem wstępnym równego i aktywnego uczestnictwa tych osób w społeczeństwie. Ponadto przyczynia się ona do zapewnienia inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Dlatego też ważne jest zwrócenie uwagi na polityczne, ekonomiczne, społeczne oraz kulturowe korzyści wynikające ze społeczeństwa integracyjnego.  
W sobotę 3 grudnia 2022 r. odbyła się Świąteczna Gra Miejska, którą współorganizowało Biuro Parlamentu Europejskiego. Bez Was i Waszej energii Świętemu Mikołajowi nie udałoby się dostarczyć wszystkich prezentów. To dzięki pomocy 27 drużyn, pomimo zimna i chłodu, udało się Wam uratować tegoroczne Święta. Bardzo dziękujemy za tak liczny udział. Widzimy się w przyszłym roku.
Dzisiaj 28 listopada 2022 r. w Biurze Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu odbyły się po raz kolejny warsztaty dla młodzieży ze szkół licealnych biorących udział w programie „Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego" (EPAS).  W trakcie spotkania uczestnicy i uczestniczki poznali podstawowe informacje o Parlamencie Europejskim, jego znaczeniu i możliwościach, jakie oferuje młodym Europejczykom. Ponadto, uczestnicy mogli się podzielić swoimi doświadczeniami związanymi z życiem i aktywnością we Wspólnocie Europejskiej, a także wymienić spostrzeżeniami dotyczącymi europejskich wartości, europejskich celów młodzieżowych oraz scenariuszy przyszłości Unii Europejskiej.
Z radością informujemy, że dzięki współpracy Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu, Stowarzyszenia Kultura Równości oraz Stowarzyszenia Nomada, 18 listopada odbyło się pierwsze szkolenie w ramach projektu edukacyjnego „Europejska Szkoła Otwartości".
26 października odbyła się konferencja, która była zwieńczeniem projektu „Europejska Pasieka Miejska”. Projekt miał na celu wspieranie lokalnej bioróżnorodności oraz informowanie o działaniach Parlamentu Europejskiego na rzecz ochrony przyrody.