skip to content
 
 
 

Bruksela zakazuje sprzedaży zakrzywionych bananów...

Unia Europejska nigdy nie zakazała sprzedaży zbyt zakrzywionych bananów. Standardy dotyczące rozmiarów i jakości owoców mają na celu ułatwienie międzynarodowego handlu bananami.

Jednolite standardy jakości są niezbędne, by konsumenci mieli pewność, że to, co kupują, okaże się zgodne z ich oczekiwaniami. Poszczególne kraje Unii Europejskiej miały w przeszłości własne normy (niektóre bardziej surowe niż obecne europejskie). Komisja Europejska została poproszona przez Radę Unii Europejskiej, w której zasiadają ministrowie z państw członkowskich, o przygotowanie projektu ustanawiającego wspólne normy jakości dla wszystkich krajów UE.

Normy te odnoszą się w większości do niedojrzałych, zielonych bananów (a nie tych, przeznaczonych dla przemysłu przetwórczego). Wprowadzone standardy mają na celu poprawienie jakości bananów produkowanych w krajach UE. Standardy jakości nie zakłócają handlu - wręcz przeciwnie, ułatwiają wymianę handlową w UE.