skip to content
 
 
 

Komisja Europejska to niedemokratyczny organ, którego nikt nie kontroluje...

Komisarze europejscy, którzy kierują działalnością Komisji Europejskiej, są powoływani przez szefów rządów państw UE (tak jak polscy ministrowie są wskazywani przez polskiego szefa rządu). Są oni powoływani tylko za zgodą Parlamentu Europejskiego, który składa się z posłów wybranych w bezpośrednich wyborach przez wszystkich obywateli UE. Parlament Europejski może też odwołać cały skład Komisji Europejskiej (komisarzy i przewodniczącego) wyrażając jej wotum nieufności.

Od 2014 roku, przed wyborami do PE, europejskie partie polityczne nominują kandydatów na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej. Dzięki temu wyborcy oddając głos na partię w wyborach europejskich mają większy wpływ na wybór kandydata na to stanowisko. Wyboru dokonuje Parlament Europejski na wniosek Rady Europejskiej – zgromadzenia przywódców państw członkowskich.