skip to content
 
 
 

Prawo wyborcze: Jak wybieramy posłów?

Państwa członkowskie uzgodniły pewną liczbę wspólnych reguł, z których najważniejszy jest obowiązek stosowania jednej z form reprezentacji proporcjonalnej. Każde państwo ma jednak prawo swobodnie decydować o wielu ważnych aspektach procedury głosowania.

 .

Wiele innych istotnych zagadnień związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego jest regulowanych przepisami krajowymi. Państwa członkowskie mają swobodę m. in. w wyborze systemu wyborczego, ustalaniu granic okręgów wyborczych, wieku uprawniającego do głosowania, warunków biernego prawa wyborczego (kandydowania w wyborach) czy zasad prowadzenia kampanii wyborczej.

 .
 Najważniejsze zasady przeprowadzania wyborów do PE (stan na 1 października 2018 roku)
Najważniejsze zasady przeprowadzania wyborów do PE (stan na 1 października 2018 roku)
 .

Więcej informacji

Zasady krajowe przeprowadzania wyborów do PE (w jęz. angielskim, niemieckim i francuskim)