skip to content
 
 
 

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce

 .
Siedziba Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce
Siedziba Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce

Najlepszymi ambasadorami Parlamentu Europejskiego w Polsce są nasi europosłowie, którzy informują wyborców o swoich działaniach. Ale Biuro też spełnia ważną rolę, wspierając posłów, przybliżając Polakom ideę jedynego na świecie parlamentu, którego członkowie reprezentują interesy ponad 446 milionów obywateli 27 państw.

Chcemy dotrzeć do jak największej liczby ludzi bezpośrednio i poprzez środowiska opiniotwórcze, media, szkoły. Chcielibyśmy, żeby Parlament Europejski kojarzył się nie ze skomplikowaną, odległą instytucją, ale z gwarancją jak najlepszego prawa unijnego, obroną praw człowieka, obywateli, konsumentów, z forum, na którym Polacy mogą zgłaszać swoje problemy i przekonywać innych Europejczyków do korzystnych dla wszystkich rozwiązań.

Naszym celem jest, aby żadne pytanie o Parlament Europejski, które dotrze do nas przez telefon, mailem czy na spotkaniach, nie pozostało bez odpowiedzi. Żeby o naszym istnieniu wiedziały wszystkie środowiska opiniotwórcze w Polsce i żeby nigdy nie odchodziły z kwitkiem, ilekroć chcą włączyć się w informowanie o Unii Europejskiej i w debatę o Europie.  Pomaga nam w tym Punkt Informacyjny Unii Europejskiej, który prowadzimy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej na parterze naszej wspólnej siedziby u zbiegu ulic Jasnej i Świętokrzyskiej w Warszawie.

Biura w 27 państwach członkowskich nie są przedstawicielstwami Parlamentu, ale wspierają europosłów w tej roli. Warszawskie Biuro powstało pod koniec 2002 roku. Początkowo jedno-, później dwuosobowe, zatrudnia dziś jedenastu pracowników, wliczając dyrektora Jacka Safutę.

1 lipca 2011 roku ówczesny przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek uroczyście otworzył regionalne Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu, w którym pracują trzy osoby, w tym kierujący placówką Leszek Gaś.

 .
 
 .

Nasze biuro:

  • informuje o Unii Europejskiej, a w szczególności o Parlamencie Europejskim i jego działaniach, debatach, decyzjach, w tym o inicjatywach polskich europosłów i zajmowanych przez nich stanowiskach;
  • uczestniczy w inspirowaniu debaty o integracji europejskiej w Polsce, organizując i wspierając konkursy, konferencje, seminaria, lekcje o UE w całej Polsce;
  • pomaga mediom w informowaniu o UE i Parlamencie Europejskim, zachęca do produkcji programów radiowych i telewizyjnych czy wkładek tematycznych; zaprasza dziennikarzy na sesje PE w Strasburgu czy Brukseli i na seminaria poświęcone konkretnym problemom omawianym przez PE;
  • utrzymuje kontakty z innymi środowiskami opiniotwórczymi, w tym akademickimi, eksperckimi, pomagając im w uzyskiwaniu informacji i dokumentów PE i w debatach na tematy unijne;
  • współpracuje w powyższych działaniach z Sejmem i Senatem oraz innymi władzami polskimi na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym, a także z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce;
  • wspiera logistycznie oficjalne delegacje Parlamentu Europejskiego przebywające w Polsce i w miarę możliwości również polskich europosłów w kraju, zwłaszcza tych, którzy nie mają biur poselskich w Warszawie;
  • informuje Parlament Europejski o sytuacji w Polsce, m.in. poprzez przygotowanie codziennych przeglądów polskiej prasy.
 

Raporty z działalności biura:

 
 .
 .

Zespół Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce:

Jacek Safuta - Dyrektor Biura
Aleksander Grąbczewski - Sekretariat
Joanna Męczyńska - Sekretariat
Ewa Michnowska - Przetargi
Urszula Mojkowska - Debaty i seminaria
Łukasz Oszczepalski - Media społecznościowe i strona internetowa
Magdalena Rząd - Sekretariat
Zbigniew Sabat - Kontakty ze szkołami
Kinga Schlesinger - Debaty i seminaria


Dział prasowy:

Łukasz Kempara - Szef działu
Bartosz Ochapski - Attaché prasowy
Agnieszka Wojciechowicz - Attaché prasowa


Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu:
 
Leszek Gaś - Szef Biura
Inga Priebe-Jędrzejewska
Magdalena Wieteska