skip to content
 
 
 
14-09-2020
 .

Biuletyn Biura Parlamentu Europejskiego - orędzie i debata o stanie UE (SOTEU)

 .

16 września, podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli, odbędzie się doroczna debata na temat stanu Unii Europejskiej (SOTEU), poprzedzona orędziem przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. W orędziu, przewodnicząca von der Leyen ma przedstawić wpływ działań Komisji na łagodzenie skutków kryzysu zdrowotnego i gospodarczego związanych z COVID-19 oraz przedstawić swoją wizję ożywienia gospodarczego, walki ze zmianami klimatu oraz sytuację w państwach sąsiadujących z UE.

 .
Oglądaj na żywo orędzie i debatę o stanie UE!
Oglądaj na żywo orędzie i debatę o stanie UE!
 .

Zapowiedź sesji plenarnej

 .

Debata na temat stanu Unii Europejskiej jest kluczowym momentem pokazującym odpowiedzialność Komisji Europejskiej wobec demokratycznie wybranych przedstawicieli obywateli UE. SOTEU koncentruje się wokół ważnych społecznie tematów oraz wyzwań przed którymi stoi Europa. Jest to okazja, aby przybliżyć Unię Europejską jej obywatelom, zwracając uwagę na główne obszary jej działania i wyzwania w danym roku. Prawa obywateli i proces demokratyczny znajdują się w centrum tej wyjątkowej debaty plenarnej.

We wtorek 15 września, w przeddzień debaty oraz orędzia o stanie Unii Europejskiej, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Othmar Karas oraz niektórzy z przewodniczących komisji parlamentarnych, omówią na żywo priorytety UE oraz odpowiedzą na pytania i propozycje obywateli oraz organizacji społecznych. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 16:00.

Oba wydarzenia będą transmitowane na żywo na stronie Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce na Facebooku.

 .

Aktualny stan Unii Europejskiej - polscy posłowie do PE przed orędziem i debatą o stanie UE

 .
 .

MAREK BELKA (S&D)

Unia Europejska jako Wspólnota sprawdza się w tylko przy współpracy wszystkich jej członków. Złożony europejski mechanizm, do efektywnej pracy i rozwoju, wymaga wzajemnego szacunku, zrozumienia i powszechnej akceptacji ustalonych reguł gry. Z tej perspektywy można uznać, że w czas lawinowo narastających wyzwań gospodarczych, politycznych i społecznych, Unia weszła w nienajlepszej formie. Polityka poszczególnych krajów członkowskich targana falą populizmu doprowadziła jeszcze przed obecnym kryzysem pandemicznym do wielu tarć i nieporozumień na poziomie Wspólnoty. Unia stała się wygodnym „chłopcem do bicia” dla radykałów oskarżających ją o nieszczęścia gospodarcze, fale migracji, a czasami można było odczuć, że również o wybuchy na słońcu. Niestety, w tym posępnym chórze jednym z głosów stał się w ostatnich latach polski rząd. Z obecnego kryzysu, po roku pracy nowej Komisji Europejskiej, Unia ma szansę wyjść jednak wzmocniona i z otwartymi nowymi perspektywami. Kluczowym punktem zwrotnym tego roku były ambitne plany pomocowe dla krajów członkowskich, oparte na wizji Europy zielonej i cyfrowej, współpraca medyczna między państwami członkowskimi, a przede wszystkim pokazanie naszej Unii, nie jako organizacji, ale jako Wspólnoty bliższej obywatelom. Dlatego też wierzę, że jeśli stanowczo i szybko zerwiemy z wizerunkiem Unii jako gromadki rozwydrzonych urwisów i zaczniemy wymagać nie tylko od Brukseli, ale również od rządów w Warszawie i innych stolicach europejskich przestrzegania prostych i jasnych zasad - praworządności, dotrzymywania umów, patrzenia w przyszłość i dbania o wspólny rozwój mamy szansę powodzenia w odbudowie naszych gospodarek i budowie wspólnej europejskiej przyszłości. Wiele rządów ma w tym zakresie dużo do zrobienia, ale liczę na to, że w krótkim czasie przejrzymy na oczy i zauważymy najkrótszą drogę do wyjścia z obecnych kłopotów i do sukcesu.”

 .


JANUSZ LEWANDOWSKI (EPL)

Po raz trzeci, na progu XXI wieku Unia Europejska przeżywa kryzys, który ma swoje źródła poza naszym kontynentem. Teraz zaraziły nas Chiny, w roku 2008 kryzys finansowy nadszedł z USA, a kryzys migracyjny roku 2015 miał swe źródło w dramacie Bliskiego Wschodu.

Za każdym razem jest to okazja do wieszczenia schyłku Unii lub co najmniej krytyki, że zawodzi w chwili próby. Po optymistycznych latach 90-tych, dziś panuje w Unii moda na pesymizm. Nie inaczej jest teraz, gdy wspólnota europejska zmaga się nie tylko z skutkami pandemii, czyli recesją, ale także z brexitem, który – zwłaszcza bezumowny – pogłębi kłopoty gospodarcze.

Wbrew katastroficznym przepowiedniom, wierzę, że Unia Europejska podoła nadzwyczajnym wyznaniom roku 2020. Reaguje elastycznie, na krawędzi możliwości traktatowych. Już w kwietniu uzgodniła pakiet pożyczek i gwarancji wart 540 mld euro, a w czerwcu rządy uzgodniły awaryjny, bezprecedensowy Plan Odbudowy o wartości 750 mld euro, uzupełniający budżet wieloletni na lata 2021-27. Gdy to piszę, Unia staje przed karkołomnym zadaniem wdrożenia tego wszystkiego w styczniu 2021 roku!

Czas kryzysu sprzyja szybkim uzgodnieniom międzyrządowym, a nie metodzie wspólnotowej, której ostoją jest Parlament Europejski. Można jednak przewidzieć, że pokłosiem pandemii będzie „więcej Unii”, choćby w postaci koordynacji ochrony zdrowia. Wspólnota pozostanie światowym czempionem w walce z ociepleniem klimatu, więc Zielony Ład ukierunkuje przyszłe budżety. Trzeba też walczyć z przeregulowaniem Unii, które nie sprzyja innowacyjności. Generalnie, w niestabilnym świecie jest coraz więcej powodów, by być razem. W imię bezpieczeństwa, warto inwestować w zalążki własnej obronności. Nie warto wymyślać Unii na nowo. Na szczęście jest coraz mniej zwolenników projektowania wizji docelowej (finalite). Unia Europejska jest i będzie projektem otwartym na nowe wyzwania, a tych nie zabraknie… ”

 .


BOGDAN RZOŃCA (EKR)

Obok tradycyjnych wyzwań stojących przed UE takich jak: troska o klimat, ucyfrowienie gospodarki, rozwijanie nowoczesnych technologii, poszukiwanie nowych zasobów własnych, zupełnie nieoczekiwanie UE musiała się zmierzyć z problemem migracji, który rzutuje na bezpieczeństwo Unii, na rynek pracy oraz procesy demograficzne. Ponad to pojawił się problem epidemii zagrażającej życiu i zdrowiu Europejczyków oraz wydolności gospodarczej kontynentu. Na granicach UE dochodzi do konfliktów między imigrantami, a mieszkańcami obszarów przygranicznych. Do tego dostrzegamy deficyty możliwości reagowania na pandemię z powodu braku elementarnego wyposażenia szpitali i lekarstw, które produkowane są daleko od Europy np. w Chinach. Obydwa przykłady ukazują, że przy pięknych ideałach UE i wielu sukcesach, które osiągnęła w przeszłości stała się prawie bezradna wobec niebezpieczeństwa migracji oraz ratowania życia i zdrowia mieszkańców Europy. Sytuacja, gdy musiano dzielić chorych ludzi na tych, którzy mogą otrzymać pomoc medyczną np. skorzystać z respiratora, i na tych, przeważnie starszych pacjentów, którym odmawiano takiej pomocy, będzie symbolem stanu Europy na długie lata, podobnie jak przekonanie, że szybkiej pomocy w sprawach bezpieczeństwa może udzielić tylko sprawne państwo. Przyszłość Europy musi być powiązana mocno z realnymi potrzebami Europejczyków. Konkrety na których powinniśmy się skupić to: poprawa wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa Europy; dobry system imigracyjny; roztropna troska o środowisko naturalne; wolny handel przynoszący korzyści Europejczykom; transparentność instytucji europejskich; poszukiwanie wartości dodanej dla podatników; skuteczne prawodawstwo dotyczące transportu, jednolitego rynku i praw konsumentów; ochrona rodziny, która jest fundamentem społeczeństwa. Wielki projekt pod nazwą Unia Europejska musi być realizowany w oparciu o powszechnie akceptowalne analizy eksperckie, które wskazują, że zarówno problem „gender” jak również zjawisko „multikulti” nie są najważniejsze dla dobra obywateli UE, choć powinny być uwzględniane w palecie problemów europejskich. Zatem sposób na spokojną przyszłość Europy i UE to przyjęcie sprawdzonego przez wieki chrześcijańskiego systemu wartości.”

 .

WYDARZENIA

 .

Spotkanie online z wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego Ewą Kopacz

10 września odbyło spotkanie online z wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego Ewą Kopacz. Spotkanie, transmitowane na żywo na platformie Facebook, poświęcone było wyzwaniom stojącym przed Unią Europejską w przeddzień orędzia i debaty o stanie UE, która odbędzie się 16 września w Parlamencie Europejskim. Pani wiceprzewodnicząca szczególną uwagę poświęciła wyzwaniom w zakresie ochrony zdrowia, które stały się szczególnie widoczne za sprawą pandemii COVID-19. Wiceprzewodnicząca Kopacz opowiedziała także o pracach komisji PE ds. walki z rakiem, która powstała w czerwcu tego roku oraz o jej roli Koordynatora ds. Praw Dziecka. Pełne nagranie rozmowy dostępne jest na naszym kanale w serwisie YouTube.

 .

Konferencja prasowa posła Jana Olbrychta

10 września  odbył się briefing prasowy online posła Jana Olbrychta, współsprawozdawcy wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027. Briefing połączony był z sesją Q&A, transmitowaną na stronie warszawskiego Biura Parlamentu Europejskiego na portalu Facebook. Poseł Olbrycht poruszył między innymi kwestie trwających negocjacji ws. wieloletnich ram finansowych Unii, Funduszu na Rzecz Odbudowy UE, nowych środków własnych UE oraz nadchodzącej debaty o stanie Unii Europejskiej (SOTEU). W konferencji wzięło udział 9 dziennikarzy. Na Facebooku obejrzało ją już ponad 1000 użytkowników. Pełne nagranie briefingu dostępne jest także na kanale Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce w serwisie YouTube.

 .

Orędzie o stanie UE w polskich mediach regionalnych

16 września w polskich mediach regionalnych zostanie opublikowany artykuł poświęcony orędziu o stanie Unii Europejskiej. Artykuł ma przybliżyć kwestię odpowiedzialności Komisji Europejskiej wobec demokratycznie wybranych przedstawicieli obywateli UE. Tekst ukaże się w 17 dziennikach regionalnych oraz w 23 regionalnych serwisach internetowych. Swoje oczekiwania wobec pierwszego orędzia przewodniczącej KE przedstawi troje polskich posłów do PE: Marek Belka (S&D), Danuta Hübner (EPP), oraz Zdzisław Krasnodębski (EKR).

 .
 .

Weź udział w „Biegu dla Europy 2020”!

W dniach 31.08-27.09 trwa wyzwanie Bieg dla Europy. Pokonaj 70 km w 27 dni, zwiększ swoją wiedzę i otrzymuj najświeższe informacje z Parlamentu Europejskiego. W wydarzeniu bierze udział już ponad 3800 osób! Pokonując kilometry, włącz radio ZET w każdy wtorek i czwartek i słuchaj audycji „Europejskie wyzwania” podczas, których posłowie do Parlamentu Europejskiego będą zabierać głos w najważniejszych sprawach. Wspólnie pokażmy kto jest najbardziej aktywnym krajem w Unii Europejskiej, zapraszamy! Więcej informacji o wyzwaniu w naszym wydarzeniu na Facebooku. 

 .

ZAPOWIEDZI

 .

Spotkanie z posłem Bogdanem Rzońcą – jakie wnioski po orędziu o stanie UE?

18 września 2020 o godzinie 9:30 odbędzie się konferencja prasowa posła Bogdana Rzońcy, członka komisji Budżetowej PE. Spotkanie poświęcone będzie debacie o stanie Unii Europejskiej (SOTEU), która odbędzie się 16 września w Brukseli podczas sesji plenarnej. Poseł skomentuje najważniejsze założenia orędzia wygłoszonego przez przewodniczącą KE Ursulę von der Leyen oraz tematy minionej sesji. Przedstawi również swoją opinię na temat priorytetów Komisji Europejskiej na rok 2021.

Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na naszej stronie na Facebooku. Internauci będą mogli zadawać pytania w sekcji komentarzy po konferencji prasowej.

 .

Więcej informacji:

 .
Oficjalna strona internetowa SOTEU
Wideo: Zapowiedź sesji plenarnej
Lista sprawozdań wraz z poprawkami
Więcej informacji o sesji plenarnej
Porządek obrad
Transmisja obrad na żywo