skip to content
 
 
 
13-11-2020
 .

Debata „Europejska strategia na rzecz równouprawnienia - między deklaracjami a (pandemiczną) rzeczywistością”

 .

Fundacja Global.Lab i Fundacja im. Friedricha Eberta Biuro oraz Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce mają zaszczyt zaprosić na debatę „Europejska strategia na rzecz równouprawnienia - między deklaracjami a (pandemiczną) rzeczywistością”, która odbędzie się 17 listopada 2020 r. w godz. 17.00-18.30.

 .
Weź udział w debacie!
Weź udział w debacie!
 .

We wrześniu 1995 roku podczas Czwartej Światowej Konferencji ONZ w sprawie Kobiet w Pekinie 189 państw przyjęło Deklarację Pekińską oraz Pekińską Platformę Działania, które wyznaczyły strategiczne cele dla osiągnięcia równości płci w 12 newralgicznych obszarach.

25 lat później, w marcu 2020 roku, Komisja Europejska pod przywództwem Ursuli von der Leyen ogłosiła Strategię na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025, przestawiającą cele polityczne i działania mające na celu osiągnięcie do 2025 roku znacznych postępów na rzecz równości płci w Europie.

Co zmieniło się przez ostatnie 25 lat? W jakim stopniu cele Deklaracji Pekińskiej i Pekińskiej Platformy Działania zostały zrealizowane? Czy unijna strategia jest wystarczająco ambitna? Jak na realizację jej celów wpłynie kryzys spowodowany pandemią COVID-19?

W dyskusji udział wezmą:

Robert BIEDROŃ – poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący Komisji FEMM

Barbara LIMANOWSKA - Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE), Programme Coordinator - Gender Mainstreaming

Renata MIEŃKOWSKA-NORKIENE – Uniwersytet Warszawski, ekspertka sieci Team Europe

Maria NOICHL – posłanka do Parlamentu Europejskiego, sprawozdawczyni ws. strategii na rzecz równouprawnienia płci

Moderacja: Aleksandra POLAK - Global.Lab, Team Europe, wolontariuszka wspólnie.eu

Transmisja debaty w polskiej wersji językowej - 17.11 o godz. 17:00 na Facebooku na profilu Global.Lab.

Transmisja w niemieckiej wersji językowej na profilu Fundacji im. Friedricha Eberta Przedstawicielstwo w Polsce

 .

Więcej informacji

Profil Fundacji Global.Lab na Facebooku
Profil Fundacji im. Friedricha Eberta w Polsce na Facebooku
Wydarzenie na Facebooku