skip to content
 
24-09-2020
 .

Europejski Dzień Języków 2020 - zapraszamy na webinaria dla nauczycielek i nauczycieli

 .

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce wraz z Fundacją Polskie Forum Migracyjne zapraszają nauczycielki i nauczycieli do udziału w bezpłatnych webinariach organizowanych w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków 2020.

 .
Weź udział w webinariach z okazji Europejskiego Dnia Języków 2020!
Weź udział w webinariach z okazji Europejskiego Dnia Języków 2020!
 .

5 października 2020 r., godz. 17.00 - 18.30 - „Wielojęzyczna klasa: szansa i wyzwanie”

13 października 2020 r., godz. 19.00 - 20.30 - „TIKi i triki w warsztacie językowca. O nowoczesnym nauczaniu języków obcych”

 

 .

„Wielojęzyczna klasa: szansa i wyzwanie”

Szkoła jest miejscem dla wszystkich dzieci – także tych mówiących w innych językach, pochodzących z obcych kultur, powracających z migracji, przyjeżdżających do Polski z różnych powodów i z różnym bagażem doświadczeń. Szkoła jest też najlepszym środowiskiem dla wspierania integracji cudzoziemców z polskim społeczeństwem. Ale jak nauczyciel i wychowawca może sprostać tym wyzwaniom? Podczas webinarium omówione zostaną metody pracy (także zdalnej) z grupą zróżnicowaną językowo i kulturowo, kładąc nacisk na praktykę oraz na szanse edukacyjne, jakie stwarza różnorodność językowa w szkole. Uczestnicy i uczestniczki zapoznają się także z modelem edukacji WISE, wspierającym integrację i jednocześnie umożliwiającym realizację podstawy programowej. Dostaną także dostęp do gotowych materiałów edukacyjnych stworzonych w oparciu o omówiony model. Uczestnicy i uczestniczki webinarium otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo.

O prowadzącej webinarium:

Zuzanna Rejmer - psycholożka międzykulturowa, trenerka i doradczyni w zakresie umiejętności społecznych i kompetencji międzykulturowych, obecnie związana z Fundacją Polskie Forum Migracyjne. Od 2004 r. pracuje z osobami pochodzącymi z różnych kultur – wspiera młodych i dorosłych Polaków i cudzoziemców we wzajemnym poznawaniu się i czerpaniu z różnic kulturowych. Szkoli nauczycieli w zakresie pracy w środowisku wielokulturowym oraz wspierania wielojęzyczności u dzieci z doświadczeniem migracyjnym. Prowadzi konsultacje indywidualne, warsztaty i szkolenia rozwojowe.

Rejestracja na wydarzenie: https://karolina759.clickmeeting.com/wielojezyczna-klasa-szansa-i-wyzwanie-/register

Kontakt: Karolina Czerwińska, email: k.czerwinska@forummigracyjne.org, tel. 697-222-323

 .
 .

„TIKi i triki w warsztacie językowca. O nowoczesnym nauczaniu języków obcych”

Jak nowocześnie nauczać języków obcych? Jak wykorzystać aplikacje, tablety i tablice interaktywne, by lekcje były skuteczniejsze, a uczniowie zaangażowani? Europejski Dzień Języków jest doskonałym pretekstem do udoskonalenia warsztatu nauczycieli-językowców. Webinarium będzie zbierać pomysły i inspiracje na wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu języków obcych, przede wszystkim w klasach 1-8 szkół podstawowych. Prowadzący webinarium zaproponuje uniwersalne narzędzia wspierające nauczanie języków obcych, które będą łatwo transferowalne na lekcje różnych języków. Prezentowane aplikacje i technologie będą dobrane tak, by możliwe były do wdrożenia na tabletach lub tablicach interaktywnych dostępnych w szkołach, także w warunkach nauczania zdalnego.

O prowadzącym webinarium:

Tomasz Rojek - trener wspomagania oświaty, instruktor wykorzystania Internetu i narzędzi informatycznych w pracy osobistej, biznesie i edukacji. Dotychczas przeprowadził ponad 3000 godzin szkoleniowych dla ponad 2500 nauczycieli w zakresie obsługi komputera, urządzeń mobilnych i wykorzystania narzędzi interaktywnych w pracy i edukacji. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego specjalność Informatyka, licznych kursów i szkoleń trenerskich oraz programu Executive MBA in IT w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. Trener w projektach edukacyjnych Laboratorium Edukacji Przyszłości, Eksperci Programowania, Cyfrowobezpieczni, Lekcja Enter i wielu innych. Realizował programy m.in. dla Young Digital Planet, Vulcan, WSiP, Nowa Era, Sandler Training, ORKE oraz uczelni wyższych Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny i Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku. Podczas swoich szkoleń łączy tradycyjne formy nauczania ze światem wirtualnym, tak aby uczenie stało się prostsze i efektywniejsze, a nauczyciele łatwo angażowali uczniów do działania, byli przez nich lubiani i znacząco wpływali na ich rozwój i rozumienie świata.

Rejestracja na wydarzenie: https://karolina759.clickmeeting.com/tiki-i-triki-w-warsztacie-jezykowca-o-nowoczesnym-nauczaniu-jezykow-obcych/register

Kontakt: Karolina Czerwińska, email: k.czerwinska@forummigracyjne.org, tel. 697-222-323

 .

Więcej informacji:

„Wielojęzyczna klasa: szansa i wyzwanie” - rejestracja na webinarium
„TIKi i triki w warsztacie językowca. O nowoczesnym nauczaniu języków obcych” - rejestracja na webinarium