skip to content
 
 
 
10-11-2021
 .

Debata „Prawa reprodukcyjne kobiet w Unii Europejskiej: dylematy i wyzwania”

 .

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce wraz z Fundacją Instytut Spraw Publicznych zaprasza do udziału w debacie online „Prawa reprodukcyjne kobiet w Unii Europejskiej: dylematy i wyzwania”, która odbędzie się w środę, 17 listopada o godzinie 17:00.

 .
 .
 .

W czerwcu 2021 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję o zdrowiu seksualnym i reprodukcyjnym, zgodnie z którą dostęp do bezpiecznej i legalnej aborcji jest prawem człowieka.

W dokumencie opracowanym przez sprawozdawcę Predraga Freda Maticia, chorwackiego eurodeputowanego, europosłanki i europosłowie wezwali wszystkie kraje Unii do zagwarantowania, by aborcja na żądanie była legalna we wczesnej ciąży, a w razie potrzeby – również w późniejszym okresie, jeśli zagrożone jest zdrowie lub życie kobiety. Rezolucja wzywa do zapewnienia nowoczesnej i skutecznej antykoncepcji, kompleksowej edukacji seksualnej, dostępu do leczenia niepłodności, rzetelnej opieki położniczej i okołoporodowej:

 

„zgodnie z zasadą pomocniczości i kompetencjami krajowymi wzywa państwa członkowskie, aby zagwarantowały prawo wszystkich osób (…) do dokonywania własnych świadomych wyborów w odniesieniu do praw reprodukcyjnych i seksualnych oraz zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, a także aby zagwarantowały im prawo do integralności cielesnej, osobistej autonomii, równości i niedyskryminacji oraz zapewniły niezbędne środki, które umożliwią wszystkim dostęp do praw reprodukcyjnych i seksualnych oraz zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego”.

Rezolucja  „wzywa UE, jej organy i agencje, aby w ramach wykonywania swoich kompetencji wspierały i promowały powszechny i pełny dostęp do usług z zakresu praw reprodukcyjnych i seksualnych oraz zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego przez dążenie do równości płci, poszanowanie autonomii osobistej, dostępności, świadomego wyboru, zgody i szacunku oraz braku dyskryminacji i przemocy.”

Ponadto rezolucja podkreśla, że z przyczyn osobistych każdy lekarz może powołać się na klauzulę sumienia, ale ta klauzula nie może „kolidować z prawem do pełnego dostępu do opieki zdrowotnej i usług zdrowotnych”.

Rezolucja PE nie ma bezpośredniego wpływu na polskie ustawodawstwo. Uchwała ta nie jest prawnie wiążąca dla krajów Unii, gdyż państwa członkowskie samodzielnie definiują i realizują swoją politykę w zakresie ochrony zdrowia. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że jest to pierwsza rezolucja PE wzywająca do liberalizacji prawa aborcyjnego i przestrzegania praw reprodukcyjnych kobiet. Posłowie uznali te kwestie za wyzwanie przed jakim stoi cała wspólnota. Poprzedni projekt w tej sprawie (w 2013 r.) nie uzyskał wymaganej większości głosów.

Dlaczego Parlament Europejski zdecydował o przyjęciu tej rezolucji, pomimo że kwestia praw reprodukcyjnych i ochrony zdrowia nie leżą w kompetencjach Unii Europejskiej? Jakie znaczenie rezolucja ta może mieć dla regulacji prawnych w zakresie praw kobiet w Polsce? Czy rezolucja może wpłynąć na politykę UE w kwestii przestrzegania praw kobiet w krajach członkowskich? W jaki sposób?

 
W debacie udział wezmą:
 
  • Dr. Sylwia Spurek – posłanka do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodnicząca Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
  • Kamila Ferenc - wicedyrektorka ds. programowych i prawniczka Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
  • Dr Janusz Roszkiewicz - adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UW.
  • Prowadzenie debaty: Kamila Biedrzycka – dziennikarka radiowa i telewizyjna.
PROGRAM WYDARZENIA:
 
17.00 - 17.10 - Powitanie:
 

Łukasz Kempara, Dyrektor Biura PE w Polsce,

Prof. Beata Łaciak, członkini zarządu Fundacji Instytut Spraw Publicznych, Obserwatorium Równości Płci

17.10 - 17.15 - wprowadzenie online do debaty: Predrag Fred Matić, poseł do Parlamentu Europejskiego, sprawozdawca rezolucji (Chorwacja)

17.15 - 18.30 - debata panelowa

18.30 -18.45 - pytania od publiczności
 

Debata online na platformie Zoom, z transmisją na żywo na Facebooku Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce.

 .

Więcej informacji:

 .
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 czerwca 2021 r.
Wydarzenie na Facebooku