skip to content
 
 
 
08-11-2021
 .

HACKATHON OBYWATELSKI - MŁODZIEŻ ZMIENIA EUROPĘ!

 .

W ramach inicjatywy wspolnie.eu, 25 października 2021 w Lublinie, odbył się Narodowy Hackathon Obywatelski w EŚW zorganizowany przez Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw oraz EUROPE DIRECT Lublin. Obok Parlamentu Europejskiego partnerami wydarzenia byli Instytut Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych. W warsztatach z cyklu EuroChangeMakers uczestniczyło 36 młodych ludzi pragnących współkształtować przyszłość Unii Europejskiej.

 .
 .

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się z platformą wspólnie.eu zrzeszającą społeczność działającą na rzecz Europy, jak i z filmem z udziałem wolontariuszy wspólnie.eu z Niderlandów. Następnie zgromadzeni zostali podzieleni na grupy, których zadaniem była identyfikacja problemów społecznych oraz znalezienie rozwiązań w trzech obszarach: społeczeństwo, cyfryzacja i ochrona środowiska.

Uczestnicy pracowali według metody Design Thinking, zidentyfikowali potrzeby występujące w społeczeństwie, określili grono odbiorców i dostosowali swoje pomysły do otaczającej rzeczywistości. Propozycje uczestników:

  1. SPOŁECZEŃSTWO: Popularyzacja sportu niepełnosprawnych wśród Polaków. Program zakłada promowanie parasportu za pomocą mediów tradycyjnych i społecznościowych tak, aby paraolimpijczycy byli rozpoznawani przez rodaków. Taka promocja znacznie wpłynie na odbiór tych dyscyplin sportowych, co będzie miało wymierny wpływ na dofinansowanie zawodników, zawodniczek i kadry przez sponsorów.
  1. OCHRONA ŚRODOWISKA: Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w regionie. Program zakłada dofinansowanie oczyszczaczy powietrza i filtrów w gospodarstwach domowych oraz w firmach o dużej emisji CO2.
  1. OCHRONA ŚRODOWISKA: Zwiększanie świadomości i wrażliwości ekologicznej społeczeństwa. Program zakłada powstanie niestandardowej reklamy „bycia eko” z udziałem osoba ze świata show-biznesu. Akcja polega na wykupieniu koszulki i zrobieniu sobie w niej zdjęcia podczas zbierania i segregowania śmieci. Uczestnik akcji, który po umieszczeniu zdjęcia w koszulce w mediach społecznościowych, uzyska największy zasięg, zdobędzie nagrodę pieniężną.
 .
 .
  1. SPOŁECZEŃSTWO: Zapobieganie i zmniejszenie narastających problemów związanych ze zdrowiem psychicznym w społeczeństwie. Program zakłada dofinansowania sektora ochrony zdrowia, kształcenie specjalistów w dziedzinie psychologii i psychiatrii, wyposażenie i dofinansowanie placówek.
  1. SPOŁECZEŃSTWO: Edukacja społeczeństwa na temat zdrowia i chorób. Program zakłada organizację konferencji naukowych skierowanych do szerokiego grona odbiorców i przygotowanie materiałów konferencyjnych tłumaczących w prosty sposób konsekwencje wystąpienia chorób, np. koronawirusa i przeciwdziałania ich rozprzestrzenianiu się oraz zachęcających społeczeństwo do profilaktyki zdrowia.
  1. CYFRYZACJA: Udostępnianie i popularyzacja narzędzi cyfrowych oraz dostępu do wiedzy w społeczeństwie. Program zakłada dofinansowanie dla gmin wiejskich, aby uzyskały dostęp do Internetu. Przewidziana jest organizacja warsztatów z obsługi narzędzi cyfrowych, które będą skierowane do różnych grup społecznych. Dodatkowo przeprowadzone zostaną w każdej gminie prelekcje na temat identyfikowania fałszywych wiadomości i poszukiwania wiarygodnych źródeł informacji.
 .
 .

Więcej informacji:

 .
Strona internetowa społeczności wspólnie.eu
Polska grupa wolontariuszy wspólnie.eu na Facebooku
Europejska grupa wolontariuszy wspólnie.eu na Facebooku