skip to content
 
 
 
17-06-2021
 .

Konferencja w sprawie przyszłości Europy - inauguracyjna sesja plenarna już 19 czerwca!

 .

Inauguracyjna sesja plenarna Konferencji w sprawie przyszłości Europy odbędzie się w Strasburgu w sobotę rano 19 czerwca, dzień wcześniej odbędą się spotkania przedstawicieli grup politycznych.

 .
 .

Kiedy: sobota, 19 czerwca 2021, 9:00 - 13:30 (CEST)

Gdzie: Parlament Europejski w Strasburgu, z fizycznym i zdalnym udziałem

Program inauguracyjnej sesji plenarnej obejmuje prezentacje i dyskusje na tematy takie jak:

Cele i oczekiwania związane z Konferencją, w tym z Europejskimi Panelami Obywatelskimi oraz panelami/wydarzeniami krajowymi;

Wielojęzyczna Platforma Cyfrowa;

Kalendarz posiedzeń plenarnych Konferencji, Europejskich Paneli Obywatelskich oraz Europejskiego Wydarzenia Obywatelskiego

Wniosek w sprawie organizacji tematycznych grup roboczych.

W skład sesji plenarnej konferencji wejdzie 108 przedstawicieli Parlamentu Europejskiego, 54 przedstawicieli Rady (po dwóch z każdego państwa członkowskiego) i 3 przedstawicieli Komisji Europejskiej, a także 108 przedstawicieli wszystkich parlamentów narodowych (po równo) oraz obywatele. 108 Europejczyków weźmie udział w dyskusji na temat pomysłów płynących z paneli obywatelskich oraz wielojęzycznej platformy cyfrowej. 80 Przedstawicieli europejskich paneli obywatelskich, z których co najmniej jedna trzecia będzie miała mniej niż 25 lat, oraz 27 przedstawicieli krajowych paneli obywatelskich lub konferencji (po jednej na państwo członkowskie), a także przewodniczący Europejskiego Forum Młodzieży. Proces selekcji przedstawicieli obywateli zostanie niedługo zakończony.

Udział weźmie także 18 przedstawicieli zarówno z Komitetu Regionów, jak i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz kolejnych ośmiu przedstawicieli zarówno partnerów społecznych, jak i społeczeństwa obywatelskiego, natomiast Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa zostanie zaproszony do dyskusji na temat międzynarodowej roli UE. Zaproszeni mogą zostać również interesariusze z różnych środowisk. Skład plenarny konferencji będzie zrównoważony pod względem płci.

Inauguracyjna sesja plenarna Konferencji w sprawie przyszłości Europy będzie transmitowana na żywo w EbS+, a także na stronie Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce na Facebooku i koncie na Twitterze. Fragmenty będą również dostępne na EbS po zamknięciu sesji. Wszystkie relacje wideo, audio i fotograficzne będą dostępne do pobrania.

 .

Więcej informacji:

Porządek obrad sesji plenarnej w języku angielskim
Skład delegacji Parlamentu Europejskiego na Konferencję w sprawie przyszłości Europy
Transmisja na żywo