skip to content
 
14-06-2022
 .

Młodzi wspolnie.eu tworzą idee dla Przyszłości Europy

 .

Pod kierunkiem wykładowczyni i wolontariuszki wspolnie.eu Angeliki Gieraś z Uniwersytetu Warszawskiego grupa studentek i studentów europeistyki zaangażowała się w debatę o Unii Europejskiej i stworzyła rekomendacje dla Konferencji w sprawie Przyszłości Europy (CoFoE). We współpracy z Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce uczestniczki projektu i wolontariuszki wspolnie.eu, Julia i Zuzanna, podzieliły się swoimi doświadczeniami z proeuropejskiej działalności w mediach społecznościowych Parlamentu Europejskiego.

 .
 .

 

Realizując projekt Fundacji Instytut Sobieskiego pt. „Tworzymy idee dla Młodych” o numerze 2020-3-PL01-KA347-095107  w ramach programu Erasmus+, akcja 3 Wsparcie w reformowaniu polityk – projekty dialogu młodzieży w latach 2021 – 2022, młodzi mieli możliwość wypowiedzenia się w trwających międzynarodowych konsultacjach dotyczących przyszłości Europy. Inicjatywa wpisuje się także w Europejski Rok Młodzieży 2022.

Ogólnym celem projektu było:

- promowanie dialogu między studentami i studentkami a decydentami politycznymi;

- udzielanie informacji o stażach i zatrudnieniu w instytucjach, organach Unii Europejskiej oraz agencjach na całym świecie;

- poszerzenie wiedzy na temat europejskiej inicjatywy ustawodawczej;

- prezentacja i omówienie procesu legislacyjnego w Unii Europejskiej;

- zwiększenie zaangażowania obywatelskiego i propagowanie postaw proeuropejskich wśród młodzieży;

- promowanie obywatelstwa europejskiego i tożsamości europejskiej;

- stworzenie młodzieży przestrzeni do aktywnego udziału w kształtowaniu polityki młodzieżowej w obszarach aktywnego obywatelstwa i partycypacji społecznej na poziomie lokalnym, krajowym oraz ponadnarodowym.

 .
 .

W ramach projektu grupa 100 młodych osób wypracowała 10 rekomendacji dla CoFoE dotyczących polityk unijnych, postulując:

  1. zwiększenie zaangażowania młodych w proces decyzyjny Unii Europejskiej;
  2. informowanie o możliwościach zatrudnienia i staży w instytucjach europejskich;
  3. zwalczanie dezinformacji w przestrzeni publicznej.

Zrealizowana inicjatywa miała na celu promowanie aktywnego udziału młodych w życiu demokratycznym oraz stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów i pomysłów dotyczących pogłębiania integracji europejskiej. Projekt poszerzył wiedzę młodzieży na temat funkcjonowania UE i mechanizmów podejmowania decyzji w organizacji. Ponadto pokazał możliwości, jakie UE daje możliwości poprzez promocję zatrudnienia w europejskiej służbie cywilnej. Projekt zaznajomił studentów i studentki ze skalą zjawiska występowania fałszywych informacji w przestrzeni publicznej, jak również pokazał unijne mechanizmy reagowania na dezinformację.

Uczestnicy i uczestniczki projektu spotykali się z decydentami i ekspertami trzech szczebli decyzyjnych: lokalnym, krajowym i europejskim i na tej podstawie wypracowali rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju Unii Europejskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z głosem młodych obywatelek i obywateli Unii Europejskiej i zaangażowanych we wspolnie.eu!

 .
 .

Więcej informacji: