skip to content
 
29-04-2022
 .

Społeczność wspolnie.eu rozmawia o polityce klimatyczno-energetycznej UE

 .

W ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy, 28 kwietnia 2022, Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce i Fundacja Civis Polonus zorganizowały piąte spotkanie społeczności wspólnie.eu z cyklu „Porozmawiajmy o przyszłości Europy” zatytułowane: „Polityka energetyczna Unii Europejskiej. Jak ją kształtować, aby doprowadzić do zeroemisyjności Europy?”. Wydarzenie poświęcone było zagadnieniom związanym z ochroną klimatu i unijną polityką energetyczną.

 .
 .

Gościem spotkania była dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk doktor nauk ekonomicznych, dyrektorka Programu Elektroenergetyka Forum Energii. Spotkanie prowadziła i moderowała Joanna Pietrasik, prezeska Zarządu Fundacji Civis Polonus. Dyskusja dotyczyła kierunków rozwoju polityki energetycznej i odejścia od źródeł energii o wysokiej emisyjności. Uczestnicy dyskusji rozmawiali także o konieczności rozszerzenia działań klimatycznych i podkreślali rolę edukacji młodzieży w tym zakresie.

Podczas spotkania przedstawiciele Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce przeprowadzili quiz wiedzy o Parlamencie Europejskim z nagrodami oraz zaprosili uczestników na obchody Dnia Europy w Warszawie i Wrocławiu oraz punktach Europe Direct.

Spotkanie podzielone było na dwie części edukacyjne, podczas których ekspertka wprowadziła uczestników w omawianą tematykę oraz część deliberatywną poświęconą na wypracowywanie rekomendacji uczestników w zakresie polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej.

W spotkaniu wzięło udział 46 osób. Niebawem opublikujemy rekomendacje uczestników, które pojawią się też na platformie Konferencji w sprawie przyszłości Europy. 

 .

Więcej informacji:

 .
Strona internetowa społeczności wspólnie.eu
Grupa społeczności wspólnie.eu na Facebooku