skip to content
 
10-02-2023
 .

Biuletyn Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce - styczeń 2023

 .
 .

Zapowiedź sesji plenarnej

 .

W poniedziałek 13 lutego rozpocznie się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Posłowie zajmą się m.in. nowymi normami emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych, reakcją UE na katastrofalne trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii oraz zniszczeniami spowodowanymi przez inwazję Rosji na Ukrainę.

Pierwszego dnia sesji posłowie będą debatować z Komisją Europejską na temat nadzwyczajnej i humanitarnej reakcji UE na katastrofalne trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Roberta METSOLA, otworzy przyszłotygodniowe posiedzenie plenarne oświadczeniem w sprawie trzęsienia ziemi. Następnie posłowie omówią z Komisją reakcję UE na sytuację humanitarną w Turcji i Syrii. W poniedziałek odbędzie się debata plenarna na temat instrumentów energetycznych REPowerEU w krajowych planach odbudowy. Instrumenty te mają wspierać niezależność od rosyjskich paliw kopalnych, przyspieszyć zieloną transformację oraz ograniczać ubóstwo energetyczne. Zgodnie z porozumieniem osiągniętym z Radą w grudniu 2022, państwa członkowskie ubiegające się o otrzymanie dodatkowych funduszy w związku ze zmianami dokonanymi w krajowym planie odbudowy będą musiały uwzględnić działania mające na celu oszczędzanie energii, produkcję czystej energii i dywersyfikację dostaw energii, jak przewidziano w unijnym planie REPowerEU. Pierwszego dnia sesji posłowie omówią również sprawozdanie posła Joachima BRUDZIŃSKIEGO ws. wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami. W poniedziałek posłowie będą także debatować nad utworzeniem niezależnego organu ds. etyki w instytucjach UE. W rezolucji przyjętej zaledwie kilka dni po ujawnieniu zarzutów korupcyjnych w grudniu 2022 roku, Parlament ponowił swój apel o utworzenie niezależnego organu ds. etyki, który monitorowałby wszystkie instytucje UE. Organ ten miałby na celu zagwarantowanie, że decyzje publiczne są podejmowane „z myślą o dobru wspólnym i zaufaniu obywateli do instytucji UE”.

Drugiego dnia sesji odbędzie się debata i głosowanie Parlamentu, potwierdzające cel zerowych emisji dla nowych samochodów osobowych i dostawczych na rok 2035, co stanowi część pakietu „Gotowi na 55”. Nowe przepisy wyznaczają ścieżkę dojścia do zerowych emisji CO2 przez nowe samochody osobowe i lekkie pojazdy dostawcze w 2035 roku, zwiększając tym samym wkład transportu drogowego w realizację unijnego celu neutralności klimatycznej. We wtorek, podczas uroczystego posiedzenia w Parlamencie Europejskim wystąpi prezydent Łotwy Egīls Levits. W swoim wystąpieniu skupi się na wojnie Rosji z Ukrainą, odpowiedzialności Rosji za zbrodnie popełnione w świetle prawa międzynarodowego, stałym wsparciu UE dla Ukrainy oraz wzmocnieniu demokracji w obliczu obecnych zagrożeń. Drugiego dnia sesji posłowie będą debatować nad sprawozdaniem posła Łukasza KOHUTA na temat przystąpienia UE do Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Konwencja Stambulska). Sześć lat po podpisaniu Konwencji, UE nadal jej nie ratyfikowała, z powodu odmowy kilku państw członkowskich w Radzie. W opinii wydanej 6 października 2021 roku Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził, że Rada może przystąpić do ratyfikacji konwencji bez uprzedniej zgody wszystkich państw członkowskich.

Trzeciego dnia sesji Parlament Europejski podsumuje zniszczenia spowodowane wojną Rosji przeciw Ukrainie. Posłowie spojrzą wstecz na rok naznaczony atakiem Rosji na Ukrainę i określą, co UE musi zrobić, aby wesprzeć Kijów. W środę posłowie omówią również sprawozdanie posłanki Elżbiety RAFALSKIEJ ws. zalecenia dotyczącego projektu decyzji Rady upoważniającej Rzeczpospolitą Polską do ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej, zmiany Konwencji o ochronie i zarządzaniu zasobami mintaja w centralnej części Morza Beringa. Trzeciego dnia sesji posłowie wypowiedzą się także na temat nowej propozycji planu przemysłowego związanego z Zielonym Ładem oraz instrumentów zabezpieczających dostawy surowców krytycznych. 1 lutego Komisja Europejska przedstawiła zeroemisyjny plan przemysłowy związany z Zielonym Ładem, który ma stymulować rozwój czystych technologii w UE i zapewnić strategiczną autonomię UE poprzez zmniejszenie jej zależności od krajów trzecich. Posłowie wysłuchają także informacji Rady i Komisji Europejskiej na temat przyszłych środków zabezpieczających dostęp do surowców krytycznych. W środę Parlament ma również wezwać do wprowadzenia nowego prawa, które podniesie minimalny dochód w krajach członkowskich UE, aby zmniejszyć liczbę osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Ostatniego dnia sesji posłowie zajmą się komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zapewnienia dostępności i przystępności cenowej nawozów.

 .

ZAPROSZENIA

 .

Zaproszenie na spotkanie o karierach w instytucjach UE – profil prawniczy

 .

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce i Fundacja Civis Polonus zapraszają we wtorek, 28 lutego 2023, o godz. 17.00 na spotkanie online ,,Kariera w instytucjach UE? Poznaj pracę prawników/czek i juryslingwistów/ek w PE i KE!’’. Wydarzenie poświęcone będzie rekrutacji i drodze zawodowej osób zainteresowanych pracą w instytucjach europejskich. W spotkaniu wezmą udział: Bartłomiej Balcerzyk, wicedyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, prawnik, Rafał Szyndlauer, prawnik DG COMM, Komisja Europejska oraz Urszula Mojkowska, prawnik, adwokat, prawnik-lingwista w Trybunale Sprawiedliwości i Parlamencie Europejskim. Nasi goście opowiedzą, jak to się stało, że trafili do instytucji Unii Europejskiej, podzielą się z nami swoimi doświadczeniami, historiami i kulisami codziennej pracy. Link do rejestracji.

 .

Ostatnie szkolenie z kompetencji medialnych z cyklu ,,Nie daj się dezinformacji!''

 .

W ramach projektu wspolnie.eu Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce, Fundacja im. Prof. B. Geremka i Wojownicy Klawiatury zapraszają na ostatnie szkolenie online z kompetencji medialnych ,,Nie daj się dezinformacji!'', które odbędzie się 23 lutego 2023 w godz. 16.00-18.00 na platformie Zoom. Dla uczestników i uczestniczek przewidujemy quiz wiedzy o PE z upominkami i certyfikaty. Zapisy odbywają się za pośrednictwem platformy internetowej społeczności wspólnie.eu. Link do rejestracji.

 

 

 

 .

WYDARZENIA

 .

Szkolenie z kompetencji medialnych dla wspolnie.eu – "Nie daj się dezinformacji"

 .

W dniach 12 i 26 stycznia 2023 r. odbyły się szkolenia online z kompetencji medialnych dla społeczności wspólnie.eu z cyklu: „Nie daj się dezinformacji!”. Szkolenia zostały zorganizowane przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce (BPE), Fundację Geremka oraz Wojowników Klawiatury. Uczestnicy i uczestniczki szkolenia poznali mechanizmy powstawania dezinformacji, dowiedzieli się o jej wpływie na postawy polityczne i społeczne, a także poznali działania mediów społecznościowych, metody weryfikacji informacji oraz rzetelne źródła wiedzy o Unii Europejskiej. Przedstawicielka BPE opowiedział o projekcie wspolnie.eu. W czasie szkolenia zgromadzeni wzięli udział w quizie wiedzy o Parlamencie Europejskim. W warsztatach uczestniczyło 60 osób.

 .

Szkolenie dla wspolnie.eu - ,,Poznaj pracę doradców/czyń politycznych PE"

 .

30 stycznia 2023 Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce wraz z Fundacją Civis Polonus zorganizowały spotkanie online dla społeczności wspólnie.eu w ramach projektu „Czas działań wspólnie. Poznaj Unię Europejską”. W wydarzeniu pt. ,,Kariera w instytucjach UE? Poznaj pracę doradców/czyń politycznych i analityków/czek PE!” uczestniczyło 87 osób. Przedstawicielka PE opowiedziała o projekcie wspólnie.eu oraz działaniach Biur Parlamentu Europejskiego w Polsce. Prelegenci – Monika Migo (Sekretariat Komisji ds. Handlu Międzynarodowego w Parlamencie Europejskim), Piotr Glonek (Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego) i dr Magdalena Sapała (Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego) opowiedzieli o swojej ścieżce kariery w instytucjach UE, kulisach codziennej pracy analitycznej i doradczej w różnych obszarach polityki unijnej, a także przybliżyli zasady rekrutacji na staże i w konkursach Europejskiego Urzędu Doboru Kadr i unijnych agencji. Spotkanie zakończył quiz wiedzy o PE. Zachęcamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia na naszej stronie internetowej.