skip to content
 
 
 

Dotacje i przetargi

 .

Od 2005 roku Parlament Europejski organizuje coroczny program dotacji w celu współfinansowania projektów realizowanych w państwach członkowskich, aby zwiększyć zrozumienie roli i działania Parlamentu Europejskiego, zwiększyć zainteresowanie społeczeństwa procesem podejmowania decyzji w UE oraz zapewnić obywatelom forum, na którym mogą poruszyć ważne dla nich kwestie. Do tej pory dotacje Parlamentu Europejskiego uzyskało wiele różnych projektów, zwłaszcza audiowizualnych i internetowych.

 .
Wszelkie informacje dotyczące programu dotacji, w tym zaproszenia do składania wniosków można znaleźć na stronie Parlamentu Europejskiego
 
 

Ogłoszenia o przetargach i programach dotacji

 .
Pracujesz w organizacji pozarządowej? Chcesz promować wartości unijne i demokratyczną misję Parlamentu Europejskiego w Twojej wspólnocie lokalnej, wśród przyjaciół i rówieśników? A może razem braliście już udział w akcji wspólnie.eu?
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji w Parlamencie Europejskim przyjęła wieloletni program roboczy przyznawania dotacji (grantów) w zakresie komunikacji społecznej obejmujący lata 2020–2021. Parlament Europejski zamierza przyznać dotacje na podstawie zaproszeń do składania ofert w celu współfinansowania konkretnego projektu bądź wnioskującego podmiotu. Współfinansowanie projektów przez PE będzie ograniczone do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Parlament Europejski zaprasza do udziału w naborze
Po utworzeniu wewnętrznej służby bezpieczeństwa w Brukseli i Strasburgu Parlament Europejski przygotowuje się obecnie do naboru personelu ochrony na potrzeby budynków w Luksemburgu. W ramach tej procedury Parlament Europejski zamierza zatrudnić w Luksemburgu około 115 osób z doświadczeniem w dziedzinie ochrony.
Parlament Europejski zaprasza do udziału w przetargu
Parlament Europejski opublikował ogłoszenie o przetargu otwartym na zewnętrzne doradztwo specjalistyczne dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego (ECON).
Parlament Europejski zaprasza do udziału w przetargu
Parlament Europejski opublikował ogłoszenia o dwóch przetargach otwartych na zewnętrzne doradztwo specjalistyczne dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) i Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI).
Parlament Europejski zaprasza do udziału w przetargu
Parlament Europejski ogłosił przetarg otwarty na usługi tłumaczeń pisemnych na 19 języków.