skip to content
 
 
 
29-07-2020
 .

Trwa nabór wniosków o współfinansowanie działań wspierających społeczeństwo obywatelskie!

 .
 .

Pracujesz w organizacji pozarządowej? Chcesz promować wartości unijne i demokratyczną misję Parlamentu Europejskiego w Twojej wspólnocie lokalnej, wśród przyjaciół i rówieśników? A może razem braliście już udział w akcji wspólnie.eu?

 .

Już teraz złóż wniosek w jednej z następujących kategorii działań:

  • aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego,
  • organizacja lokalnego European Youth Event dla zaangażowania młodzieży,
  • angażowanie osób młodych w Konferencję o Przyszłości Europy.

Pamiętaj, że we wniosku musisz przedstawić nam szczegółowy plan działań (offline lub online, wskazujący rodzaj działalności, lokalizację, datę lub okres, opis każdego działania i szacowaną liczbę osób, do których można dotrzeć zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio) oraz gotową strategię komunikacyjną. Współfinansowanie projektów ze strony Parlamentu Europejskiego wyniesie maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

Ogłoszenie nie stanowi formalnego zobowiązania się Parlamentu Europejskiego do publikowania zaproszeń do składania ofert ani do udzielania wsparcia finansowego w tym okresie. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną harmonogram ogłaszania zaproszeń do składania ofert może ulec zmianie.

Wnioski o dofinansowanie można zgłaszać do 30 września 2020 r.

 .

Więcej informacji:

 .
Szczegóły i warunki naboru