skip to content
 
 
 

Eurobarometr - sondaże Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski regularnie zleca badania opinii publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jest to jedna z form umożliwiająca Parlamentowi bieżący kontakt z ocenami i oczekiwaniami obywateli wobec jego działalności czy w odniesieniu do całej Unii Europejskiej. Badania te ogrywają również istotną rolę w przygotowaniu i podejmowaniu decyzji oraz przy ocenie poszczególnych etapów działalności parlamentarnej. Zakładka Eurobarometru na naszej stronie ma być źródłem informacji dotyczących europejskiej opinii publicznej i prezentować wyniki badań od rozkładu odmiennych postaw obywateli UE wobec zmian klimatycznych aż po ich aktualne oceny sytuacji gospodarczej. Przede wszystkim będzie jednak dotyczyć tego jak Europejczycy postrzegają i czego oczekują od Parlamentu Europejskiego, wyborów europejskich i samego procesu integracji europejskiej.

 
Eurobarometr: 69% Polaków uważa, że ich głos liczy się w UE
Aż 69% Polaków uważa, że ich głos liczy się w UE – wynika z najnowszego unijnego badania opinii publicznej Eurobarometr, przeprowadzonego w czerwcu 2019. Liczba przekonanych o realnym wpływie na działania Unii wzrosła dynamicznie o 13 punktów procentowych w trzech przedwyborczych miesiącach (od marca 2019).
Eurobarometr: 87% Polaków uważa, że Polska korzysta na członkostwie
Aż 87% polskich respondentów uważa, że przynależność do Unii Europejskiej jest korzystna dla Polski - wynika z najnowszego unijnego badania opinii publicznej przeprowadzonego we wrześniu 2018.
Europejczycy oczekują, że Unia Europejska będzie podejmować więcej działań w kluczowych dziedzinach - uczestnicy sondażu Eurobarometr najczęściej wskazują walkę z terroryzmem, przeciwdziałanie bezrobociu i środowisko.
Mieszkańcy Europy coraz przychylniej oceniają Unię Europejską. Czują, że ich głos liczy się w UE, a ich kraje korzystają z członkostwa.