skip to content
 

Granty dla mediów 2024

Do 26 stycznia 2023 roku można składać wnioski o granty Parlamentu Europejskiego dla mediów.

Ich celem jest przede wszystkim wyjaśnianie zasad działania PE, jego politycznego charakteru, zachęcanie obywateli do aktywnego udziału w podejmowaniu decyzji w Unii Europejskiej, uświadamianie kontrolnej roli Parlamentu wobec innych instytucji unijnych, dostarczanie zrozumiałych informacji o sprawach i decyzjach omawianych i podejmowanych w Parlamencie Europejskim i Unii Europejskiej oraz promocja wyborów europejskich 2024.


Zgłaszane projekty oprócz dostarczania regularnych, rzetelnych, pluralistycznych i bezstronnych informacji powinny skupiać się na zachęcaniu i angażowaniu obywateli w dyskusje i debaty oraz inne aktywności związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku.

Preferowane będą innowacyjne formaty, które z powodzeniem dotrą do osób głosujących po raz pierwszy. Beneficjenci dotacji będą mieli pełną swobodę redakcyjną, a wybrany projekt medialny otrzyma dotację w wysokości do 70 % kosztów projektu.

Szczegółowe informacje o procedurze można znaleźć pod adresem:

> Granty Parlamentu Europejskiego dla Mediów

> Funding & tender opportunities