skip to content
 
 
 

Konferencja prasowa JANUSZA LEWANDOWSKIEGO Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej PE

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
12 Lutego 2021
10:30-11:15

 

Jak będzie wyglądała dostępność funduszy z nowego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności ? Które sektory gospodarki mogą liczyć na wsparcie? W jaki sposób UE zapewni transparentnośc wydatkowania i jak wygląda dalsza ścieżka legislacyjna? Jakie znaczenie intrument ten ma dla Polski?

 

9 lutego posłowie do Parlamentu Europejskiego będą głosować w sprawie przyjęcia Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Tekst dokumentu, uzgodniony został 18 grudnia 2020 przez negocjatorów z Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej z Radą, określa cele, finansowanie i zasady dostępu do finansowania z instrumentu (RRF). Wraz z porozumieniem w sprawie RRF wprowadzony zostanie ostatni i największy element składowy pakietu na rzecz ożywienia gospodarki Next Generation EU.

 

 

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce zaprasza na konferencję prasową posła, wice-przewodniczącego Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego, byłego Komisarza Unii Europejskiej ds. Budżetu i Programowania Finansowego (2009-2014) Janusza LEWANDOWSKIEGO.

Konferencja odbędzie się w piątek 12 lutego za pośrednictwem platformy WEBEX o godzinie 10:30.

 

Link zostanie wysłany dzień przed wydarzeniem do wszystkich zarejestrowanych dziennikarzy.

 

 

 

KONFERENCJA PRASOWA Janusza Lewandowskiego Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej PE nt. Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Pola obowiązkowe