skip to content
 

Briefing prasowy posła do Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka na temat reformy ETS, bezpieczeństwa energetycznego UE oraz przyszłości wodoru, gazu i atomu w energetyce

 .

Poniedziałek, 4 lipca, godz. 9.30

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/archives/8/itre/home/welcome-words
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/archives/8/itre/home/welcome-words
 .

Briefing prasowy posła do Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka na temat reformy ETS, bezpieczeństwa energetycznego UE oraz przyszłości wodoru, gazu i atomu w energetyce


Poniedziałek, 4 lipca, godz. 9.30

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce

ul. Jasna 14/16A, Warszawa

 
   
   

 

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce zaprasza na briefing prasowy Jerzego Buzka, członka komisji przemysłu, badań i energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego

 

Jerzy Buzek, sprawozdawca Pakietu Gazowo-Wodorowego, przedstawi propozycje zmian do rozporządzenia m.in. w zakresie przyśpieszenia rozwoju gospodarki wodorowej w Unii i pełnego wykorzystania potencjału biometanu, także w Polsce.

 

Jerzy Buzek jako główny negocjator regulacji ws. obowiązku zapełniania europejskich magazynów gazu przedstawi sytuację bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej przed kolejną zimą w świetle trwającej napaści na Ukrainę, odcinania przez Gazprom dostaw gazu do kolejnych krajów UE i uniezależniania się kolejnych państw od surowców energetycznych z Rosji.

 

Tematem spotkania będzie również reforma systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 (głosowanie plenarne PE z 22.6) oraz dalsze losy poprawki wyłączającej z rynku ETS instytucje finansowe (tzw. Lex Buzek). Jerzy Buzek odniesie się ponadto do przewidzianego na lipcową sesję plenarną głosowania nad aktem delegowanym do rozporządzenia o taksonomii ws. atomu i gazu.

  

Prosimy o potwierdzenie przybycia wysyłając wiadomość na adres: media-pl@europarl.europa.eu

 

Osoba kontaktowa: Łukasz Kempara, tel. 605655050, lukasz.kempara@ep.europa.eu